Ktl-icon-tai-lieu

Bộ giáo án lớp lá

Được đăng lên bởi thanhluanbio-hg
Số trang: 487 trang   |   Lượt xem: 15521 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ GIÁO ÁN LỚP LÁ CỰC CHUẨN 2012

Tháng Chủ đề
chính
09

Trường
mầm non

9 -10

Bản thân

10 – 11

Gia đình

Gợi ý
Chủ đề nhánh

Ngày thực hiện

- Ngày hội đến trường của bé
06 /9 đến 01 / 10
- Trường mẫu giáo thân yêu
- Lễ hội Trung thu
- Lớp học của bé
- Tôi là ai ?
04 đến 22 tháng 10
- Cơ thể của bé
- Bé cần gì lớn lên và khoẻ mạnh
- Gia đình của bé
- Nhu cầu của gia đình
- Gia đình sống chung một ngôi

25 tháng 10 đến 13
tháng 11

nhà

11 -12

Ngành
nghề

12 – 01

Thế giới
động vật

01 – 02
Thế giới
thực vật

Nghề Giáo viên
nghề xây dựng
Nghề bộ đội
Nghề bác sĩ
Nghề nông
-Động vật nuôi trong gia đình
- Động vật sống trong rừng
- Động vật sống dưới nước
- Côn trùng ( hoặc động vật biết
bay )

16 tháng 11 đến 18
tháng 12

-

17 tháng 01 đến 28
tháng 02

-

Một số loài hoa
Một số loại quả
Tết nguyên đán
Cây xanh
Một số loại rau

21 tháng 12 đến 14
tháng 01

* CHỦ ĐỀ : – Giao thông - Hiện tượng thiên nhiên

Quê hương đất nước Bác Hồ- Trường tiểu học

Tháng Chủ đề

03

03 - 04

04- 05

Giao
thông

Hiện
tượng
thiên
nhiên
- Quê
hương đất
nước, Bác
Hồ
-------------Trường
tiểu học

Gợi ý
Chủ đề nhánh

Ngày thực hiện

- Phương tiện và luật lệ giao
thông đường bộ

+ từ ngày 28 /02
đến 04 / 03

- Phương tiện và luật lệ giao
thông đường thuỷ

+ Từ ngày 07 / 03
đến 11 / 03

- Phương tiện và luật lệ giao
thông trên không

+ Từ ngày 14 / 03
đến 18 / 03

- Các mùa trong năm

+ Từ 21 / 03 đến 01
/04
+ Từ ngày 04 /04
đến 08 /04

- Các nguồn nước
- Hiện tượng thiên nhiên
- làng xóm của em
- Đắc lắc quê em
- Bác Hồ
------------------------------------------ Thăm trường tiểu học,
- làm quen với một số đồ dùng
học tập lớp 1

+ Từ ngày 10 / 04
đến 14 / 04
+ Từ 17 /04 đến 21/
04
+ Từ ngày 24 /04 đến
28 / 04
+ từ ngày 01 / 05 đ ến
05 / 05
+ từ ngày 7 / 05 đến
11 / 05

MẠNG NỘI DUNG

Tôi có thể phan biệt được với các bạn qua một số đặc điểm cá

nhân: họ và tên, tuổi, ngày sinh nhật, giới tính và
những người thân trong gia đình của tôi.
Tôi khác các bạn về hình dáng bên ngoài, khả năng
trong các hoạt động và sở thích riêng của bản thân
Tôi quan tâm đến mọi người, hợp tác và tham gia
cùng các bạn

TÔI LÀ
AI ?

TÔI CẦN GÌ
LỚN LÊN VÀ
KHỎE MẠNH

BẢN
THÂN

CƠ THỂ
CỦA TÔI

-Tôi được sinh ra và được bố mẹ ,

-Cơ thể của tôi có nhiều bộ phận khác

nhau hợp thành và tôi không có
thiếu một bộ phận nào.
-Tôi có 5 giác quan, mỗi giác
quan có chức năng riêng và sử
dụng phối hợp các giác quan để
nhận biết mọi thứ xung quanh.
-Gĩư gìn vệ sinh, bảo vệ cơ thể
và các giác quan.

người t...
B GIO N LP L CC CHUN 2012
Tháng Chủ đề
chính
Gợi ý
Chủ đề nhánh
Ngày thực hiện
09 Trường
mầm non
- Ngày hội đến trường của bé
- Trường mẫu giáo thân yêu
- Lễ hội Trung thu
- Lớp học của bé
06 /9 đến 01 / 10
9 -10 Bản thân - Tôi là ai ?
- Cơ thể của bé
- Bé cần gì lớn lên và khoẻ mạnh
04 đến 22 tháng 10
10 – 11 Gia đình - Gia đình của bé
- Nhu cầu của gia đình
- Gia đình sống chung một ngôi
nhà
25 tháng 10 đến 13
tháng 11
11 -12 Ngành
nghề
- Nghề Giáo viên
- nghề xây dựng
- Nghề bộ đội
- Nghề bác sĩ
- Nghề nông
16 tháng 11 đến 18
tháng 12
12 – 01 Thế giới
động vật
-Động vật nuôi trong gia đình
- Động vật sống trong rừng
- Động vật sống dưới nước
- Côn trùng ( hoặc động vật biết
bay )
21 tháng 12 đến 14
tháng 01
01 – 02
Thế giới
thực vật
- Một số loài hoa
- Một số loại quả
- Tết nguyên đán
- Cây xanh
- Một số loại rau
17 tháng 01 đến 28
tháng 02
* CHỦ ĐỀ : – Giao thông - Hiện tượng thiên nhiên
Bộ giáo án lớp lá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ giáo án lớp lá - Người đăng: thanhluanbio-hg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
487 Vietnamese
Bộ giáo án lớp lá 9 10 130