Ktl-icon-tai-lieu

các hệ quy chiếu dùng cho bản đồ Việt Nam

Được đăng lên bởi Hoàng Đô
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thuyết trình nhóm 6
môn : Đo đạc lâm nghiệp

A. Các phép chiếu bản đô
1. Định nghĩa bản đồ:
- Bản đồ là sự miêu tả khái quát, thu nhỏ bề
mặt Trái Đất hoặc bề mặt thiên thể khác trên
mặt phẳng trong một phép chiếu xác định, nội
dung của bản đô được biểu thị bằng hệ thống
ký hiệu quy ước.
- Bản đồ là bản vẽ đơn giản miêu tả
một không gian, địa điểm và hiển thị những
thông số liên quan trực tiếp đến vị trí ấy có liên
quan đến khu vực xung quanh.

2. Khái niệm phép chiếu hình bản đồ.
Phép chiếu hình bản đô là cách biểu thị mặt
cong của Trái đất lên mặt phẳng sao cho mỗi
điểm trên mặt cong ứng với mỗi điểm trên mặt
phẳng.

•
•
•

Các phép chiếu hình bản đô: 3 phép
chiếu:
Phép chiếu phương vị.
Phép chiếu hình nón.
Phép chiếu hình trụ.

Phép
chiếu
hình trụ
Phép
chiếu
hình nón
Phép chiếu
phương vị

2.1 Phép chiếu phương vị
•

Phép chiếu phương vị là phương pháp
thể hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyến của Địa
Cầu lên mặt phẳng.

• Phép chiếu phương vị ngang
Cách chiếu: Mặt chiếu tiếp xúc với
mặt địa cầu ở xích đạo và song
song với trục của địa cầu.
Đặc điểm: Xích đạo và kinh tuyến
giữa là đường thẳng, các vĩ tuyến là
những cung tròn và các kinh tuyến
còn lại là những đường cong.
Khu vực chính xác: Khu vực gần
xích đạo và kinh tuyến giữa tương
đối chính xác.
Dùng để vẽ: Bản đô bán cầu Đông
và bán cầu Tây.

•

Phép chiếu phương vị
nghiêng
Cách chiếu: Cho mặt chiếu tiếp xúc
với một điểm bất kì trên Địa cầu (Trừ
vùng cực và xích đạo).
Đặc điểm: Kinh tuyến giữa là đường
thẳng còn các vĩ tuyến và kinh tuyến
còn lại là những đường cong.
Khu vực chính xác: Những khu vực
ở gần nơi tiếp xúc tương đối chính
xác.
Dùng để vẽ: Những khu vực ở vĩ độ
trung bình.

• Phép chiếu phương vị đứng
Cách chiếu: Cho mặt chiếu tiếp xúc
với cực của địa cầu sao cho trục của
địa cầu vuông góc với mặt chiếu.
Đặc điểm:
- Kinh tuyến là những đoạn thẳng
đông quy ở cực.
- Vĩ tuyến là những vòng tròn đông
tâm ở cực.
Khu vực chính xác: Khu vực trung
tâm bản đô gần cực.
Dùng để vẽ: Khu vực quanh cực.

2.2 Phép chiếu hình nón
Là cách thể hiện mạng lưới Kinh tuyến, Vĩ
Tuyến của địa cầu lên mặt chiếu là hình
nón sau đó triển khai mặt chiếu hình nón
ra thành mặt phẳng.

• Phép chiếu hình nón đứng
Cách chiếu: Lấy mặt chiếu là hình
nón chụp lên mặt địa cầu sao cho
trục của hình nón trùng với trục địa
cầu.
Đặc điểm:
- Kinh Tuyến là những đoạn thẳng
đông quy ở cực.
- Vĩ tuyến là những cung tròn đông
tâm.
Khu vực chính xác: Chỉ có vĩ tuyến
tiếp xúc giữa địa cầu và mặt nón là
c...


các hệ quy chiếu dùng cho bản đồ Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các hệ quy chiếu dùng cho bản đồ Việt Nam - Người đăng: Hoàng Đô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
các hệ quy chiếu dùng cho bản đồ Việt Nam 9 10 841