Ktl-icon-tai-lieu

Cam kết chất lượng đào tạo kỹ sư tại Học viện Kỹ thuật Quân sự 2010

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ QUỐC PHÒNG
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

HÀ NỘI, 2010

1

CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Information Technology)
A. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
I. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin gồm 04 chuyên ngành:
Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và
truyền thông.
- Đối với chuyên ngành Khoa học máy tính, sau khi tốt nghiệp ra trường sinh
viên có thể phân tích, thiết kế thuật toán, xây dựng giải pháp giải quyết các bài toán ứng
dụng trong thực tế. Có thể chủ động thực hiện các chuyên đề nghiên cứu, phát triển và
ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khoa học và xã hội.
- Đối với chuyên ngành Hệ thống thông tin, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể
thiết kế và quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, phát triển các phần mềm và giải quyết các
vấn đề đặt ra trong thực tế. Có thể khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình,
triển khai ứng dụng và quản trị các dự án công nghệ thông tin.
- Đối với chuyên ngành Công nghệ phần mềm, sinh viên sau khi tốt nghiệp có
thể sử dụng được các công cụ hiện đại trong quy trình phát triển phần mềm. Có khả
năng xây dựng các phần mềm theo kiến trúc hiện đại và tiếp cận các chuẩn công nghệ
mới trong phát triển phần mềm. Có khả năng quản lý các dự án phát triển phần mềm
theo một số chuẩn hiện đại.
- Đối với chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông, sinh viên sau khi tốt
nghiệp có thể tự thiết kế các hệ thống mạng theo nhu cầu thực tế, giải quyết các vấn
đề liên quan đến bảo đảm chất lượng, an toàn, an ninh và khai thác hiệu quả các
mạng truyền thông.
II. Mục tiêu cụ thể
1. Phẩm chất
Phẩm chất chính trị: có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân,
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn nêu cao tinh thần trách
nhiệm, nhiệt tình, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành công việc được giao
với chất lượng và hiệu quả cao.

2

Phẩm chất đạo đức: có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, khiêm tốn,
giản dị, gương mẫu, có ý thức đoàn kết, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, chống
tham ô, lãng phí, có thái độ kính trọng, thương yêu và giúp đỡ đồng nghiệp.
Phẩm chất nghề nghiệp: an tâm, yêu nghề, có tác phong làm việc khoa học, có
khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chủ động sáng tạo và nhạy bén xử lý mọi
tình huống, hình thành được thói quen làm việc có kế hoạch, thận trọng, tỷ mỷ, chuẩn
xác, luôn bình tĩnh và tự tin, biết phát huy dân chủ, tôn trọng tập thể, có tác phong
sâ...
BỘ QUỐC PHÒNG
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
CHUẨN ĐẦU RA
HÀ NỘI, 2010
Cam kết chất lượng đào tạo kỹ sư tại Học viện Kỹ thuật Quân sự 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cam kết chất lượng đào tạo kỹ sư tại Học viện Kỹ thuật Quân sự 2010 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Cam kết chất lượng đào tạo kỹ sư tại Học viện Kỹ thuật Quân sự 2010 9 10 655