Ktl-icon-tai-lieu

Các vấn đề chung của phương trình lượng giác

Được đăng lên bởi Khổ Qua
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 806 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khóa học LTĐH môn Toán – Thầy Phan Huy Khải

Chuyên đề: Phương trình lượng giác

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
TÀI LIỆU BÀI GIẢNG
Giáo viên: PHAN HUY KHẢI
Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài giảng Các vấn đề chung của phương trình lượng giác thuộc khóa
học Luyện thi đại học môn Toán – Thầy Phan Huy Khải tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức phần
Xác suất, Bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng với bài giảng này

I. Loại 1
1. Điều kiện với phương trình lượng giác
Giống như khi giải các phương trình lượng giác, việc đặt điều kiện đối với phương trình lượng giác rất
quan trọng. Ngoài các điều kiện thông thường, riêng đối với phương trình lượng giác cần lưu ý đến các
điều kiện sau:
- Để tanx có nghĩa thì x 


2

- Để cotx có nghĩa thì x  k , k  Z

 k , k  Z

Thí dụ 1 (D - 2011). Giải phương trình

s in2x  2cosx - sinx  1
0
t anx  3

Thí dụ 2 (A - 2011). Giải phương trình

1  s in2x  cos2x
 2 s inx.sin 2 x
1  cot 2 x



(1  s inx  cos2x)sin  x 

1
4


cos x
Thí dụ 3 (A - 2010). Giải phương trình
1  tan x
2
Thí dụ 4. Giải phương trình

s in 6 x + cos 6 x





t an(x - ) tan( x + )
4
4



1
4

1
 s inx
8 cos 2 x
2. Bài toán tìm số k trong công thức nghiệm
Các bài toán liên quan đến số k trong công thức nghiệm của phương trình lượng giác nảy sinh trong hai
trường hợp sau đây:
- Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong một miền cho trước.
- Giải một số phương trình lượng giác dạng đặc biệt.

Thí dụ 5 . Giải phương trình

Thí dụ 1 (D - 2002). Tìm x0;14 biết cos3x  4cos 2x  3cosx  4 0
Thí dụ 2 (A - 2002). Tìm nghiệm  0;2  của phương trình: 5(sinx 

cos3x  sin 3x
)  3  cos2 x
1  2sin 2 x

cos 2 x  cos3 x  1
với x1;70  . Tìm tổng tất cả các nghiệm đó.
cos 2 x
II. Loại 2. Các bài toán dẫn đến việc xác định số k
Thí dụ 1. Giải phương trình: tan( sinx)  cot( cos x)

Thí dụ 3. cos2 x  tan 2 x 

Thí dụ 2. Tìm nghiệm dương bé nhất của phương trình: cos( x2 )  cos  ( x 2  2 x  1) 


Giáo viên: Phan Huy Khải
Nguồn
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

:

Hocmai.vn
- Trang | 1 -

...
Các vấn đề chung của phương trình lượng giác - Người đăng: Khổ Qua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các vấn đề chung của phương trình lượng giác 9 10 324