Ktl-icon-tai-lieu

CÁCH GHI HỌC BẠ LỚP 4 - THEO THÔNG TƯ 30

Được đăng lên bởi Vũ Thiên Việt Thy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 15033 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CÁCH GHI HỌC BẠ LỚP 4 - THEO THÔNG TƯ 30
( Tác giả xây dựng bản ghi lời nhận xét trong học bạ lớp 4 theo thông tư 30 :
Lê Thanh Giang – Gv chủ nhiệm lớp 4H Trường Tiểu học Phụng Thượng
huyện Phúc Thọ Thành phố Hà Nội - SĐT 0914921674 )
I.Các môn học và hoạt động giáo dục :
Môn học
Tiếng việt

Toán

Khoa học

Lịch sử &
Địa lí
Ngoại ngữ

Tin học

Đạo đức

Âm nhạc

Cách ghi lời nhận xét trong học bạ
- Có năng khiếu học tốt môn Tiếng Việt
- Kĩ năng đọc, viết và diễn đạt tốt
- Đọc, viết rõ ràng, câu văn rõ ý
- Có tiến bộ trong rèn đọc, luyện viết
- Có năng khiếu để học tốt môn Toán
- Vận dụng tốt kiến thức vào giải toán
- Biết giải toán và trình bày cẩn thận
- Có tiến bộ về kĩ năng giải toán
- Biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống
- Tích cực tìm hiểu nội dung bài học
- Biết quan sát và mô tả thí nghiệm
- Nắm được kiến thức cơ bản bài học
- Tích cực, chủ động tiếp thu bài học
- Tích cực tìm hiểu nội dung bài học
- Có tiến bộ trong tìm câu trả lời
- Nắm được kiến thức cơ bản bài học
- Có năng khiếu học tốt môn ngoại ngữ
- Nắm nhanh kĩ năng nghe, nói, đọc, viết
- Biết vận dụng tốt mẫu câu đã học
- Biết hỏi đáp theo mẫu câu đã học
- Có năng khiếu học tốt môn tin học
- Biết vận dụng kiến thức vào thực hành
- Thao tác nhanh các kĩ thuật phần mềm
- Nắm được kiến thức cơ bản của bài
- Biết cách thể hiện đúng các hành vi đạo
đức
- Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học
- Lễ phép với người lớn, vâng lời thầy, cô
giáo
- Chăm ngoan, thân thiện cởi mở với bạn
bè
- Có năng khiếu học môn âm nhạc, thích
múa hát
- Có kĩ năng biểu diễn đúng giai điệu lời ca

Điểm KTĐK
10
9
7+8
5+6
10
9
7+8
5+6
10
9
7+8
5+6
10
9
7+8
5+6
10
9
7+8
5+6
10
9
7+8
5+6
(A1)
(A2)
(A3)
(A4)

(A1)
(A2)
(A3)

Mĩ thuật

Kĩ thuật

Thể dục

- Biết thể hiện tình cảm của mình vào bài
hát
- Thuộc lời bài hát và mạnh dạn khi thể
hiện
- Có trí tưởng tượng và sáng tạo trong vẽ
tranh
- Biết quan sát mẫu, sắp xếp họa tiết bài vẽ
- Hình vẽ đẹp, cân đối, màu sắc sáng tươi
vui
- Biết sử dụng màu và tô màu vào hình ảnh
- Vận dụng sáng tạo các kiến thức vào thực
hành
- Nắm được các qui trình chăm sóc cây rau,
hoa
- Biết lắp ráp hoàn chỉnh các sản phẩm tự
chọn
- Biết chọn đúng và nhanh các chi tiết lắp
ghép
- Có năng khiếu trong hoạt động thể dục
thể thao
- Nắm nhanh kĩ thuật rèn luyện tư thế cơ
bản.
- Tiếp thu nhanh các kĩ thuật vận động cơ
bản
- Tích cực tham gia chơi các trò chơi vận
động

II.Các năng lực :

Đạt

Năng lực
Tự phục vụ, tự quản

Giao tiếp, hợp tác

Tự học và giải quyết vấn đề

-

(A4)

(A1)
(A2)
(A3)
(A4...
CÁCH GHI HỌC BẠ LỚP 4 - THEO THÔNG TƯ 30
( Tác giả xây dựng bản ghi lời nhận xét trong học bạ lớp 4 theo thông tư 30 :
Lê Thanh Giang – Gv chủ nhiệm lớp 4H Trường Tiểu học Phụng Thượng
huyện Phúc Thọ Thành phố Hà Nội - SĐT 0914921674 )
I.Các môn học và hoạt động giáo dục :
Môn học Cách ghi lời nhận xét trong học bạ Điểm KTĐK
Tiếng việt
- Có năng khiếu học tốt môn Tiếng Việt
- Kĩ năng đọc, viết và diễn đạt tốt
- Đọc, viết rõ ràng, câu văn rõ ý
- Có tiến bộ trong rèn đọc, luyện viết
10
9
7 + 8
5 + 6
Toán
- Có năng khiếu để học tốt môn Toán
- Vận dụng tốt kiến thức vào giải toán
- Biết giải toán và trình bày cẩn thận
- Có tiến bộ về kĩ năng giải toán
10
9
7 + 8
5 + 6
Khoa học
- Biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống
- Tích cực tìm hiểu nội dung bài học
- Biết quan sát và mô tả thí nghiệm
- Nắm được kiến thức cơ bản bài học
10
9
7 + 8
5 + 6
Lịch sử &
Địa lí
- Tích cực, chủ động tiếp thu bài học
- Tích cực tìm hiểu nội dung bài học
- Có tiến bộ trong tìm câu trả lời
- Nắm được kiến thức cơ bản bài học
10
9
7 + 8
5 + 6
Ngoại ngữ
- Có năng khiếu học tốt môn ngoại ngữ
- Nắm nhanh kĩ năng nghe, nói, đọc, viết
- Biết vận dụng tốt mẫu câu đã học
- Biết hỏi đáp theo mẫu câu đã học
10
9
7 + 8
5 + 6
Tin học
- Có năng khiếu học tốt môn tin học
- Biết vận dụng kiến thức vào thực hành
- Thao tác nhanh các kĩ thuật phần mềm
- Nắm được kiến thức cơ bản của bài
10
9
7 + 8
5 + 6
Đạo đức
- Biết cách thể hiện đúng các hành vi đạo
đức
- Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học
- Lễ phép với người lớn, vâng lời thầy, cô
giáo
- Chăm ngoan, thân thiện cởi mở với bạn
(A
1
)
(A
2
)
(A
3
)
(A
4
)
Âm nhạc
- Có năng khiếu học môn âm nhạc, thích
múa hát
- Có kĩ năng biểu diễn đúng giai điệu lời ca
(A
1
)
(A
2
)
(A
3
)
CÁCH GHI HỌC BẠ LỚP 4 - THEO THÔNG TƯ 30 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁCH GHI HỌC BẠ LỚP 4 - THEO THÔNG TƯ 30 - Người đăng: Vũ Thiên Việt Thy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CÁCH GHI HỌC BẠ LỚP 4 - THEO THÔNG TƯ 30 9 10 630