Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng HSG Địa lí lớp 9

Được đăng lên bởi thuylinh-k60d
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2195 lần   |   Lượt tải: 5 lần
NỘI DUNG CƠ BẢN LÝ THUYẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÝ
--------0-0-0-0-0-------A)Lý thuyết lớp 8:
LƯU Ý:các em cần học thêm các bài 41,42,43 SGK lớp 8.
Câu 1: Nêu mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm phát triển kinh tế (20012010) của nước ta?
- Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển
- Nâng cao đời sống vật chất văn hoá tinh thần của nhân dân
- Tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo
hướng hiện đại
Câu 2: Vị trí địa lí và hình dạng của lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và
khó khăn gìcho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nước ta hiện nay?
- Thuận lợi:
+ Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ làm cho thiên nhiên nước ta phân hoá đa dạng
tạo điều kiện phát triển một nền kinh tế toàn diện
+ Hội nhập giao lưu với các nước trong và ngoài khu vực
- Khó khăn:
+ Giặc ngoại xâm thường xuyên dòm ngó.
+ Vùng có nhiều thiên tai:bão,lũ lụt,hạn hán…
Câu 3:Vùng biển nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh
điều đó qua các tính chất của khí hậu biển?
- Chế độ gió: gió trên biển mạnh hơn so với đất liền
+ Tháng 10 – tháng 4:gió mùa đông bắc lạnh khô, ít mưa.
+ Tháng 5 – tháng 9 : gió mùa tây nam nóng ẩm mưa nhiều.
- Chế độ mưa:lượng mưa trên biển ít hơn so với đất liền đạt từ 1100 – 1300
mm/năm
- Chế độ nhiệt : nhiệt độ trung bình của nước biển tầng mặt trên 23 0 C
Câu 4: Biển nước ta đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với đời sống
kinh tế và tự nhiên của nước ta?
a) Thuận lợi:
- Về tự nhiên: điều hoà khí hậu và tạo nhiều cảnh quan tự nhiên đẹp.
- Về kinh tế : Vùng biển nước ta nhiều tài nguyên khoáng sản thuận lợi cho sự
phát triển nhiều ngành kinh tế:
+ khoáng sản có nhiều dầu khí, ti tan,muối thuận lợi phát triển ngành công nghiệp
khai thác và chế biến nguyên liệu, nhiên liệu.
+ Hải sản phong phú:cá,tôm,cua,rong biển…thuận lợi phát triển ngành công
nghiệp khai thác và chế biến thuỷ sản.
+ Mặt biển có các tuyến đường giao thông trong và ngoài nước thuận lợi phát triển
giao thông hàng hải
+ nhiều phong cảnh đẹp,bãi tắm đẹp (Vịnh Hạ Long, Cát Bà, Đồ Sơn, Mũi Né,
nha Trang…)thuận lợi phát triển ngành du lịch biển
b) Khó khăn:

- Nguồn lợi thuỷ sản có chiều hướng giảm sút
- Môi trường một số vùng biển ven bờ bị ô nhiễm
- Thiên tai thường xuyên xảy ra
Câu 5: Nêu ý nghĩa của giai đoạn tân Kiến Tạo đối với sự phát triển lãnh thổ
nước ta hiện nay ? Một số trận động đất xảy ra gần đây ở Lai Châu, Điện Biên…
điều đó chứng tỏ điều gì?
a) Ý nghĩa của giai đoạn Tân Kiến Tạo:
Đây là giai đoạn rất ngắn nhưng...
NỘI DUNG CƠ BẢN LÝ THUYẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÝ
--------0-0-0-0-0--------
A)Lý thuyết lớp 8:
LƯU Ý:các em cần học thêm các bài 41,42,43 SGK lớp 8.
Câu 1: Nêu mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm phát triển kinh tế (2001-
2010) của nước ta?
- Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển
- Nâng cao đời sống vật chất văn hoá tinh thần của nhân dân
- Tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo
hướng hiện đại
Câu 2: Vị trí địa lí và hình dạng của lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và
khó khăn gìcho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nước ta hiện nay?
- Thuận lợi:
+ Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ làm cho thiên nhiên nước ta phân hoá đa dạng
tạo điều kiện phát triển một nền kinh tế toàn diện
+ Hội nhập giao lưu với các nước trong và ngoài khu vực
- Khó khăn:
+ Giặc ngoại xâm thường xuyên dòm ngó.
+ Vùng có nhiều thiên tai:bão,lũ lụt,hạn hán…
Câu 3:Vùng biển nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh
điều đó qua các tính chất của khí hậu biển?
- Chế độ gió: gió trên biển mạnh hơn so với đất liền
+ Tháng 10 – tháng 4:gió mùa đông bắc lạnh khô, ít mưa.
+ Tháng 5 – tháng 9 : gió mùa tây nam nóng ẩm mưa nhiều.
- Chế độ mưa:lượng mưa trên biển ít hơn so với đất liền đạt từ 1100 – 1300
mm/năm
- Chế độ nhiệt : nhiệt độ trung bình của nước biển tầng mặt trên 23
0
C
Câu 4: Biển nước ta đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với đời sống
kinh tế và tự nhiên của nước ta?
a) Thuận lợi:
- Về tự nhiên: điều hoà khí hậu và tạo nhiều cảnh quan tự nhiên đẹp.
- Về kinh tế : Vùng biển nước ta nhiều tài nguyên khoáng sản thuận lợi cho sự
phát triển nhiều ngành kinh tế:
+ khoáng sản có nhiều dầu khí, ti tan,muối thuận lợi phát triển ngành công nghiệp
khai thác và chế biến nguyên liệu, nhiên liệu.
+ Hải sản phong phú:cá,tôm,cua,rong biển…thuận lợi phát triển ngành công
nghiệp khai thác và chế biến thuỷ sản.
+ Mặt biển có các tuyến đường giao thông trong và ngoài nước thuận lợi phát triển
giao thông hàng hải
+ nhiều phong cảnh đẹp,bãi tắm đẹp (Vịnh Hạ Long, Cát Bà, Đồ Sơn, Mũi Né,
nha Trang…)thuận lợi phát triển ngành du lịch biển
b) Khó khăn:
Bồi dưỡng HSG Địa lí lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng HSG Địa lí lớp 9 - Người đăng: thuylinh-k60d
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bồi dưỡng HSG Địa lí lớp 9 9 10 132