Ktl-icon-tai-lieu

các bài toán hệ phương trình, phương trình,bất phương trình

Được đăng lên bởi Love Prettyblack
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2427 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TUYỂN CHỌN CÁC BÀI TOÁN
PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH
TRONG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2010 - 2011
(Lê Phúc Lữ - tổng hợp và giới thiệu)
Bài 1.
1/ Giải phương trình

x  2 x  1  x  3  4 x 1  1 .

2/ Giải phương trình với ẩn số thực 1  x  6  x  5  2 x
(Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Long)
5

4

3

2

Bài 2. Giải phương trình x  x  x  11x  25 x  14  0
(Đề thi HSG tỉnh Đồng Nai)
 2 x  2 y  4
Bài 3. Giải hệ phương trình 
 2 x  5  2 y  5  6

(Đề HSG Bà Rịa Vũng Tàu)

1
 x   x  y 3  3
y

Bài 4. Giải hệ phương trình sau 
2 x  y  1  8

y

(Đề thi HSG Hải Phòng, bảng A)

4 x 2  y 4  4 xy 3  1
Bài 5. Giải hệ phương trình  2
2
4 x  2 y  4 xy  2
(Đề thi HSG tỉnh Lâm Đồng)
4
 x  5 y  6
Bài 6. Giải hệ phương trình trên tập số thực  2 2
 x y  5 x  6

(Đề thi chọn đội tuyển Đồng Nai)
1

3
2y

 x2  y 2  1  x  1

Bài 7. Giải hệ phương trình 
x2  y2  2x  4

y
(Đề thi HSG Hà Tĩnh)
Bài 8. Giải phương trình

3

x  6  x2  7  x  1
(Đề thi chọn đội tuyển Lâm Đồng)

 x  x  y  1  1
Bài 9. Giải hệ phương trình 
2
2
 y  x  2 y x  y x  0
(Đề thi HSG tỉnh Quảng Bình)
Bài 10.
1/ Giải bất phương trình ( x 2  4 x) 2 x 2  3 x  2  0 .
 xy  y 2  x  7 y

2/ Giải hệ phương trình sau  x 2
 y  x  12


(Đề thi HSG Điện Biên)

 x 6  y 8  z10  1
Bài 11. Giải hệ bất phương trình  2007
.
2009
2011
 x  y  z  1
(Đề thi chọn đội tuyển Bình Định)
Bài 12.
1/ Giải phương trình

x 1
1
 x
2
x 1  3  x

 x 2  x  2 y
2/ Giải hệ phương trình  2
 y  y  2 x
(Đề thi HSG tỉnh Bến Tre)
2

Bài 13.
1/ Giải phương trình x 2  4 x  3  x  5 .
2/ Giải phương trình x 3  x 2  3x  1  2 x  2 trên [2, 2]
(Đề thi HSG tỉnh Long An)
 1
y 2 x
 
2

y
Bài 14. Giải hệ phương trình sau  x x

2
2
 y ( x  1  1)  3 x  3

(Đề chọn đội tuyển trường Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định).

2 x 2 y  3 xy  4 x 2  9 y
Bài 15. Giải hệ phương trình sau 
2
7 y  6  2 x  9 x
(Đề thi chọn đội tuyển Nha Trang, Khánh Hòa)
Bài 16.
1/ Giải phương trình x  2 7  x  2 x  1   x 2  8 x  7  1
2 2 x  y  3  2 x  y
2/ Giải hệ phương trình 
3
 x  6  1  y  4

(Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc)
Bài 17. Giải phương trình sau x 4  2 x 3  2 x 2  2 x  1  ( x 3  x)

1  x2
x
(Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh)

Bài 18. Giải phương trình 2 sin 2 x  3 2 sin x  2 cos x  5  0 .
(Đề thi chọn đội tuyển trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi)
Bài 19.
1/ Giải phương trình x  ...
1
TUYN CHN CÁC BÀI TOÁN
PHƯƠNG TRÌNH, H PHƯƠNG TRÌNH, BT PƠNG TRÌNH
TRONG ĐỀ THI HC SINH GII CÁC TNH, THÀNH PH
NĂM HC 2010 - 2011
(Lê Phúc L - tng hp và gii thiu)
Bài 1.
1/ Giải phương trình
2 1 3 4 1 1
x x x x
.
2/ Giải phương trình vi n s thc
1 6 5 2
x x x
(Đề thi HSG tnh Vĩnh Long)
Bài 2. Giải phương trình
5 4 3 2
11 25 14 0
x x x x x
(Đề thi HSG tỉnh Đồng Nai)
Bài 3. Gii h phương trình
2 2 4
2 5 2 5 6
x y
x y
(Đề HSG Bà Ra Vũng Tàu)
Bài 4. Gii h phương trình sau
1
3 3
1
2 8
x x y
y
x y
y
(Đề thi HSG Hi Phòng, bng A)
Bài 5. Giải hệ phương trình
2 4 3
2 2
4 4 1
4 2 4 2
x y xy
x y xy
(Đề thi HSG tỉnh Lâm Đồng)
Bài 6. Gii h phương trình trên tp s thc
4
2 2
5 6
5 6
x y
x y x
(Đề thi chọn đội tuyển Đồng Nai)
các bài toán hệ phương trình, phương trình,bất phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các bài toán hệ phương trình, phương trình,bất phương trình - Người đăng: Love Prettyblack
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
các bài toán hệ phương trình, phương trình,bất phương trình 9 10 348