Ktl-icon-tai-lieu

cách viết một bài báo khoa học

Được đăng lên bởi Ninh Nguyen
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1201 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đây là bản dịch của một bài chỉ dẫn cách viết một bài báo khoa học mà tôi viết cũng đã
trên 15 năm. Bản gốc
viết bằng tiếng Anh cho nghiên cứu y khoa. Nay tôi dịch sang tiếng Việt và có vài chỉnh
sửa. Điều khá vui là
khi dịch lại tôi mới phát hiện có vài sai sót nhỏ trong bản cũ! Thế mới biết phải đọc đi
đọc lại thì mới hoàn
chỉnh được. Vì bài viết khá dài và hạn chế thì giờ, nên tôi chỉ dịch từng phần, và sẽ post
lên để các bạn nào
quan tâm tham khảo. Cứ coi như là tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm với các bạn, một hình
thức người đi trước
mách mẹo cho người đi sau, chứ chẳng phải là giảng bài hay lên lớp gì ở đây. Tôi hi vọng
các bạn sẽ rút ra vài
kinh nghiệm. NVT
Mục tiêu số 1 của việc viết bài báo khoa học là truyền đạt thông tin về một vấn đề khoa
học đến các đồng
nghiệp, và tường trình những phương pháp hay cách tiếp cận để giải quyết vấn đề . Các
tập san y sinh học là
phương tiện để các nhà khoa học chuyển tải thông tin. Thông tin thường được trình bày
dưới dạng một bài báo
khoa học, và bài báo được viết theo một cấu trúc đặc thù mà cộng đồng khoa học phải
tuân theo. Do đó, để
thành công trong khoa học, nhà khoa học phải nắm được kĩ năng viết bài báo khoa học.
Tôi soạn bài này trước
hết là đưa một số lời khuyên về cách thức viết một bài báo khoa học, và sau đó là một
cách chia sẻ một số kinh
nghiệm viết lách trong khoa học. Tôi ở vào vị thế may mắn là vì tôi biết tiếng Việt và
tiếng Anh, và cũng phục
vụ trong các ban biên tập các tập san y khoa quốc tế, nên có thể chia sẻ cùng các bạn
những kinh nghiệm mà có
lẽ người nước ngoài không thể chia sẻ. Bài này được viết cho nghiên cứu sinh y khoa và
sinh học, nhưng tôi
nghĩ bạn đọc các ngành khoa học thực nghiệm khác cũng có thể rút ra vài kinh nghiệm.
Tựa đề (title) bài báo
Tựa đề bài báo được viết trên trang đầu của một bài báo, thường ở vị trí trung tâm.
Không nên gạch đích hay
viết nghiêng tựa đề. Phía dưới tựa đề bài báo là tên tác giả và nơi làm việc của từng tác
giả.
Chúng ta muốn tựa đề bài báo phải “bắt mắt” người đọc, cho nên cần phải đầu tư một
chút hời gian vào việc
chọn chữ và chiến lược chọn tên cho bài báo. Tựa đề không nên quá ngắn, nhưng cũng
không nên quá dài, mà
phải nói lên được nội dung chính của nghiên cứu. Nếu tựa đề không nói lên được nội
dung bài báo, độc giả sẽ
không chú ý đến công trình nghiên cứu, và chúng ta mất người đọc. Để có một tựa đề
sáng tạo, tôi đề nghị các
bạn nên tuân thủ hay ít ra là xem xét đến một số khía cạnh sau đây:

Không bao giờ sử dụng viết tắt. Nên nhớ rằng nhi...
Đây là bản dịch của một bài chỉ dẫn cách viết một bài báo khoa học mà tôi viết cũng đã
trên 15 năm. Bản gốc
viết bằng tiếng Anh cho nghiên cứu y khoa. Nay tôi dịch sang tiếng Việt và có vài chỉnh
sửa. Điều khá vui là
khi dịch lại tôi mới phát hiện có vài sai sót nhỏ trong bản cũ! Thế mới biết phải đọc đi
đọc lại thì mới hoàn
chỉnh được. Vì bài viết khá dài và hạn chế thì giờ, nên tôi chỉ dịch từng phần, và sẽ post
lên để các bạn nào
quan tâm tham khảo. Cứ coi như là tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm với các bạn, một hình
thức người đi trước
mách mẹo cho người đi sau, chứ chẳng phải là giảng bài hay lên lớp gì ở đây. Tôi hi vọng
các bạn sẽ rút ra vài
kinh nghiệm. NVT
Mục tiêu số 1 của việc viết bài báo khoa học là truyền đạt thông tin về một vấn đề khoa
học đến các đồng
nghiệp, và tường trình những phương pháp hay cách tiếp cận để giải quyết vấn đề . Các
tập san y sinh học là
phương tiện để các nhà khoa học chuyển tải thông tin. Thông tin thường được trình bày
dưới dạng một bài báo
khoa học, và bài báo được viết theo một cấu trúc đặc thù mà cộng đồng khoa học phải
tuân theo. Do đó, để
thành công trong khoa học, nhà khoa học phải nắm được kĩ năng viết bài báo khoa học.
Tôi soạn bài này trước
hết là đưa một số lời khuyên về cách thức viết một bài báo khoa học, và sau đó là một
cách chia sẻ một số kinh
nghiệm viết lách trong khoa học. Tôi ở vào vị thế may mắn là vì tôi biết tiếng Việt và
tiếng Anh, và cũng phục
vụ trong các ban biên tập các tập san y khoa quốc tế, nên có thể chia sẻ cùng các bạn
những kinh nghiệm mà có
lẽ người nước ngoài không thể chia sẻ. Bài này được viết cho nghiên cứu sinh y khoa và
sinh học, nhưng tôi
nghĩ bạn đọc các ngành khoa học thực nghiệm khác cũng có thể rút ra vài kinh nghiệm.
Tựa đề (title) bài báo
Tựa đề bài báo được viết trên trang đầu của một bài báo, thường ở vị trí trung tâm.
Không nên gạch đích hay
viết nghiêng tựa đề. Phía dưới tựa đề bài báo là tên tác giả và nơi làm việc của từng tác
giả.
Chúng ta muốn tựa đề bài báo phải “bắt mắt” người đọc, cho nên cần phải đầu tư một
chút hời gian vào việc
chọn chữ và chiến lược chọn tên cho bài báo. Tựa đề không nên quá ngắn, nhưng cũng
không nên quá dài, mà
phải nói lên được nội dung chính của nghiên cứu. Nếu tựa đề không nói lên được nội
dung bài báo, độc giả sẽ
không chú ý đến công trình nghiên cứu, và chúng ta mất người đọc. Để có một tựa đề
sáng tạo, tôi đề nghị các
bạn nên tuân thủ hay ít ra là xem xét đến một số khía cạnh sau đây:
cách viết một bài báo khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách viết một bài báo khoa học - Người đăng: Ninh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
cách viết một bài báo khoa học 9 10 819