Ktl-icon-tai-lieu

Các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT

TRƯNG VƯƠNG

GV: Nguyễn Thị Giao
Tập thể lớp: 12A1

Kieåm tra baøi cuõ
Câu1: Điểm nào sau đây là đặc điểm
chung của vượn người và người:
A. Dáng đi
B. Tính chất hộp sọ
C. Có 4 nhóm máu
D. Thể tích não

Câu 2: Kết luận nào sau đây đúng về nguồn
gốc của loài người:
A. Vượn người ngày nay không phải là tổ
tiên của loài người.
B. Vượn người ngày nay và loài người là 2
nhánh phát sinh từ 2 nguồn gốc độc lập
nhau.
C. Vượn người và loài người ngày nay là
sản phẩm do Thượng đế sáng tạo ra.
D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 3: Trong quá trình phát triển phôi
người, ở giai đoạn 2 tháng tuổi, phôi có
đặc điểm đáng chú ý:
A. Còn dấu vết khe mang ở phần cổ.
B. Bộ não có 5 phần rõ rệt.
C. Bộ não có nhiều nếp cuộn.
D. Có đuôi dài.

Câu 4: Những điểm giống nhau giữa người và
vượn người ngày nay, chứng minh:
A. Người và vượn người có quan hệ thân thuộc
rất gần gũi.
B. Quan hệ nguồn gốc giữa người và động vật có
xương sống.
C. Vượn người ngày nay không phải là tổ tiên
của loài người
D. Người và vượn người ngày nay phát sinh từ 1
nguồn gốc chung là các vượn người hóa
thạch.

Câu 3: Sống thành bộ lạc sơ khai trong
hang động, có mầm mống của sản xuất,
nghệ thuật và tôn giáo. Đó là đặc điểm
của người:
A. Pitêcantrốp
B. Xinantrốp
C. Nêanđectan
D. Crômanhôn

BÀI TẬP VỀ NHÀ
ƒ Trả lời các câu hỏi SGK trang124
ƒ Bài đọc thêm trang 129 SGK
ƒ Xem trước bài “Các nhân tố chi phối quá trình
phát sinh loài người”

...
TRƯỜNG THPT
TRƯNG VƯƠNG
GV: NguynTh Giao
Tpth lp: 12A1
Các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người 9 10 513