Ktl-icon-tai-lieu

CÁC MẪU NHẬN XÉT DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 30

Được đăng lên bởi huynhtienht
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 7984 lần   |   Lượt tải: 11 lần
-----ššššš-----

TUYỂN TẬP

CÁC MẪU NHẬN XÉT
DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
THEO THÔNG TƯ 30

1



MỤC LỤC
(Các thầy cô ấn phím Ctrl + Click chuột vào mục lục để đi đến trang
muốn xem)
MỘT SỐ NHẬN XÉT GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC THEO TT 30...............................................4
MỘT SỐ NHẬN XÉT HÀNG NGÀY (TỪNG MÔN HỌC).....................................................15
MỘT SỐ NHẬN XÉT THEO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH.........................................................17
MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT DÙNG ĐỂ GHI VÀO SỔ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG GIÁO
DỤC................................................................................................................................................18
MỘT SỐ MẪU NHẬN XÉT VÀO SỔ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THEO
TỪNG KHỐI LỚP........................................................................................................................22
CÁCH GHI NHẬN XÉT THEO THÔNG TƯ 30 MÔN TIẾNG ANH...................................24
MẪU NX ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HS Ở TIỂU HỌC THEO MỨC ĐỘ HOÀN
THÀNH NHIỆM VỤ....................................................................................................................26
GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC.........................................................28
MẪU NHẬN XÉT CUỔI KỲ THEO LỜI KHEN.....................................................................32
GỢI Ý NHẬN XÉT VÀO SỔ THEO DÕI GIÁO DỤC MỤC NĂNG LỰC VÀ PHẨM
CHẤT.............................................................................................................................................40
ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 30..................................................43
GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 1 THEO THÔNG TƯ 30/2014 (Ghi
sổ TD CLGD mục Năng lực và Phẩm chất)................................................................................45
GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 2 THEO THÔNG TƯ 30/2014 (Ghi
sổ TD CLGD mục Năng lực và Phẩm chất)................................................................................48
GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 3 THEO THÔNG TƯ 30/2014 (Ghi
sổ TD CLGD mục Năng lực và Phẩm chất)................................................................................51
GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 4 THEO THÔNG TƯ 30/2014 (Ghi
sổ TD CLGD mục Năng lực và Phẩm chất)................................................................................54
GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬ...
http://buiphan.net
----------
TUYỂN TẬP
CÁC MẪU NHẬN XÉT
DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
THEO THÔNG TƯ 30
1
CÁC MẪU NHẬN XÉT DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 30 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC MẪU NHẬN XÉT DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 30 - Người đăng: huynhtienht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
CÁC MẪU NHẬN XÉT DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 30 9 10 197