Ktl-icon-tai-lieu

Các giải pháp kiến trúc cho nhà ở vùng khí hậu nóng

Được đăng lên bởi quangnv192
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các giải pháp

KIẾN TRÚC KHÍ HẬU ĐẶC SẮC
trong một số công trình xây dựng ở
VÙNG KHÍ HẬU NÓNG ẨM

T

KTS. Đỗ Thị Phương Lam (*)

rong quá trình phát triển của xã hội loài người, con người đã từng bước làm nên những ngôi
nhà từ thô sơ đến phức tạp để chống lại những điều kiện bất lợi của thời tiết và thoả mãn
nhu cầu sống ngày càng cao. Từ đó, dẫn đến việc xuất hiện các loại hình nhà khác nhau trên
những khu vực có điều kiện khí hậu khác nhau. Đặc biệt, các loại hình nhà này đã không ngừng
được biến đổi và hoàn thiện để thích nghi với khí hậu khu vực mà nó tồn tại.

04

Khoa học & Ứng dụng

Số 13 - 2010

Ngày nay, việc nghiên cứu mối quan hệ giữa kiến
trúc, khí hậu và con người vẫn đang được các kiến trúc
sư tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi nhằm thiết kế và xây
dựng nên những công trình kiến trúc hiện đại và giàu
bản sắc dân tộc. Các công trình này phải vừa thoả mãn
được nhu cầu của con người vừa tiết kiệm năng lượng
và bảo vệ môi trường,… thể hiện qua các xu hướng
kiến trúc tiêu biểu hiện nay như Kiến trúc có hiệu quả
năng lượng (Energy efficient building), Kiến trúc bền
vững (Sustainable Architecture), Kiến trúc xanh (Green
Architecture),… Hạt nhân của các xu hướng này chính
là Kiến trúc sinh khí hậu (Bioclimatic Architecture). Về
nội dung cơ bản, kiến trúc sinh khí hậu nghiên cứu giải
quyết mối quan hệ giữa khí hậu và kiến trúc ngay từ lúc
lập quy hoạch, thiết kế các công trình nhằm tận dụng
tối đa những điều kiện thuận lợi và hạn chế các yếu tố
bất lợi của thiên nhiên và khí hậu để đảm bảo tiện nghi
sinh sống cho con người.
Một trong những hướng đi quan trọng trong việc
nghiên cứu thiết kế kiến trúc theo sinh khí hậu chính là
phân tích, đúc kết các tinh hoa trong kiến trúc truyền
thống hay trong các công trình kiến trúc đã được xây
dựng ở những khu vực có khí hậu tương đồng, nhằm
tìm ra các giải pháp có giá trị để kế thừa và phát triển
vào kiến trúc hiện đại.
Sau đây là một số giải pháp kiến trúc khí hậu đặc sắc
đã được áp dụng trong các công trình xây dựng ở vùng
khí hậu nóng ẩm, có nhiều nét tương đồng với khí hậu
nước ta.

NGÔI LÀNG Ở LIBERIA
Có ý kiến cho rằng, đối với ngôi nhà ở vùng khí hậu nóng
ẩm “kết cấu tốt nhất là không có kết cấu, ngoại trừ cái tán
che”. Mặc dù, trong đa số trường hợp, nhận xét này có
phần chủ quan, nhưng khi xem xét vấn đề trên cơ sở các giải
pháp kiến trúc sinh khí hậu, chúng ta thấy rằng nhận xét này
hoàn toàn có lý bởi vì những ngôi nhà trong ngôi làng này
vừa đảm bảo việc che nắng tốt vừa tận dụng tối đa việc tổ
chức thông...
Khoa học & Ứng dụng04 Số 13 - 2010
Các giải pháp
KIẾN TRÚC KHÍ HẬU ĐẶC SẮC
trong một số công trình xây dựng ở
VÙNG KHÍ HẬU NÓNG ẨM
KTS. Đỗ Thị Phương Lam (*)
T
rong quá trình phát triển của xã hội loài người, con người đã từng bước làm nên những ngôi
nhà từ thô sơ đến phức tạp để chống lại những điều kiện bất lợi của thời tiết và thoả mãn
nhu cầu sống ngày càng cao. Từ đó, dẫn đến việc xuất hiện các loại hình nhà khác nhau trên
những khu vực có điều kiện khí hậu khác nhau. Đặc biệt, các loại hình nhà này đã không ngừng
được biến đổi và hoàn thiện để thích nghi với khí hậu khu vực mà nó tồn tại.
Các giải pháp kiến trúc cho nhà ở vùng khí hậu nóng - Trang 2
Các giải pháp kiến trúc cho nhà ở vùng khí hậu nóng - Người đăng: quangnv192
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các giải pháp kiến trúc cho nhà ở vùng khí hậu nóng 9 10 530