Ktl-icon-tai-lieu

Các câu hỏi lý thuyết đề thi thử đại học một số trường chuyên năm 2013

Được đăng lên bởi phuong-uyen-181098-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. CHUYÊN HÀ TỈNH LẦN 2
Câu 1: Ngưỡng nghe của tai phụ thuộc
A. mức cường độ âm.
B. mỗi tai người và tần số âm.
C. cường độ âm.
D. nguồn phát âm.
Câu 2: Tia (sóng) nào dưới đây, có bản chất khác với các tia còn lại ?
A.Tia X (rơnghen) B. Tia catốt. C. Tia hồng ngoại. D. Sóng vô tuyến.
Câu 3: Dao động nào sau đây không phải là dao động tuần hoàn ?
A. Dao động của quả lắc đồng hồ trong không khí.
B. Dao động của thân máy phát điện khi máy đang nổ không tải.
C. Dao động đung đưa một cành hoa trong gió.
D. Dao động của con lắc đơn trong chân không.
Câu 4:HT nào sau đây là bằng chứng TN chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt ?
A. Hiện tượng quang điện. B. Hiện tượng nhiễu xạ.
C. Hiện tượng giao thoa. D. Hiện tượng tán sắc.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây về máy quang phổ là sai.
A. Buồng ảnh là bộ phận dùng để quan sát quang phổ của ánh sáng chiếu tới.
B. Hệ tán sắc gồm một hoặc nhiều thấu kính ghép đồng trục.
C. Ống trực chuẩn có vai trò tạo ra chùm sáng song song.
D. Máy QP là dụng cụ phân tích ánh sáng phức tạp thành những ánh sáng đơn sắc.
Câu 6: Sóng âm và sóng điện từ
A. loại siêu âm và vi sóng đều truyền được đi xa trong vũ trụ.
B. có thể truyền được trong không khí và trong chân không.
C. có bước sóng giảm xuống khi truyền từ không khí vào nước.
D. có thể phản xạ, nhiễu xạ và giao thoa.
Câu 7: Chọn câu đúng nhất Pha ban đầu của dao động điều hoà phụ thuộc vào
A. tần số dao động.
B. chiều dương của trục toạ độ.
C. gốc thời gian và trục toạ độ.
D. biên độ dao động.
Câu 8: Kết luận nào sau đây không đúng ? Một con lắc đơn đang dao động xung
quanh một điểmtreo cố định, khi chuyển động qua vị trí cân bằng
A. tốc độ cực đại.
B. lực căng dây lớn nhất.
C. gia tốc bằng không.
D. li độ bằng 0.
Câu 9: Tìm phát biểu sai về laze:
A. Nhờ có tính định hướng cao, khi tia laze truyền đi xa CĐỘcủa nó thay đổi ít.
B. laze được dùng trong thí nghiệm giao thoa vì nó có tính kết hợp.
C. Phôtôn của tia laze có NL lớn hơn photon của tia sáng thường.
D. Laze có nghĩa là khuyết đại ánh sáng bằng bức xạ cảm ứng.
Câu 10: Vì sự khác biệt nào dưới đây mà tên gọi của động cơ điện ba pha được gắn
liền với cụm từ "không đồng bộ " ?
A. Rôto quay chậm hơn từ trường do các cuộn dây của stato gây ra.
B. Khi hoạt động, rôto quay còn stato thì đứng yên.
C. Dòng điện sinh ra trong rôto chống lại sự BT của dòng điện chạy trong stato.
D. Stato có ba cuộn dây còn rôto chỉ có một lòng sóc.
Câu 11: Người ta dùng lõi thép KTĐ trong máy biến áp, mục đích chính là để
A. làm mạch từ và tăng cường từ thông qu...
1. CHUYÊN HÀ TỈNH LẦN 2
Câu 1: Ngưỡng nghe của tai phụ thuộc
A. mức cường độ âm. B. mỗi tai người và tần số âm.
C. cường độ âm. D. nguồn phát âm.
Câu 2: Tia (sóng) nào dưới đây, có bản chất khác với các tia còn lại ?
A.Tia X (rơnghen) B. Tia catốt. C. Tia hồng ngoại. D. Sóng vô tuyến.
Câu 3: Dao động nào sau đây không phải là dao động tuần hoàn ?
A. Dao động của quả lắc đồng hồ trong không khí.
B. Dao động của thân máy phát điện khi máy đang nổ không tải.
C. Dao động đung đưa một cành hoa trong gió.
D. Dao động của con lắc đơn trong chân không.
Câu 4:HT nào sau đây là bằng chứng TN chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt ?
A. Hiện tượng quang điện. B. Hiện tượng nhiễu xạ.
C. Hiện tượng giao thoa. D. Hiện tượng tán sắc.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây về máy quang phổ là sai.
A. Buồng ảnh là bộ phận dùng để quan sát quang phổ của ánh sáng chiếu tới.
B. Hệ tán sắc gồm một hoặc nhiều thấu kính ghép đồng trục.
C. Ống trực chuẩn có vai trò tạo ra chùm sáng song song.
D. Máy QP là dụng cụ phân tích ánh sáng phức tạp thành những ánh sáng đơn sắc.
Câu 6: Sóng âm và sóng điện từ
A. loại siêu âm và vi sóng đều truyền được đi xa trong vũ trụ.
B. có thể truyền được trong không khí và trong chân không.
C. có bước sóng giảm xuống khi truyền từ không khí vào nước.
D. có thể phản xạ, nhiễu xạ và giao thoa.
Câu 7: Chọn câu đúng nhất Pha ban đầu của dao động điều hoà phụ thuộc vào
A. tần số dao động. B. chiều dương của trục toạ độ.
C. gốc thời gian và trục toạ độ. D. biên độ dao động.
Câu 8: Kết luận nào sau đây không đúng ? Một con lắc đơn đang dao động xung
quanh một điểmtreo cố định, khi chuyển động qua vị trí cân bằng
A. tốc độ cực đại. B. lực căng dây lớn nhất.
C. gia tốc bằng không. D. li độ bằng 0.
Câu 9: Tìm phát biểu sai về laze:
A. Nhờ có tính định hướng cao, khi tia laze truyền đi xa CĐỘcủa nó thay đổi ít.
B. laze được dùng trong thí nghiệm giao thoa vì nó có tính kết hợp.
C. Phôtôn của tia laze có NL lớn hơn photon của tia sáng thường.
D. Laze có nghĩa là khuyết đại ánh sáng bằng bức xạ cảm ứng.
Câu 10: Vì sự khác biệt nào dưới đây mà tên gọi của động cơ điện ba pha được gắn
liền với cụm từ "không đồng bộ " ?
A. Rôto quay chậm hơn từ trường do các cuộn dây của stato gây ra.
B. Khi hoạt động, rôto quay còn stato thì đứng yên.
C. Dòng điện sinh ra trong rôto chống lại sự BT của dòng điện chạy trong stato.
D. Stato có ba cuộn dây còn rôto chỉ có một lòng sóc.
Câu 11: Người ta dùng lõi thép KTĐ trong máy biến áp, mục đích chính là để
A. làm mạch từ và tăng cường từ thông qua các cuộn dây.
B. làm mạch dẫn dòng điện từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp.
C. làm khung lắp cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp trên nó.
D. làm giảm hao phí do tỏa nhiệt bởi dòng điện Fu-cô.
Câu 12: Giá trị trung bình của đại lượng nào dưới đây có ý nghĩa vật lý như nhau
trong điện xoay chiều vàđiện một chiều ?
A.I . B. P . C. U. D. Suất điện động.
Câu 13: Dao động của người xuýt đu trong là dao động
A. có sự bổ sung năng lượng do cây đu sinh ra. B. điều hoà.
C. có sự bổ sung năng lượng do người sinh ra. D. cưỡng bức.
Câu 14: Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của hiện tượng quang phát quang ?
A. Bút laze. B. Bóng đèn ống. C. Pin quang điện. D. Quang trở
2. CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU LẦN 2
Câu 15: Phát biểu không đúng khi nói về tia hồng ngoại?
A. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng đỏ.
B. Tia hồng ngoại có màu hồng.
C. Cơ thể người có thể phát ra tia hồng ngoại.
D. Tia hồng ngoại được dùng để sấy khô một số nông sản.
Câu 16: Sóng trung là sóng có đặc điểm:
A. Bị tầng điện li phản xạ tốt.
B. ban ngày bị tầng điện li hấp thụ mạnh, ban đêm bị tầng điện li phản xạ.
C. Ít bị nước hấp thụ nên dùng để thông tin dưới nước.
D. Không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ.
Câu 17: Bitmut
210
83
Bi
là chất phóng xạ. Hỏi Bitmut
210
83
Bi
phóng ra hạt gì khi biến
đổi thành pôlôni
210
84
Po
?
A.Pôzitrôn. B. Nơtrôn. C. Electrôn. D. Prôtôn.
Câu 18: Khi AS đi từ nước ra không khí thì điều nào sau đây là đúng?
A. Tần số tăng lên và vận tốc giảm đi.
B. Tần số giảm đi và bước sóng trong nước nhỏ hơn trong không khí.
C. f không đổi nhưng bước sóng trong nước lớn hơn trong không khí.
D. f không đổi nhưng bước sóng trong nước nhỏ hơn trong không khí.
Câu 19: Điều nào sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha?
A. Có hai bộ phận chính là Stato và Rôto.
B. Biến đổi điện năng thành năng lượng khác.
C. TT quay trong động cơ là kết quả của việc sử dụng dòng điện XC một pha.
D. HĐ dựa trên cơ sở hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.
Câu 20: Chọn phương án sai. Quá trình truyền sóng là:
A. một quá trình truyền vật chất. B. một quá trình truyền năng lượng.
C.quá trình truyền pha dao động. D. quá trình truyền TT dao động.
Câu 21: Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang?
A. Bóng đèn pin. B. Bóng đèn ống. C. Hồ quang. D. Tia lửa điện.
Câu 22: Sau khi xẩy ra hiện tượng cộng hưởng nếu
Các câu hỏi lý thuyết đề thi thử đại học một số trường chuyên năm 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các câu hỏi lý thuyết đề thi thử đại học một số trường chuyên năm 2013 - Người đăng: phuong-uyen-181098-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Các câu hỏi lý thuyết đề thi thử đại học một số trường chuyên năm 2013 9 10 802