Ktl-icon-tai-lieu

Các đặc điểm của lao động sư phạm

Được đăng lên bởi Bảo Ngọc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các đặc điểm của lao động sư phạm:
1. Mục đích lao động sư phạm:
Là nhằm giáo dục thế hệ trẻ thành những người có đầy đủ phẩm chất và
năng lực mà xã hội yêu cầu. Nói cách khác, lao động sư phạm góp phần
“sáng tạo ra con người”, góp phần tái sản xuất sức lao động xh đào tạo và
bồi dưỡng liên tục những thế hệ trẻ cho đời sau
Lao động sư phạm là quá trình tác động qua lại giữa người dạy và người
học. Trong đó, người dạy là người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được
Xh giao cho nhiệm vụ giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ. Còn người học có nhiệm
vụ học tập, tiếp thu những giá trị Vh của xh loài người và rèn luyện hệ thống
kĩ năng kĩ xảo để sau này có thể ra đời sống và lao động nhằm thỏa mãn các
tiêu chí mà mục đích giáo dục đã đề ra.
Mục đích giáo dục thường quy định cách thức tổ chức, phương pháp
Giáo dục và các mqh trong Gd. Vì vậy, nếu mục đích giáo dục là đào taọ Hs
trở thành những người sẵn sàng tuân thủ, phục tùng vô điều kiện thì công tác
giáo dục sẽ là áp đặt, cưỡng bức, roi vọt, … còn nếu mục đich Gd là đào tạo
ra những người năng động sáng tạo thì nội dung Gd phải gắn liền với cuộc
sống và phương pháp GD là tôn trọng nhân cách của người được GD và phải
hình thành ở họ tính tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo
2. Về đối tượng của lao động sư phạm:
- Có đối tượng tác động ko phải là những vật vô tri, vô giác mà là những
con người, thế hệ trẻ đang trưởng thành
- Đối tượng của lao động sư phạm rất đa dạng, phúc tạp, nhiều hình,
nhiều vẻ. Sản phẩm của lao động sư phạm được “vật chất hóa” trong bộ mặt
tinh thần tri thức, thể chất, kĩ năng, kĩ xão, ý chí, phẩm chất và tính cách của
Hs
- Đặc điểm:

+ đối tượng của lđsp là HS. Hs ko chỉ chịu tác động của Gv, nhà trường
mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác như: gđ, bạn bè, các phương
tiện thông tin đại chúng… Tất cả những nhân tố này có thể tác động đến
việc hình thành và phát triển nhân cách của hs 1 cách tích cực hoặc tiêu cực,
tự giác hoặc tự phát … theo nhiều mức độ và cách thức khác nhau. Mặt khác
các mối quan hệ trong cuộc sống của Hs cũng rất phong phú. Chúng cũng
thường xuyên tác động và ảnh hưởng đến hs. Vì vậy, lao động sư phạm có
nhiệm vụ điều chỉnh mọi tác động từ các nhân tố đến người Hs nhằm đạt
hiệu quả cao nhất.
+ Nhưng hs – đối tượng của lđ sp ko phát triển theo tỉ lệ thuận với những
tác động sp mà theoquy luật của sự hình thành nhân cách con người, tâm lí
và nhận thức. Vì vây, có khi cùng 1 tác động sp đến người hs nhưng lại có
kết quả khác nhau có thể tích hoặc tiêu cực. Mặt khác, kế...
Các đặc điểm của lao động sư phạm:
1. Mục đích lao động sư phạm:
nhằm giáo dục thế hệ trẻ thành những người đầy đphẩm chất
năng lực hội yêu cầu. Nói cách khác, lao động sư phạm góp phần
“sáng tạo ra con người”, góp phần tái sản xuất sức lao động xh đào tạo
bồi dưỡng liên tục những thế hệ trẻ cho đời sau
Lao động phạm quá trình tác động qua lại giữa người dạy người
học. Trong đó, người dạy người trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được
Xh giao cho nhiệm vụ giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ. Còn người học nhiệm
vụ học tập, tiếp thu những giá trị Vh của xh loài người và rèn luyện hệ thống
kĩ năng kĩ xảo để sau này có thể ra đời sống và lao động nhằm thỏa mãn các
tiêu chí mà mục đích giáo dục đã đề ra.
Mục đích giáo dục thường quy định cách thức tổ chức, phương pháp
Giáo dục và các mqh trong Gd. vậy, nếu mục đích giáo dục là đào taọ Hs
trở thành những người sẵn sàng tuân thủ, phục tùng vô điều kiện thì công tác
giáo dục sẽ là áp đặt, cưỡng bức, roi vọt, còn nếu mục đich Gd đào tạo
ra những người năng động sáng tạo t nội dung Gd phải gắn liền với cuộc
sống và phương pháp GD là tôn trọng nhân cách của người được GD và phải
hình thành ở họ tính tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo
2. Về đối tượng của lao động sư phạm:
- đối tượng tác động ko phải những vật tri, giác những
con người, thế hệ trẻ đang trưởng thành
- Đối tượng của lao động phạm rất đa dạng, phúc tạp, nhiều hình,
nhiều vẻ. Sản phẩm của lao động phạm được “vật chất hóa” trong bộ mặt
tinh thần tri thức, thể chất, kĩ năng, kĩ xão, ý chí, phẩm chất và tính cách của
Hs
- Đặc điểm:
Các đặc điểm của lao động sư phạm - Trang 2
Các đặc điểm của lao động sư phạm - Người đăng: Bảo Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các đặc điểm của lao động sư phạm 9 10 66