Ktl-icon-tai-lieu

Các giai đoạn phát triển của trẻ

Được đăng lên bởi Nhut Lan Ngoc Tram
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1443 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Các giai đoạn phát triển của trẻ
TS. BS Võ Thành Liêm

Mục tiêu bài giảng

 Nêu 3 hiện tượng của quá trình phát triển
 Nêu 6 thời kỳ phát triển
 Nêu vắng tắt đặc điểm từng thời kỳ

Đại cương

 Các hiện tượng của phát triển
 Hiện tượng thích nghi
 Hiện tượng tăng trưởng
 Hiện tượng trưởng thành

Tăng trưởng
Thích nghi
Trưởng thành

Đại cương

 Các hiện tượng của phát triển
 Hiện tượng thích nghi:
 Giai đoạn ngay sau sinh
 Môi trường sống: tử cung -> bên ngoài
 Cơ quan: không hoạt động -> hoạt động
 Tiếp nhận thu động -> chủ động

Đại cương

 Các hiện tượng của phát triển
Hiệntượng tăng trưởng

Hiệntượng trưởng thành

Tăngvề kích thước/khối lượng do tăng chủ yếu Hoànthiện về chức năng/khả năng thể hiện
số lượng tế bào

bằng mức độ biệt hóa cao của tế bào, cơ quan

Tăngvề số lượng

Tăngvề chất lượng

Đođặt theo đơn vị số lượng, khối lượng, chiều

Đođạt thông qua kỹ năng, khả năng

dài

Đại cương

 Các khía cạnh cần chú ý
 Sự phát triển bình thường/thời điểm
 Sự tương tác đa yếu tố:
 Môi trường sống
 Gia đình
 Sinh học (bệnh, tai nạn…)
 Cơ địa

 Tính chuyên biệt của từng cá nhân
 So sánh giữa các cá thể
 So sánh cùng cá thể theo thời gian

Đại cương

 Các yếu tố ảnh hưởng

Yếu
Yếu tố
tố di
di chuyền
chuyền

Giới
Giới tính
tính
Do
Do phát
phát triển
triển của
của thai
thai

Bất
Bất thường
thường bẩm
bẩm sinh
sinh

Trước sinh

Chu sinh

Giới
Giới tính
tính

Hormon
Hormon

Sau sinh
Dinh
Dinh dưỡng
dưỡng

Do
Do chuyển
chuyển dạ
dạ sanh
sanh
Yếu
Yếu tố
tố hormon
hormon phôi
phôi thai
thai

Nhiễm
Nhiễm trùng
trùng

Yếu
Yếu tố
tố nhau
nhau thai
thai

Tai
Tai nạn
nạn
Do
Do chăm
chăm sóc
sóc

Yếu
Yếu tố
tố từ
từ mẹ
mẹ

Yếu
Yếu tố
tố kinh
kinh tế
tế -- xã
xã hội
hội

Các thời kỳ phát triển của trẻ

 6 thời kỳ
 Bào thai
 Sơ sinh
 Nhũ nhi
 Răng sữa
 Thiếu niên
 Dậythì

Các thời kỳ phát triển của trẻ

 Thời kỳ bào thai
 Thụ thai -> sanh
 270± 15ngày
 Sống trong bao ối – tử cung

Các thời kỳ phát triển của trẻ

 Thời kỳ bào thai – sinh lý
 3 tháng đầu:hìnhthành thai nhi.
 TBmầm-> TBmầm của cơ quan.
 Cáccơquan: rấtsơkhai, chưacó chức năng.

 3 tháng giữa:phát triểncơ quan
 Pháttriểnkíchthước,hình dáng,
 Hìnhthành hình dáng con người.
 Tim, ruột non, thận tiếtniệu: hoạt động

 3tháng cuối:kích thước, gia tăng thểtrọng
 Cáchệ cơ quanhoạtđộng.
 Giác quan phát triển:vị giác, khứu giác, xúc giác, thínhgiác

Các thời kỳ phát triển của trẻ

 Thời kỳ bào thai – bệnh lý
 Dobản thân phôi thai:
 Khiếmkhuyết di truyền
 Khiếm k...
Các giai đoạn phát triển của trẻ
TS. BS Võ Thành Liêm
Các giai đoạn phát triển của trẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giai đoạn phát triển của trẻ - Người đăng: Nhut Lan Ngoc Tram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Các giai đoạn phát triển của trẻ 9 10 802