Ktl-icon-tai-lieu

Bước đầu tìm hiểu chính sách khuyến học thời Nguyễn và sự thực thi chủ trươg trên ở Phủ Yên Lãng, Phúc Yên (Vĩnh Phúc)

Được đăng lên bởi 1154030010-bhiu-edu-vn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1676 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bước đầu tìm hiểu chính sách khuyến học thời Nguyễn và sự
thực thi chủ trươg trên ở Phủ Yên Lãng, Phúc Yên (Vĩnh
Phúc)
Yên Lãng (nay thuộc một phần huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc) là một
vùng đất cổ nằm ở cửa ngõ Tây Bắc thủ đô Hà Nội. Ngược dòng lịch sử, đất Yên
Lãng thời Hùng Vương thuộc huyện Phong Châu, sang thời Hán (206-253 TCN)
thuộc huyện Chu Diên, thời Ngô (220-280) thuộc quận Tân Hưng, thời Tấn (337420) quận Tân Hưng đổi là quận Tân Xương, thời Tuy (581 - 618) thuộc Châu
Phong và quận Giao Chỉ, thời Đường (618-907) thuộc Phong Châu, đạo Lĩnh Nam.
Dưới các triều đại Phong kiến Việt Nam, huyện Yên Lãng thuộc lộ Tam Giang, phủ
Tam Đới, thời Lê thuộc trấn Sơn Tây, từ năm 1831, huyện Yên Lãng thuộc phủ
Tam Đới, tỉnh Sơn Tây. Cũng có thời gian là phủ Yên Lãng thuộc tỉnh Phúc Yên.
Năm 1901 thuộc tỉnh Phù Lỗ, năm 1904 thuộc tĩnh Phúc Yên. Từ năm 1954 - 160,
Yên Lãng có lúc đã trở thành một phần của thủ đô Hà Nội, sau nhiều lần chuyển
đổi và sát nhập, Yên Lãng đã chính thức được chuyển giao về Vĩnh Phúc (năm
1996), huyện lỵ đặt ở thị trấn Phúc Yên.
Yên Lãng là mảnh đất có bề dày lịch sử, lại được thiên nhiên ưu đãi, đất
đai mầu mỡ, cảnh vật trù phú, con người thuần hậu nên từ xa xưa, Yên Lãng đã là
nơi có truyền thống hiếu học, song ở thời nhà Nguyễn, truyền thống đó đã được
phát huy như thế nào? Qua tư liệu tục lệ làng xã viết bằng chữ Hán chữ Nôm may
mắn còn xót lại hiện lưu giữ tại viện Nghiên cứu Hán Nôm, chúng ta có thể thấy
phần nào những chủ trương và biện pháp nhằm thúc đẩy giáo dục dưới thời nhà
Nguyễn đã được các làng xã thuộc phủ Yên Lãng vận dụng, phát huy và đề cao.
1. Vài nét về chính sách khuyến học dưới triều Nguyễn.
Dưới thời nhà Nguyễn, vị trí của giáo dục được các vua Nguyễn từ Gia Long,
Minh Mệnh, Thiệu Trị đến Tự Đức hết sức coi trọng. Ngay sau vài tháng mới lên
ngôi, vào tháng 9 năm 1802, vua Gia Long đã cùng bày tôi họp ban phép khoa cử
và ra chiếu dụ: "Khoa mục là con đường bằng phẳng của học trò, thực không thiếu
được. Phải nên giáo dục thành tài, rồi sau thi Hương, thi Hội lần lược cử hành, thì
người tài sẽ nói nhau giúp việc" (02/527). Để đặt cở sở vững vàng cho việc phát
triển Nho học, việc làm đầu tiên của vua Gia Long là đặt chức Đốc học ở các trấn
Bắc Thành (02/527), tiếp đó là dựng nhà Đốc học ở Quốc tử giám; định phép khảo

khoá học trò, lấy hai kỳ Xuân, Thu làm kỳ khảo khoá; miễn binh dao cho những
người thông văn lý để khuyến khích (03/565). Vua từng dụ Đốc học Quốc tử giám
Hồ Công Diệu: "Khanh giữ chức đào luyện, nên vì...
Bước đầu tìm hiểu chính sách khuyến học thời Nguyễn và sự
thực thi chủ trươg trên ở Phủ Yên Lãng, Phúc Yên (Vĩnh
Phúc)
Yên Lãng (nay thuộc một phần huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc) là một
vùng đất cổ nằm ở cửa ngõ Tây Bắc thủ đô Hà Nội. Ngược dòng lịch sử, đất Yên
Lãng thời Hùng Vương thuộc huyện Phong Châu, sang thời Hán (206-253 TCN)
thuộc huyện Chu Diên, thời Ngô (220-280) thuộc quận Tân Hưng, thời Tấn (337-
420) quận Tân Hưng đổi là quận Tân Xương, thời Tuy (581 - 618) thuộc Châu
Phong và quận Giao Chỉ, thời Đường (618-907) thuộc Phong Châu, đạo Lĩnh Nam.
Dưới các triều đại Phong kiến Việt Nam, huyện n Lãng thuộc lộ Tam Giang, phủ
Tam Đới, thời Lê thuộc trấn Sơn Tây, từ năm 1831, huyện Yên Lãng thuộc phủ
Tam Đới, tỉnh Sơn Tây. Cũng có thời gian là phủ Yên Lãng thuộc tỉnh Phúc Yên.
Năm 1901 thuộc tỉnh Phù Lỗ, năm 1904 thuộc tĩnh Phúc Yên. Từ năm 1954 - 160,
Yên Lãng có lúc đã trở thành một phần của thủ đô Hà Nội, sau nhiều lần chuyển
đổi và sát nhập, Yên Lãng đã chính thức được chuyển giao về Vĩnh Phúc (năm
1996), huyện lỵ đặt ở thị trấn Phúc Yên.
Yên Lãng là mảnh đất có bề dày lịch sử, lại được thiên nhiên ưu đãi, đất
đai mầu mỡ, cảnh vật trù phú, con người thuần hậu nên từ xa xưa, Yên Lãng đã là
nơi có truyền thống hiếu học, song ở thời nhà Nguyễn, truyền thống đó đã được
phát huy như thế nào? Qua tư liệu tục lệ làng xã viết bằng chữ Hán chữ Nôm may
mắn còn xót lại hiện lưu giữ tại viện Nghiên cứu Hán Nôm, chúng ta có thể thấy
phần nào những chủ trương và biện pháp nhằm thúc đẩy giáo dục dưới thời nhà
Nguyễn đã được các làng xã thuộc phủ Yên Lãng vận dụng, phát huy và đề cao.
1. Vài nét về chính sách khuyến học dưới triều Nguyễn.
Dưới thời nhà Nguyễn, vị trí của giáo dục được các vua Nguyễn từ Gia Long,
Minh Mệnh, Thiệu Trị đến Tự Đức hết sức coi trọng. Ngay sau vài tháng mới lên
ngôi, vào tháng 9 năm 1802, vua Gia Long đã cùng bày tôi họp ban phép khoa cử
và ra chiếu dụ: "Khoa mục là con đường bằng phẳng của học trò, thực không thiếu
được. Phải nên giáo dục thành tài, rồi sau thi Hương, thi Hội lần lược cử hành, thì
người tài sẽ nói nhau giúp việc" (02/527). Để đặt cở sở vững vàng cho việc phát
triển Nho học, việc làm đầu tiên của vua Gia Long là đặt chức Đốc học ở các trấn
Bắc Thành (02/527), tiếp đó là dựng nhà Đốc học ở Quốc tử giám; định phép khảo
Bước đầu tìm hiểu chính sách khuyến học thời Nguyễn và sự thực thi chủ trươg trên ở Phủ Yên Lãng, Phúc Yên (Vĩnh Phúc) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bước đầu tìm hiểu chính sách khuyến học thời Nguyễn và sự thực thi chủ trươg trên ở Phủ Yên Lãng, Phúc Yên (Vĩnh Phúc) - Người đăng: 1154030010-bhiu-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bước đầu tìm hiểu chính sách khuyến học thời Nguyễn và sự thực thi chủ trươg trên ở Phủ Yên Lãng, Phúc Yên (Vĩnh Phúc) 9 10 803