Ktl-icon-tai-lieu

Các hợp chất có chứa lưu huỳnh (S)

Được đăng lên bởi Nhân Nguyễn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1837 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.2.2.1. Các hợp chất có chứa lưu huỳnh (S)
Các hợp chất có chứa lưu huỳnh chủyếu có trong
khí quyển là: SO2, SO3
H2S, H2SO4 và các muối sunfat. Các nguồn tạo ra
chúng chủyếu là các quá trình đốt cháy các nhiên
liệu hóa thạch, sựphân hủy và đốt cháy chất hữu
cơ chứa lưu huỳnh, các hoạt động của núi lửa. Các
hợp chất lưu huỳnh tồn tại trong không khí một
thời gian rồi sau đó lại sa lắng xuống đất hay các
đại dương.
● Khí dioxyt lưu huỳnh SO2, trioxit lưu huỳnh SO3:
Trong khí quyển, khí sunfua dioxit ( dioxyt lưu
huỳnh ) bị oxi hóa thành SO3theo quá trình hóa
học hay quá trình quang hóa.
Trong điều kiện độ ẩm cao, SO2 dễbịcác giọt nước
có lẫn nhiều bụi hấpthụthì quá trình oxi hóa hóa
học diễn ra rất thuận lợi với điều kiện có mặt các
chất xúc tác (thường là muối của Fe3+, Mn2+,...
chính chúng là thành phần của bụi ). NH3 có trong
không khí cũng làm cho phản ứng tăng nhanh và
làm tăng độtan SO2 trong giọt nước, có thể tạo ra
amôni sunphát.
Còn quá trình oxi hóa quang hóa liên quan với
điều kiện độ ẩm và ánh sáng. SO2 được hoạt hóa,
chuy ển sang trạng thái kích hoạt, có năng lượng
lớn nên tác dụng với O2 với tốc độnhanh thành
SO3. Quá trình này càng nhanh khi trong khí
quyển có oxit nitơvà hidrocacbon.
Sunfuatrioxit ( trioxyt lưu huỳnh ) được tạo ra
từSO2, phản ứng ngay với H2O tạo nên H2SO4kết
hợp dễdàng với các giọt nước, sinh ra dung dịch
H2SO4.
Nếu trong khí quyển có NH3 hay các hạt NaCl thì
các hợp chất Na2SO4. HCl hay (NH4)2SO4sẽhình
thành. Nhưvậy, thời gian lưu của SO3trong khí
quyển cũng chỉ được tính bằng vài ngày.
SO2là khí tương đối nặng nên thường ởgần mặt
đất, ngang tầm sinh hoạt của con người, vì vậy là
khí ô nhiễm điển hình và tác động trực tiếp đến
cuộc sống. SO2 dễtan trong nước nên dễphản ứng
với cơquan hô hấp của người và động vật khi xâm
nhập vào cơthể. Ởhàm lượng thấp, SO2 làm sưng
niêm mạc, ởhàm lượng cao ( > 0,5mg/m3) gây tức
thở, ho, viêm loét đường hô hấp. Khi có mặt cả
SO2và SO3sẽgây tác động mạnh hơn, thậm chí có
thểgây co thắt phếquản và dẫn đến tửvong. S2tạo
nên H2SO4, là thành phần chính của mưa axit, làm
thiệt hại mùa màng, nhiễm độc cây trồng, giảm
tuổi thọcủa các sản phẩm vải, nilông, tơnhân tạo,
đồdùng bằng da, giấy, ảnh hưởng đến chất lượng
của các công trình xây dựng…
● Khí sunfua hidro H2S:
Khí sunfua hidro H2S là khí có bản chất độc, không
màu, có mùi khó chịu ( mùi trứng thối ) được đưa
vào khí quyển với những lượng rất lớn từnguồn
tựnhiên và nhân tạo. Khí H2S xuất hiện trong khí
thải của các quá trình sản xuất có sửdụng ...
2.2.2.1. Các hợp chất có chứa lưu huỳnh (S)
Các hợp chất có chứa lưu huỳnh chủyếu có trong
khí quyển là: SO2, SO3
H2S, H2SO4 và các muối sunfat. Các nguồn tạo ra
chúng chủyếu là các quá trình đốt cháy các nhiên
liệu hóa thạch, sựphân hủy và đốt cháy chất hữu
cơ chứa lưu huỳnh, các hoạt động của núi lửa. Các
hợp chất lưu huỳnh tồn tại trong không khí một
thời gian rồi sau đó lại sa lắng xuống đất hay các
đại dương.
● Khí dioxyt lưu huỳnh SO2, trioxit lưu huỳnh SO3:
Trong khí quyển, khí sunfua dioxit ( dioxyt lưu
huỳnh ) bị oxi hóa thành SO3theo quá trình hóa
học hay quá trình quang hóa.
Trong điều kiện độ ẩm cao, SO2 dễbịcác giọt nước
có lẫn nhiều bụi hấpthụthì quá trình oxi hóa hóa
học diễn ra rất thuận lợi với điều kiện có mặt các
chất xúc tác (thường là muối của Fe3+, Mn2+,...
chính chúng là thành phần của bụi ). NH3 có trong
không khí cũng làm cho phản ứng tăng nhanh và
làm tăng độtan SO2 trong giọt nước, có thể tạo ra
amôni sunphát.
Còn quá trình oxi hóa quang hóa liên quan với
điều kiện độ ẩm và ánh sáng. SO2 được hoạt hóa,
chuy ển sang trạng thái kích hoạt, có năng lượng
lớn nên tác dụng với O2 với tốc độnhanh thành
SO3. Quá trình này càng nhanh khi trong khí
quyển có oxit nitơvà hidrocacbon.
Sunfuatrioxit ( trioxyt lưu huỳnh ) được tạo ra
từSO2, phản ứng ngay với H2O tạo nên H2SO4kết
hợp dễdàng với các giọt nước, sinh ra dung dịch
H2SO4.
Nếu trong khí quyển có NH3 hay các hạt NaCl thì
các hợp chất Na2SO4. HCl hay (NH4)2SO4sẽhình
thành. Nhưvậy, thời gian lưu của SO3trong khí
quyển cũng chỉ được tính bằng vài ngày.
SO2là khí tương đối nặng nên thường ởgần mặt
đất, ngang tầm sinh hoạt của con người, vì vậy là
khí ô nhiễm điển hình và tác động trực tiếp đến
cuộc sống. SO2 dễtan trong nước nên dễphản ứng
với cơquan hô hấp của người và động vật khi xâm
nhập vào cơthể. Ởhàm lượng thấp, SO2 làm sưng
niêm mạc, ởhàm lượng cao ( > 0,5mg/m3) gây tức
thở, ho, viêm loét đường hô hấp. Khi có mặt cả
SO2và SO3sẽgây tác động mạnh hơn, thậm chí có
thểgây co thắt phếquản và dẫn đến tửvong. S2tạo
nên H2SO4, là thành phần chính của mưa axit, làm
thiệt hại mùa màng, nhiễm độc cây trồng, giảm
tuổi thọcủa các sản phẩm vải, nilông, tơnhân tạo,
đồdùng bằng da, giấy, ảnh hưởng đến chất lượng
của các công trình xây dựng…
● Khí sunfua hidro H2S:
Khí sunfua hidro H2S là khí có bản chất độc, không
màu, có mùi khó chịu ( mùi trứng thối ) được đưa
vào khí quyển với những lượng rất lớn từnguồn
tựnhiên và nhân tạo. Khí H2S xuất hiện trong khí
thải của các quá trình sản xuất có sửdụng nhiên
Các hợp chất có chứa lưu huỳnh (S) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hợp chất có chứa lưu huỳnh (S) - Người đăng: Nhân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Các hợp chất có chứa lưu huỳnh (S) 9 10 967