Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập hóa học 8

Được đăng lên bởi Xiên Xinh Xắn
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3988 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CÁC DẠNG BÀI TẬP HOÁ THCS
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
Công thức cấu tạo : CTCT
Dung dịch : dd
Điều kiện tiêu chuẩn (0oC và 1 atm) : đktc
Khối lượng : m
Kim loại : KL
Nguyên tử khối : NTK
Nồng độ mol/l ~ nồng độ mol ~ CM
Nồng độ phần trăm : C%
Thể tích : V
Phương trình hóa học : PTHH
Số mol : n
Kết tủa : ↓
Khí thoát ra : ↑
Khối lượng mol : M
Hỗn hợp : hh
Nhiệt độ : tº
Kí hiệu hóa học: KHHH

1

CÁC DẠNG BÀI TẬP HOÁ THCS
PHẦN II. NỘI DUNG
Chương 1. Cơ sở và tổng quan
I. Vị trí các bài tập kim loại trong chương trình SGK Hóa học của THCS.
1.

Hóa học lớp 8

-

Định luật bảo toàn khối lượng

-

Phương trình hóa học

-

Tính theo công thức hóa học và phương trình hóa học

2.

Hóa học lớp 9

-

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

-

Chương 2: Kim loại

II. Các dạng bài tập cơ bản
1.

Dạng bài tập định tính có tính thực tế.

2.

Bài tập lập công thức của một chất vô cơ và xác định nguyên tố kim loại.

3.

Bài toán tính theo công thức hóa học.

4.

Bài toán tính theo phương trình hóa học.

Chương 2. Nội dung nghiên cứu
. Xây dựng hệ thống bài tập nâng cao trong chương trình Hóa học của THCS.
1.

Bài tập lý thuyết

-

Giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học

-

Điều chế kim loại

-

Phân biệt và nhận biết kim loại

-

Tinh chế và tách hỗn hợp thành chất nguyên chất

2.

Bài tập tính toán

-

Bài toán xác định tên kim loại và công thức các hợp chất của chúng

-

Bài toán hỗn hợp

-

Bài toán về lượng chất dư.

-

Bài toán tăng giảm khối lượng.

-

Bài toán biện luận

2

CÁC DẠNG BÀI TẬP HOÁ THCS
A. BÀI TẬP LÝ THUYẾT
I. Giải thích hiện tượng và viết PTHH
Dạng bài này yêu cầu người học sinh phải nắm rõ tính chất của các kim loại và
có kĩ năng thành thạo trong việc nhận biết hiện tượng của phản ứng hóa học từ đó giải
thích và viết PTHH.
Ví dụ : Hòa tan Fe bằng HCl và sục khí Cl2 đi qua hoặc cho KOH vào dung
dịch và để lâu ngoài không khí. Giải thích hiện tượng và viết PTHH.
Hướng dẫn giải
Khi cho Fe tác dụng với HCl thấy có khí thoát ra :
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑
2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 dung dịch chuyển màu vàng.
FeCl2 + 2KOH → Fe(OH)2↓ + 2KCl có kết tủa trắng xanh.
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 kết tủa chuyển màu nâu đỏ.
 Bài tập vận dụng
Bài 1. Dung dịch M có chứa CuSO4 và FeSO4
a. Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng có dung dịch N chứa 3 muối tan.
b. Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng có dung dịch N chứa 2 muối tan.
c. Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng có dung dịch N chứa 1 muối tan.
Giải thích mỗi trường hợp bằng phương trình phản ứng.
II....
CÁC DẠNG BÀI TẬP HOÁ THCS
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
Công thức cấu tạo : CTCT
Dung dịch : dd
Điều kiện tiêu chuẩn (0
o
C và 1 atm) : đktc
Khối lượng : m
Kim loại : KL
Nguyên tử khối : NTK
Nồng độ mol/l ~ nồng độ mol ~ C
M
Nồng độ phần trăm : C%
Thể tích : V
Phương trình hóa học : PTHH
Số mol : n
Kết tủa : ↓
Khí thoát ra : ↑
Khối lượng mol : M
Hỗn hợp : hh
Nhiệt độ : tº
Kí hiệu hóa học: KHHH
1
Các dạng bài tập hóa học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng bài tập hóa học 8 - Người đăng: Xiên Xinh Xắn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Các dạng bài tập hóa học 8 9 10 201