Ktl-icon-tai-lieu

cad

Được đăng lên bởi Lee Vink
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Download file cài đặt phù hợp với phiên bản bạn đang xài (32bit hoặc 64bit)
1. Điền số serial : 666-69696969 hoặc 667-98989898 hoặc 400-45454545 ... hoặc bất kỳ số
serial nào khớp với dạng trên.
2. Điền Product Key: 462B1.
3. Hoàn tất quá trình cài đặt và khởi động lại autocad
4. Chọn Active--> Enter Activation Code
Giữ nguyên cửa sổ active, copy file xf-a2010-32bits hoặc xf-a2010-64bits vào thư mục cài
đặt Autocad2010
(Mặc định là C:\Program Files\AutoCAD 2010)
Click phải vào xf-a2010.exe chọn properties-->Compatibility-->Check vào Run in program
in compatibility mode for: Window XP (Service Pack 3) --> OK
5. Click MemPatch, của số thông báo thành công hiện lên
6. Copy Request Code trong cửa sổ active, sau đó paste vào Keygen --> nhấn Generate
7. Rồi copy mã kích hoạt đó ngược trở lại vào AutoCad --> Click next

...
1. Download file cài đặt phù hợp với phiên bản bạn đang xài (32bit hoặc 64bit)
1. Điền số serial : 666-69696969 hoặc 667-98989898 hoặc 400-45454545 ... hoặc bất kỳ số
serial nào khớp với dạng trên.
2. Điền Product Key: 462B1.
3. Hoàn tất quá trình cài đặt và khởi động lại autocad
4. Chọn Active--> Enter Activation Code
Giữ nguyên cửa sổ active, copy file xf-a2010-32bits hoặc xf-a2010-64bits vào thư mục cài
đặt Autocad2010
(Mặc định là C:\Program Files\AutoCAD 2010)
Click phải vào xf-a2010.exe chọn properties-->Compatibility-->Check vào Run in program
in compatibility mode for: Window XP (Service Pack 3) --> OK
5. Click MemPatch, của số thông báo thành công hiện lên
6. Copy Request Code trong cửa sổ active, sau đó paste vào Keygen --> nhấn Generate
7. Rồi copy mã kích hoạt đó ngược trở lại vào AutoCad --> Click next
cad - Người đăng: Lee Vink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
cad 9 10 262