Ktl-icon-tai-lieu

Các bài trống

Được đăng lên bởi mydungnhungoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH SƠN LAI
NĂM HỌC: 2008- 2009

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

CÁC BÀI TRỐNG THEO QUY ĐỊNH
Trống Cái: *
Trống con: số

1.CHÀO MỪNG:

*
*
*
*
1. 12345 - 12345 - 12345
* *
*
*
* *
123-123 -123- 12345 - 123-123

2.CHÀO CỜ:

*****

12345* 12345*
12345 *
12345 *
12345 *

12* 12*
12*
12*
12*

11*
-

12*
13*
14*
15*

1*23*45*67*89*
3. HÀNH TIẾN:

*
*
*
1.12345 - 1.1234567 - 123 12345***
***
*
*
1*2345*6789*- 121 - 121 - 123 .12345 67-

*

*

1 2345 6789
4.QUỐC CA:

*

***
12 3

***
223

***
323

Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang
*

*

***
123

*

1 2345 6789

trên đường gập gềnh xa.

Cờ in máu chiến thắng vang hồn nước,

***
32 3

*

*

***
123

*

1 2345 6789

súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.

***
223
xác quân thù,

***
323

Đường vinh quang xây

***
323

*

*

*

1 2345 6789

thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.

***
12 3

***
223

***
323

Vì nhân

***
423

***
523

dân chiến đấu không ngừng. Tiến mau ra sa trường, tiến lên. Cùng tiến
*

*

*

1 2345 6789

***
12 3

*

*

*

1 2345 6789

lên...

Nước non Việt Nam ta. Vững bền.

6.ĐỘI CA

***
12 3

***
223

***
323

Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên. Cố gắng xứng đáng

*
*
1.23*4 1

***
123

***
223

cháu ngoan Bác Hồ. Lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim không phai quyết

***
323

*
*
*
1.123 4 1

xứng danh, thiếu niên anh dũng nước nhà.

*
*
1.123*4 3
thắm tươi, anh em ta

***
22 3

*
*
*
1.123 4 2

Quyết tiến bước dưới quốc kỳ

***
123

yêu tổ quốc suốt đời. Cùng yêu nhân dân yêu

***
323

*
*
1.123*4 1

chuộng lao động tăng gia. Thi đua học hành ngày một tiến xa.

...
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH SƠN LAI
NĂM HỌC: 2008- 2009
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
CÁC BÀI TRỐNG THEO QUY ĐỊNH
Trống Cái: *
Trống con: số
1.CHÀO MỪNG:
* * * *
1. 12345 - 12345 - 12345
* * * * * *
123-123 -123- 12345 - 123-123
Các bài trống - Trang 2
Các bài trống - Người đăng: mydungnhungoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các bài trống 9 10 307