Ktl-icon-tai-lieu

Cách nhận xét điểm ở học sinh tiểu học

Được đăng lên bởi truongthuy240950
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 820 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP HUẤN
ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN

ThựchiệntheoThôngtưsố30/2014/TT –
BGDĐTngày28tháng8năm2014củaBộGiáodụcvàĐàotạo.

ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

ĐÁNH GIÁ ĐỊNH
KỲ

SosánhđiểmgiốngvàkhácnhauởđánhgiáthườngxuyêngiữaTT 32vàTT 30.

Traođổivàphátbiểu

Cùngđánhgiá,nhậnxéthọcsinh.
Giốngnhau:

Khácnhau:
Thôngtư32

Thôngtư30

-KTmiệng, KT 15’đánhgiábằngđiểmsố

-ĐGTX:

(Toán, TV,Khoahọc,Lịchsử-Địalý,… )

Ởtấtcảcácmônhọcvàhoạtđộnggiáodụckhác.

-Nhậnxétbằnglời,dấutíchquamỗitháng.

+

( TD, MT,ÂmNhạc, KT,…)
-ĐốitượngthamgiađánhgiáTX: GVCN,
GVBM

ĐGnhậnxétbằnglời/ghivàovở( quamỗihoạtđộn
gdạy,mỗibàidạy,mỗituần,tháng
+ĐGbằngghinhậnxét: Quamỗitháng/ 1 HS).
-ĐốitượngthamgiađánhgiáTX: GVdạy, HS,
PH

Đánhgiáthườngxuyên:
Đánhgiáthườngxuyênbằngnhậnxét(lờihoặcviết)phảirõràng,ngắngọn,dễhiểu;mangtínhđ
ộngviên,khíchlệ.
Cụthểdựatrêncáckỹthuậtđánhgiá.Đốivớitừngcánhânhọcsinh,khôngsosánhhọcsinhnàyvớ
ihọcsinhkhác.

Cáckỹthuật:

-Quansát(thờiđiểm,vịtrí)
-Phỏngvấnnhanh(hỏiđáp)
-KTnhanh
-ĐánhgiásảnphẩmcủaHS (lời-viết)
-ThamkhảođánhgiácủaHS

Hìnhthứcvàmụcđíchviếtlờinhậnxét

Hìnhthức:Nhậnxéthếttấtcảcácmôn,phânmôn.
Nhậnxétbằnglờithậtchitiếtvớiphụhuynh,nhưngchỉghingắngọnvàosổ.Nhậnxéttrongtuầnthìcụthểtừngbài
. NXcuốithángphảikháiquátnộidungtrongtuần.

Mụcđích: Chiasẻsựquantâmvớiphụhuynh.
CuốithángHSyếu, GVlàmviệcriêngvớiemđóđểgiúpemtiếnbộ.
NếuHSlàmtốt,đúngthìGVkhôngcầnghinhậnlại;chỉghinhậnnhữngtrườnghợplàmsaiđểcácemlưuý.Nêun
hữngưuđiểmvàtồntạirồiđưarabiệnpháphỗtrợ.

CáchthựchiệnĐGTX qua 1bàidạy
1.Xácđịnhnộidungnhậnxét:CăncứvàoMTbàidạychuẩnKT-KN.
(TừđósẽbiếtđượcnhữngcánhânHSnàođãvượttrộiđạttrênchuẩn;đạtchuẩn;dướichuẩn.)

2.Cáchnhậnxét:Dựavàomứcđộhiểubài,sảnphẩmcủaHS GVnhậnxétbằnglờihoặcviếtvàovởHS.

3.Ghinhậnxétvàbiệnphápbổtrợ:
-ĐốivớiHS (K-G): GVdùnglờikhenngợi,khíchlệlàmđộnglựcchoHScốgắnghơn,pháthuyhơn.
-ĐốivớiHS ( TB- Y):
GVdùnglờimangtínhđộngviên,đưarabiệnpháphỗtrợchocánhânHSđó.Biệnphápphảithựctế,cụthể.Tránh
dùnglờigâyảnhhưởngđếnPH, HSvàGVcùngdạylớpđó.

Thựchànhnhậnxét1bàidạymônTiếngViệtTheo PPCTtuần12- 13 (lớp3- 5)

-ChọncácbàiTậpđọc,Chínhtả, LTVC
+Nộidungnhậnxét
+ VDvềnhậnxétvàbiệnpháphỗtrợ(nếucó)
Thựchànhnhậnxét1bàidạyđốivớihoạtđộnggiáodục
Theo PPCTtuần12- 13 (lớp1- 5)

-

Chọn1bàitrongcácmônTD,Âmnhạc, MT, AV

+Nộidungnhậnxét
+ VDvềnhậnxétvàbiệnpháphỗtrợ(nếucó)

ThựchànhnhậnxéttuầnTheoPPCTtuần10-11(lớp3- 5)

-NhậnxétphânmônTậpđọc
+ VDvềnhậnxétvàbiệnpháphỗtrợ(nếucó)

-NhậnxétphânmônChínhtả
+ VDvềnhậnxétvàbiệnpháphỗtrợ(nếucó)

-NhậnxétphânmônLTVC...
TẬP HUẤN
ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC
ThựchiệntheoThôngtưsố30/2014/TT
BGDĐTngày28tháng8năm2014củaBGiáodụcvàĐàotạo.
ThựchiệntheoThôngtưsố30/2014/TT
BGDĐTngày28tháng8năm2014củaBGiáodụcvàĐàotạo.
ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN
ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN
Cách nhận xét điểm ở học sinh tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách nhận xét điểm ở học sinh tiểu học - Người đăng: truongthuy240950
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Cách nhận xét điểm ở học sinh tiểu học 9 10 319