Ktl-icon-tai-lieu

Cách ghi nhận xét theo tháng của sổ theo dõi chất lượng giáo dục và sổ chủ nhiệm

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁCH GHI NHẬN XÉT THEO THÁNG CỦA SỔ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC VÀ SỔ CHỦ NHIỆM
1. Nhận xét về kiến thức, kĩ năng Môn học và hoạt động giáo dục: Ghi nội dung
học sinh vượt trội hoặc điểm yếu cần khắc phục:
+ Hoàn thành nội dung các môn học. Đọc còn chưa tốt.
+ Hoàn thành tốt nội dung các môn học. Kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn nội dung
đoạn truyện, em còn biết sử dụng cả cử chỉ, điệu bộ, lời nói khi kể.
+ Hoàn thành tốt nội dung các môn học. Đọc to, rõ ràng, tuy nhiên phát âm chưa
đúng các từ ngữ có âm đầu l/n.
+ Hoàn thành nội dung các môn học. Còn quên nhớ khi thực hiện phép cộng có
nhớ trong phạm vi 100.
+ Hoàn thành nội dung các môn học. Trình bày bài toán bằng một phép cộng còn
chậm.
+ Hoàn thành nội dung các môn học. Ngồi học còn chưa đúng tư thế.
+ Hoàn thành nội dung các môn học, khi thực hiện các phép tính chia cho số có hai
chữ số còn chậm. chưa biết cách ước lượng khi chia.
+ Cần đọc lại các bài tập đọc trong tháng để luyện đọc đúng. Các tiếng có âm s/x;
l/n; dấu hỏi dấu ngã con phát âm sai. Chưa chú ý lắng nghe cô giáo và bạn đọc để
đọc lại cho đúng.
+ Chưa giải được bài toán có lời văn bằng một phép cộng. Chưa đọc kỹ lại bài toán
xem bài toán hỏi gì, bài toán cho biết gì, chưa nắm được cần thực hiện phép tính gì
và thực hiện như thế nào.
+ Còn lúng túng khi giải bài toán bằng một phép trừ và khi thực hiện phép cộng có
nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 +4; dạng 36 + 24.
2. Nhận xét về năng lực: ( Điều 8)
( Nhận xét về một vài nét nổi bật của học sinh)
Gồm 3 tiêu chí
a) Tự phục vụ, tự quản:
- Quần áo, đầu tóc luôn gọn gàng sạch sẽ.
- Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp. Luôn cố gắng hoàn thành công việc
được giao.
- Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Chưa kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.
b) Giao tiếp và hợp tác:
- Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước tập thể.
- Biết lắng nghe người khác, biết chia sẻ giúp đỡ với bạn bè.

- Chưa mạnh dạn trong giao tiếp. chưa tự tin nói, bày tỏ ý kiến của mình trong
nhóm, trước lớp.
c) Tự học và giải quyết vấn đề:
- Khả năng tự học tốt.
- Biết chia sẻ và giúp đỡ bạn bè trong học tập.
3. Nhận xét về phẩm chất (Điều 9)
a) Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục
b) Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm.
c) Trung thực, kỉ luật, đoàn kết.
d) Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp, yêu quê hương.

...
CÁCH GHI NHẬN XÉT THEO THÁNG CỦA SỔ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC VÀ SỔ CHỦ NHIỆM
1. Nhận xét về kiến thức, kĩ năng Môn học và hoạt động giáo dục: Ghi nội dung
học sinh vượt trội hoặc điểm yếu cần khắc phục:
+ Hoàn thành nội dung các môn học. Đọc còn chưa tốt.
+ Hoàn thành tốt nội dung các môn học. Kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn nội dung
đoạn truyện, em còn biết sử dụng cả cử chỉ, điệu bộ, lời nói khi kể.
+ Hoàn thành tốt nội dung các môn học. Đọc to, rõ ràng, tuy nhiên phát âm chưa
đúng các từ ngữ có âm đầu l/n.
+ Hoàn thành nội dung các môn học. Còn quên nhớ khi thực hiện phép cộng có
nhớ trong phạm vi 100.
+ Hoàn thành nội dung các môn học. Trình bày bài toán bằng một phép cộng còn
chậm.
+ Hoàn thành nội dung các môn học. Ngồi học còn chưa đúng tư thế.
+ Hoàn thành nội dung các môn học, khi thực hiện các phép tính chia cho số có hai
chữ số còn chậm. chưa biết cách ước lượng khi chia.
+ Cần đọc lại các bài tập đọc trong tháng để luyện đọc đúng. Các tiếng có âm s/x;
l/n; dấu hỏi dấu ngã con phát âm sai. Chưa chú ý lắng nghe cô giáo và bạn đọc để
đọc lại cho đúng.
+ Chưa giải được bài toán có lời văn bằng một phép cộng. Chưa đọc kỹ lại bài toán
xem bài toán hỏi gì, bài toán cho biết gì, chưa nắm được cần thực hiện phép tính gì
và thực hiện như thế nào.
+ Còn lúng túng khi giải bài toán bằng một phép trừ và khi thực hiện phép cộng có
nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 +4; dạng 36 + 24.
2. Nhận xét về năng lực: ( Điều 8)
( Nhận xét về một vài nét nổi bật của học sinh)
Gồm 3 tiêu chí
a) Tự phục vụ, tự quản:
- Quần áo, đầu tóc luôn gọn gàng sạch sẽ.
- Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp. Luôn cố gắng hoàn thành công việc
được giao.
- Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Chưa kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.
b) Giao tiếp và hợp tác:
- Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước tập thể.
- Biết lắng nghe người khác, biết chia sẻ giúp đỡ với bạn bè.
Cách ghi nhận xét theo tháng của sổ theo dõi chất lượng giáo dục và sổ chủ nhiệm - Trang 2
Cách ghi nhận xét theo tháng của sổ theo dõi chất lượng giáo dục và sổ chủ nhiệm - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cách ghi nhận xét theo tháng của sổ theo dõi chất lượng giáo dục và sổ chủ nhiệm 9 10 407