Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp làm việc nhóm hiệu quả

Được đăng lên bởi Cu Pham
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1401 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
CÁC PHƯƠNG PHÁP LAM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ

LỜI NÓI ĐẦU
Con người là một sinh vật xã hội, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể sống và
làm việc một mình. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã gắn mình với một nhóm cơ bản
nhất : Gia đình. Sau đó khi lớn hơn, bước vào nhà trường chúng ta sẽ có những
người bạn và nếu phù hợp sẽ tạo thành các nhóm bạn.
Bản thân chúng ta với năng lực và tính cách sẽ có những ảnh hưởng lên nhóm,
đồng thời cũng chịu những tác động của bạn bè cả về điều tốt lẫn xấu: “ Gần mực
thì đen, gần đèn thì sáng”.
Nhờ các hoạt động trong nhóm, chúng ta vừa phát triển những kỹ năng cá nhân,
thu nạp những kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời góp phần vào các
hoạt động đem lại những giá trị về vật chất và tinh thần cho tập thể, cộng đồng.
Ngay từ xưa, ông bà ta cũng có câu : “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm
lại nên hòn núi cao”

Vậy nhóm được thành lập như thế nào và làm thế nào để nhóm làm việc có hiệu
quả sẽ là chủ đề trong bài thảo luận nhóm của nhóm 3.
Vì đặc thù của nhóm nên sẽ có nhiều thiếu sót trong khi thành lập và làm việc để
hoàn thành đề tài nên rất mong giáo viên hướng dẫn môn học và bạn đọc góp ý để
bài báo cáo được hoàn thiện hơn, nhóm em xin chân thành cảm ơn.

NHÓM 3 LỚP HEKN1

Page 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
CÁC PHƯƠNG PHÁP LAM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ

DANH SÁCH NHÓM 3:
1. Phạm Thành Đồng (nhóm trưởng)
2. Lê Minh Tiến (góp ý)
3. Nguyễn Tuấn Kiệt (tham gia)
4. Đặng Thanh Cao (thư kí)
5. Huỳnh Thị Tuyết Trinh (thư kí)
6. Phan Hoàng Trúc Uyên (tham gia)
7. Lê Cao Duy Khang (bổ sung)
8. Huỳnh Minh Trí (góp ý)
9. Trương Thị Mỹ Duyên (góp ý)
10. Hà Duy Phong ( góp ý, bổ sung)

Chủ đề thực hiện: “Các phương pháp làm việc nhóm hiệu quả”
Các nội dung phải thực hiện:
Phần chung:
1.
2.

Làm rõ các khái niệm:
Nhóm là gì?
Thế nào là làm việc nhóm hiệu quả? Cách làm?
Những kĩ năng cần phải có của các thành viên nhóm. Nguyên tắc của nhóm?
Phần riêng:

3. Những kĩ năng không thể thiếu đối với các vị trí trong cơ cấu nhóm.

Phần tổng hợp:
4. Ưu điểm của làmm việc nhóm, các yếu tố và điều kiện để làm việc nhóm hiệu

quả.
5. Những khó khăn trong tổ chức nhóm.

1. Các khái niệm:
1.1.

Nhóm là gì ?

Nhóm không đơn giản chỉ là một tập hợp nhiều người làm việc cùng nhau hoặc
làm việc dưới sự chỉ đạo của một nhà quản lý. Nhóm là một tập hợp những cá

NHÓM 3 LỚP HEKN1

Page 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
CÁC PHƯƠNG PHÁP LAM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ

nhân có các kỹ năng bổ sung cho nhau và cùng cam kết chịu trách nhiệm thực
hiện...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
CÁC PHƯƠNG PHÁP LAM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ
LỜI NÓI ĐẦU
Con người là một sinh vật hội, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể sống và
làm việc một mình. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã gắn mình với một nhóm cơ bản
nhất : Gia đình. Sau đó khi lớn n, bước vào nhà trường chúng ta sẽ những
người bạn và nếu phù hợp sẽ tạo thành các nhóm bạn.
Bản thân chúng ta với năng lực và tính cách sẽ những ảnh hưởng n nhóm,
đồng thời cũng chịu những c động của bạn cả về điều tốt lẫn xấu: Gần mực
thì đen, gần đèn thì sáng”.
Nhờ các hoạt động trong nhóm, chúng ta vừa phát triển những kỹ năng nhân,
thu nạp những kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời góp phần vào các
hoạt động đem lại những giá trị về vật chất tinh thần cho tập thể, cộng đồng.
Ngay từ xưa, ông ta ng câu : Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm
lại nên hòn núi cao”
Vậy nhóm được thành lập như thế nào và làm thế nào để nhóm làm việc có hiệu
quả sẽ là chủ đề trong bài thảo luận nhóm của nhóm 3.
Vì đặc thù của nhóm nên sẽ có nhiều thiếu sót trong khi thành lập và làm việc để
hoàn thành đề tài nên rất mong giáo viên hướng dẫn môn học và bạn đọc góp ý để
bài báo cáo được hoàn thiện hơn, nhóm em xin chân thành cảm ơn.
NHÓM 3 LỚP HEKN1 Page 1
Các phương pháp làm việc nhóm hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp làm việc nhóm hiệu quả - Người đăng: Cu Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Các phương pháp làm việc nhóm hiệu quả 9 10 704