Ktl-icon-tai-lieu

Các mục đồ tư duy của Bloom

Được đăng lên bởi Đoàn Quỳnh
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TS. Tống Xuân Tám
Giảng viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
 0982 399 008
tongxuantam@gmail.com
tamtx@hcmup.edu.vn
tongxuantam@yahoo.com
tongxuantam@hcm.edu.vn

TS. Tống Xuân Tám - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@gmail.com

Một cơ sở lý luận để thiết kế
BỘ CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG BÀI DẠY
đảm bảo có định hướng phát triển tư duy cấp cao
Bảng phân loại B.BLOOM về các cấp độ tư duy
Năm 1956, Benjamin Bloom, một giáo sư của trường
Đại học Chicago, đã công bố kết quả nổi tiếng của ông
“Sự phân loại các mục tiêu giáo dục”.
Trong đó B.Bloom có nêu ra các cấp độ nhận thức
(thang phân loại B.Bloom - Bloom’s Taxonomy). Kết quả
nghiên cứu này đã được sử dụng trong nhiều thập kỉ
qua cho đến nay, đã khẳng định ưu điểm của phương
pháp dạy học nhằm khuyến khích và phát triển các kĩ
năng tư duy của SV ở mức độ cao.
2

TS. Tống Xuân Tám - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@gmail.com

Thảo luận nhóm (5 phút)
1. Theo thang phân loại của B.Bloom có
mấy cấp độ nhận thức?
2. Hãy kể tên và giải thích các cấp độ đó.

TS. Tống Xuân Tám - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@gmail.com

Một cơ sở lý luận để thiết kế
BỘ CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG BÀI dạy
đảm bảo có định hướng phát triển tư duy cấp cao
Bảng phân loại B.BLOOM về các cấp độ tư duy
Đánh giá : Là khả năng phán xét giá trị
hoặc sử dụng thông tin theo các tiêu
chí thích hợp. (Hỗ trợ đánh giá bằng
lý do).

Đánh
Tổng
hợp : Là khả năng hợp nhất
giá
nhiều thành phần để tạo thành sự
vật lớn. Khả năng khái quát.

Tổng
hợp
Phân tích : Là khả năng nhận biết chi tiết,
phát hiện và phân biệt các bộ phận cấu
thành của thông tin hay tình huống.

Phân tích

Vận dụng : Là khả năng sử dụng thông
tin và kiến thức từ một sự việc này sang
sự việc khác. (Sử dụng những hiểu biết
trong hoàn cảnh mới).

Vận dụng

Hiểu
Hiểu : Là khả năng hiểu, diễn dịch,
Biết : Là khả năng ghi nhớ và
nhận diện thông tin.

diễn giải, giải thích hoặc suy diễn
(dự đoán được kết quả và ảnh hưởng).

Biết

TS. Tống Xuân Tám - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@gmail.com

4

Biết (Nhớ - knowledge)
Ghi nhớ hoặc nhận biết thông tin.

• Biết là cần thiết cho tất các mức độ tư duy.
• Biết ở đây được hiểu là nhớ lại những kiến thức đã
học một cách máy móc và nhắc lại.
• Những hoạt động tương ứng với mức độ biết có thể
là xác định, đặt tên, liệt kê, đối chiếu hoặc gọi tên.

5
TS. Tống Xuân Tám - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@gmail.com

Biết
Các động từ tương ứng với mức độ tư duy BIẾT
Xác định

Liệt kê

Phân loại

...
TS. Tống Xuân Tám - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@gmail.com
TS. Tống Xuân Tám
Giảng viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
0982 399 008
tongxuantam@gmail.com
tamtx@hcmup.edu.vn
tongxuantam@yahoo.com
tongxuantam@hcm.edu.vn
Các mục đồ tư duy của Bloom - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các mục đồ tư duy của Bloom - Người đăng: Đoàn Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Các mục đồ tư duy của Bloom 9 10 855