Ktl-icon-tai-lieu

Các thói quen có ích dành cho tuổi teen - Tâm lý tuổi teen

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng: CÁC THÓI QUEN CÓ ÍCH DÀNH CHO TUỔI TEEN
Theo khoa học, đây là sự kỳ diệu của bộ não con người. Từ thuở lọt lòng
mẹ, hàng triệu dữ liệu thông tin đi vào trong não bộ của chúng ta. Tuy nhiên bộ
não chúng ta biết phân biệt, gạn lọc những thông tin này để đưa ra những nhận xét
và phán đoán cần thiết. Bộ não cũng phát triển những con đường tắt để giúp chúng
ta hoạt động mỗi, ngày. Hãy thử tưởng tượng nếu lúc nào chúng ta cũng phải tập
trung trí não để quyết định và thực hiện các công việc thường lệ mỗi ngày như:
đánh răng, đi tắm, mặc đồ, uống….thì chắc chúng ta sẽ phát điên lên mất. Nhưng
thay vì phải luôn tập trung, thì bộ não lưu giữ cách thức hành động cho các công
việc được lập đi lập lại hằng ngày. Và do vậy thói quen được hình thành. Thói
quen là những điều một người làm một cách tự động, không cần phải tập trung cho
lắm.
Thói quen bắt đầu từ một hành động có tính cách lựa chọn. Một thói quen
đạo đức bắt đầu từ một sự lựa chọn có tính đạo đức. Do vậy, thói quen phản ánh
tâm tính, nhân sinh quan và giá trị đạo đức của mỗi chúng ta, thí dụ như thói quen
nói thật bày tỏ một người biết tự trọng và tôn trọng người khác. Và những thói
quen quyết định vận mệnh cuộc đời chúng ta..
Mở đầu bài giảng của thầy hôm nay, thầy xin hỏi, ở đây có em nào từng đi
xe đạp, xe honda không? Vậy khi băng qua đường các em sẽ đi như thế nào? ( đưa
tay, tìm chỗ vắng…) Thầy muốn hỏi nguyên tắc để băng qua đường?( Đi theo
đường xiên, không được băng ngang qua- xác xuất va chạm và nguy hiểm là ít nhất
– Hai thằng chạy ẩu, đụng nhau giữa đường)
Và đây là câu hỏi thứ hai: Khi uống nước em uống như thế nào?( đặt câu hỏi tiểu
đội 2). Có bao giờ các em ực một hơi không ? Nhất là khi tham gia dã ngoại trời
nắng khát, được phát một chai revive các em sẽ uống một hơi ngay… như vậy, cả
cơ quan chúng ta vận hành cấp thì, để ức chế sự khát và kịp tiếp một lượng nước
lớn, phổi nở to ra… và kết quả rất nguy hiểm. thầy tin các em sẽ có cách uống từ từ
chậm rãi từng ngụm nhé.
Hắc xì, chắc là không ai muốn và cũng không ai kiềm chế được. Vậy nguyên
tắc xử lý khi hắc xì là gì? ( mời 1 học viên) , Con dùng bàn tay che thế nào, có thể
minh họa được không? Như vậy sau hắc xì con bắt tay với người khác, sẽ lây vi
trùng cho người khác. Nguyên tắc đưa lưng bàn tay che miệng.
Và đây là câu hỏi dành cho những người muốn kiềm chế sự nóng giận. Ai
hay nóng tính đưa tay thầy coi? Vậy khi nổi nóng thì thường làm gì?(đặt câu hỏi
với một em) Chà, Mà thấy tính hay nổi nóng thì nguy quá. Bây giờ thầy chỉ ...
Bài giảng: CÁC THÓI QUEN CÓ ÍCH DÀNH CHO TUỔI TEEN
Theo khoa học, đây sự kỳ diệu của bộ não con người. Từ thuở lọt lòng
mẹ, hàng triệu dữ liệu thông tin đi vào trong não bộ của chúng ta. Tuy nhiên bộ
não chúng ta biết phân biệt, gạn lọc những thông tin này để đưa ra những nhận xét
phán đoán cần thiết. Bnão cũng phát triển nhng con đường tắt đ giúp chúng
ta hoạt động mỗi, ngày. Hãy thử tưởng tượng nếu lúc nào chúng ta cũng phải tập
trung trí não đ quyết định thực hiện các công việc thường lệ mỗi ngày như:
đánh răng, đi tắm, mặc đồ, uống….thì chắc chúng ta sẽ phát điên lên mất. Nhưng
thay vì phải luôn tập trung, t bộ não lưu giữ cách thức hành động cho các công
việc được lập đi lập lại hằng ngày. do vậy thói quen được hình thành. Thói
quen là những điều một người làm một cách tự động, không cần phải tập trung cho
lắm.
Thói quen bắt đầu từ một hành động tính cách lựa chọn. Một thói quen
đạo đức bắt đầu từ một s lựa chọn tính đạo đức. Do vậy, thói quen phản ánh
tâm nh, nhân sinh quan và giá trị đạo đức của mỗi chúng ta, tdụ như thói quen
nói thật bày tỏ một người biết tự trọng và tôn trọng người khác. những thói
quen quyết định vận mệnh cuộc đời chúng ta..
Mở đầu bài giảng của thầy hôm nay, thầy xin hỏi, đây có em nào từng đi
xe đạp, xe honda không? Vậy khi băng qua đường các em sẽ đi như thế nào? ( đưa
tay, m chỗ vắng…) Thầy muốn hỏi nguyên tắc đ băng qua đường?( Đi theo
đường xiên, không được băng ngang qua- xác xuất va chạm và nguy hiểm là ít nhất
– Hai thằng chạy ẩu, đụng nhau giữa đường)
đây câu hỏi thứ hai: Khi uống nước em uống như thế nào?( đặt câu hỏi tiểu
đội 2). bao gi các em ực một i không ? Nhất khi tham gia ngoại trời
nắng khát, được phát một chai revive các em sẽ uống một hơi ngay… như vậy, cả
quan chúng ta vận hành cấp thì, đ ức chế s khát và kịp tiếp một lượng nước
lớn, phổi nở to ra… và kết quả rất nguy hiểm. thầy tin các em sẽ có cách uống từ từ
chậm rãi từng ngụm nhé.
Hắc xì, chắc là không ai muốn và cũng không ai kiềm chế được. Vậy nguyên
tắc x lý khi hắc xì là gì? ( mời 1 học viên) , Con dùng bàn tay che thế nào, có thể
minh họa được không? Như vậy sau hắc con bắt tay với người khác, s lây vi
trùng cho người khác. Nguyên tắc đưa lưng bàn tay che miệng.
đây câu hỏi dành cho những người muốn kiềm chế sự nóng giận. Ai
hay nóng tính đưa tay thầy coi? Vậy khi nổi nóng thì thường làm ?(đặt câu hỏi
với một em) Chà, thấy tính hay nổi nóng tnguy quá. Bây giờ thầy chỉ cách
kiềm chế nổi nóng nhé? Vào phòng tắm rửa mặt ngay( nhiệt), cũng như thời
gian kiềm chế. Hoặc gọi điện thoại cho một người bạn thân trao đổi 1 vấn đề khác
nhưng quan trọng ,nhất phải rời chỗ mà mình đang muốn nổi nóng.
Muốn bỏ một thói quen xấu ( kể câu chuyện cây kẹo và thánh Gandi – tự rút
ra muốn bỏ một thói quen xấu, muốn khuyên một người khác làm một việc gì… t
Các thói quen có ích dành cho tuổi teen - Tâm lý tuổi teen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thói quen có ích dành cho tuổi teen - Tâm lý tuổi teen - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Các thói quen có ích dành cho tuổi teen - Tâm lý tuổi teen 9 10 92