Ktl-icon-tai-lieu

BTL : Phương pháp dạy học môn Toán THCS tích cực

Được đăng lên bởi quynhdx88
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC
KHOA TỰ NHIÊN
=================

BÀI TẬP LỚN

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC
MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Người hướng dẫn: ThS. Đặng Xuân Quỳnh
Người thực hiện: Nguyễn Văn A
Lớp: K17 Sư phạm Toán

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

I) Tổng quan về phương pháp dạy học:
- Khái niệm chung về phương pháp: Phương pháp là con đường, là cách
thức để đạt những mục đích nhất định.
Trong đời sống, người ta thường nói: Phương pháp làm cái này, cái kia hoặc
cách làm việc này, việc kia; phương pháp sản xuất cái này, cái kia hoặc cách sản
xuất cái này, cái kia; … Trong dạy học, người ta thường nói: Phương pháp đặt
vấn đề hoặc cách đặt vấn đề; phương pháp giải quyết vấn đề hoặc cách giải quyết
vấn đề; phương pháp giải bài toán hoặc cách giải bài toán; …
Đặc điểm chung của phương pháp:
+ Phương pháp có tính khái quát: Con đường, cách thức để đạt những
mục đích ở đây được hiểu chính là một tập hợp các hoạt động, các thao tác cần
thiết có tính chất chung nhất, khái quát nhất mà mọi người khác nhau cần phải
hiểu và hoạt động như thế để đạt mục đích đề ra.
+ Phương pháp có chức năng phương tiện tư tưởng: Phương pháp là
con đường, là cách thức để đạt những mục đích nhất định – Đó chính là phương
tiện tư tưởng để đạt tới mục đích đã định.
- Phương pháp dạy học (PPDH): Người ta dễ thống nhất với nhau về định
nghĩa phương pháp nêu ở trên, từ đó đã đưa ra nhiều nhiều định nghĩa khác nhau
về PPDH theo các quan điểm khác nhau, chẳng hạn như:
PPDH là một hệ thống tác động liên tục của GV nhằm tổ chức các hoạt
động nhận thức và thực hành của HS để HS lĩnh hội vững chắc các thành phần
của nội dung giáo dục nhằm đạt được mục tiêu đã định.
PPDH là những cách thức hoạt động và ứng xử của GV gây nên những hoạt
động và giao lưu cần thiết của HS trong quá trình dạy học nhằm đạt được các
mục đích dạy học.
Theo quan điểm hoạt động thì PPDH bao gồm hai mặt hoạt động: Hoạt
động dạy học của GV- hoạt động này giữ vai trò chỉ đạo, tổ chức điều khiển quá
trình dạy học. Hoạt động học tập của HS- hoạt động này giữ vai trò chủ động và
tích cực.
- Đặc trưng của PPDH:
+ PPDH có tính khoa học: Cũng như các nghành khoa học khác PPDH có
nhiệm vụ tìm ra mối quan hệ có tính quy luật giữa các thành phần của quá trình
dạy học, chủ yếu là mục đích, nội dung và PPDH nhằm nâng cao hiệu quả của
hoạt động dạy học theo các mục đích đặt ra. Ở đây chúng ta thấy mục đích quyết
định nội dung, nội dung gắn liền với phương pháp và phương p...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC
KHOA TỰ NHIÊN
=================
BÀI TẬP LỚN
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC
MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
Người hướng dẫn: ThS. Đặng Xuân Quỳnh
Người thực hiện: Nguy n V n A ă
Lớp: K17 Sư phạm Toán
BTL : Phương pháp dạy học môn Toán THCS tích cực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BTL : Phương pháp dạy học môn Toán THCS tích cực - Người đăng: quynhdx88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BTL : Phương pháp dạy học môn Toán THCS tích cực 9 10 65