Ktl-icon-tai-lieu

CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi minh-thao-dang
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 5785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM





HỒNG BÀNG & VĂN LANG: (Khoảng thế kỷ 7 đến
thế kỷ 3 trước CN)
1. Kinh Dương Vương (~3054-~2839 TCN)
2. Lạc Long Quân
3. Hùng Vương (18 đời)
ÂU LẠC & NAM VIỆT: (Thế kỷ 3 trước CN)
1. An Dương Vương (257-207 TCN)
THUỘC TÂY HÁN : (Thế kỷ 2 trước CN đến năm 25)
1. Triệu Vũ Vương Triệu Đà 207-137 TCN
2. Triệu Văn Vương Triệu Hồ 137-125 TCN
3. Triệu Minh Vương Triệu Anh Tề 125-113 TCN
4. Triệu Ai Vương Triệu Hưng 113-112 TCN
5. Triệu Thuật Dương Vương Triệu Kiến Đức 112111 TCN
Các vua nhà Triệu là người Hán, không phải người
Việt.









THUỘC ĐÔNG HÁN: (25 226)
1. Hai Bà Trưng: Trưng
Trắc - Trưng Nhị (40 43)
THUỘC ĐÔNG NGÔ: (220
- 265)
1. Bà Triệu: Triệu Thị
Trinh (246 - 248)
THUỘC LƯỠNG TẤN :
(265 - 420)
THUỘC NAM BẮC TRIỀU :
(420 - 589)
NHÀ LÝ & NHÀ TRIỆU :
(541-602)
1. Lý Nam Đế Lý Bí còn
gọi là Lý Bôn 541-548
2. Triệu Việt Vương Triệu
Quang Phục 549-571
3. Hậu Lý Nam Đế Lý
Phật Tử 571-602







THUỘC TÙY : (602 - 617)
THUỘC ĐƯỜNG : (618
-907)
1. Mai Hắc Đế : Mai Thúc
Loan 722
1. Phùng Hưng : Phùng
An 791
THUỘC NGŨ ĐẠI : (907 938)
NHÀ KHÚC (Tĩnh Hải Tiết
độ sứ): (905 - 939)
1. Khúc Thừa Dụ 906-907
2. Khúc Thừa Hạo 907917
3. Khúc Thừa Mỹ 917923/930
4. Dương Đình Nghệ 931937
5. Kiều Công Tiễn 937938



NHÀ NGÔ : (939 - 967)
1. Tiền Ngô Vương Ngô
Quyền 939-944
2. Dương Bình Vương
Dương Tam Kha 944-950
3. Hậu Ngô Vương Ngô
Xương Ngập 950-965
Hậu Ngô Vương Ngô
Xương Văn 950-965
Dương Tam Kha cướp
ngôi của nhà Ngô và làm
vua trong 6 năm.
Thời Hậu Ngô Vương
gồm hai vị vua Nam Tấn
Vương Ngô Xương Văn và
Thiên Sách Vương Ngô
Xương Ngập cùng trị vì.
LOẠN 12 SỨ QUÂN







NHÀ ĐINH : (968 - 980)
1. Đinh Tiên Hoàng Đinh Bộ Lĩnh 968979
2. Đinh Phế Đế Đinh Toàn 979-980
NHÀ TIỀN LÊ : (980 - 1010)
1. Lê Đại Hành Lê Hoàn 980-1005
2. Lê Trung Tông Lê Long Việt 1005 (3
ngày)
3. Lê Ngoạ Triều Lê Long Đĩnh 10051009
NHÀ LÝ : (1010 - 1225)
1. Lý Thái Tổ Lý Công Uẩn 1010 - 1028
2. Lý Thái Tông Lý Phật Mã 1028 - 1054
3. Lý Thánh Tông Lý Nhật Tôn 1054 1072
4. Lý Nhân Tông Lý Càn Đức 1072 1127
5. Lý Thần Tông Lý Dương Hoán 1128 1138
6. Lý Anh Tông Lý Thiên Tộ 1138 - 1175
7. Lý Cao Tông Lý Long Trát 1176 - 1210
8. Lý Huệ Tông Lý Sảm 1211 - 1224
9. Lý Chiêu Hoàng Lý Phật Kim 1224 đến
1225
Lý Chiêu Hoàng là Nữ vương duy nhất
trong lịch sử phong kiến Việt Nam.



NHÀ TRẦN : (1225 - 1400)
1. Trần Thái Tông Trần Cảnh 12251258
2. Trần Thánh Tông Trần Hoảng
1258-1278
3. Trần Nhân Tông Trầm Khâm 12791293
4. Trần Anh Tông Trần Thuyên 12931314
5...
CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM
CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM
HỒNG BÀNG & VĂN LANG
HỒNG BÀNG & VĂN LANG
:
:
(Khoảng thế kỷ 7 đến
(Khoảng thế kỷ 7 đến
thế kỷ 3 trước CN)
thế kỷ 3 trước CN)
1. Kinh Dương Vương (~3054-~2839 TCN)
1. Kinh Dương Vương (~3054-~2839 TCN)
2. Lạc Long Quân
2. Lạc Long Quân
3. Hùng Vương (18 đời)
3. Hùng Vương (18 đời)
ÂU LẠC & NAM VIỆT
ÂU LẠC & NAM VIỆT
: (Thế kỷ 3 trước CN)
: (Thế kỷ 3 trước CN)
1. An Dương Vương (257-207 TCN)
1. An Dương Vương (257-207 TCN)
THUỘC TÂY HÁN
THUỘC TÂY HÁN
: (Thế kỷ 2 trước CN đến năm 25)
: (Thế kỷ 2 trước CN đến năm 25)
1. Triệu Vũ Vương Triệu Đà 207-137 TCN
1. Triệu Vũ Vương Triệu Đà 207-137 TCN
2. Triệu Văn Vương Triệu Hồ 137-125 TCN
2. Triệu Văn Vương Triệu Hồ 137-125 TCN
3. Triệu Minh Vương Triệu Anh Tề 125-113 TCN
3. Triệu Minh Vương Triệu Anh Tề 125-113 TCN
4. Triệu Ai Vương Triệu Hưng 113-112 TCN
4. Triệu Ai Vương Triệu Hưng 113-112 TCN
5. Triệu Thuật Dương Vương Triệu Kiến Đức 112-
5. Triệu Thuật Dương Vương Triệu Kiến Đức 112-
111 TCN
111 TCN
Các vua nhà Triệu là người Hán, không phải người
Các vua nhà Triệu là người Hán, không phải người
Việt.
Việt.
CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM - Người đăng: minh-thao-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM 9 10 550