Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang du học phần 1

Được đăng lên bởi Phuc Phan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1002 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG

1

Những điều cần biết về

HỌC BỔNG
Nếu như du học là giấc mơ thì không phải ai cũng đủ khả năng tài chính để
chi trả cho giấc mơ ấy. Vì vậy khi nhắc đến du học, nhiều người nghĩ ngay
đến học bổng. Thực tế, học bổng không chỉ nhiều về số lượng mà còn rất đa
dạng về loại hình, được gọi chung là Financial aid (tạm dịch là gói hỗ trợ tài
chính). Tìm hiểu các loại gói hỗ trợ tài chính sẽ giúp bạn định hướng và
phân loại tốt hơn trong khâu săn học bổng sau này.

PHẦN 1: Tìm hiểu các loại hình học bổng
PHẦN 2: Những chiêu trò lừa bịp cần cảnh giác khi săn học bổng
PHẦN 3: Biết người biết ta trong khâu săn học bổng

“Hoïc boång khoâng phaûi daønh cho ngöôøi coù taøi maø laø phaàn thöôøng cho
nhöõng noã löïc tìm kieám khoâng meät moûi”

Trang 2

PHẦN 1: Tìm hiểu các loại hình học bổng
Học bổng là một dạng hỗ trợ tài chính, là bất cứ khoản tiền nào trợ giúp bạn
chi trả cho học tập như: Học phí, chi phí sinh hoạt, ăn ở, bảo hiểm… Nguồn
tài chính hỗ trợ cho bạn có thể đến từ nhiều nơi như trường đại học, chính
phủ, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ…Trong tài liệu này, Hotcourses
phân loại học bổng dựa trên 2 tiêu chí: need-based (dựa trên nhu cầu tài
chính cá nhân) và merit-based (dựa trên thành tích).

Need-based aid
Học bổng loại này được cấp dựa trên khả năng tài chính của sinh viên.
Trường (tổ chức) cấp học bổng loại Need-based sẽ dựa trên thu nhập và khả
năng tài chính của gia đình bạn. Financial aid loại Need-based có thể là trợ
cấp (grant) bạn không cần phải trả lại khi học xong, nhưng một số trường chỉ
đồng ý cho bạn vay tiền đi học với lãi suất thấp (loans).

Merit-based aid
Học bổng Merit-based được trao tặng dựa trên thành tích cá nhân. Chẳng
hạn sinh viên có điểm GPA xuất sắc, hoặc có tài năng đặc biệt về nghệ thuật,
thể thao, khả năng lãnh đạo… Học bổng need-based thường chỉ cần chứng
minh tài chính và viết 1 hoặc nhiều hơn các bài luận nhỏ, trong khi học bổng
merit-based tùy vào độ danh giá của nó mà yêu cầu có thể chỉ là viết luận
cho tới thư giới thiệu, resume, và phỏng vấn.
Một số trường hợp bạn không thể tự đăng ký học bổng merit-based mà phải
qua sự đề đạt. Thậm chí trường sẽ tự xét và cấp học bổng cho bạn. Chẳng
hạn như trường hợp của Trang Phương Trinh, cô bạn nhận được học bổng
bác sĩ từ 4 trường Y của Mỹ.

Link
höõu ích

Danh saùch caùc hoïc boång du hoïc
Tìm hieåu veà hoïc boång Chính phuû

Trang 3

PHẦN 2: Những chiêu trò lừa bịp cần cảnh giác
khi săn học bổng
Số sinh viên tìm kiếm học bổng và cơ hội du học qua internet ngày cà...
CHƯƠNG
1
“Hoïc boång khoâng phaûi daønh cho ngöôøi coù taøi maø laø phaàn thöôøng cho
nhöõng noã löïc tìm kieám khoâng meät moûi”
Nếu như du học giấc thì không phải ai cũng đủ khả năng tài chính để
chi tr cho giấc ấy. vậy khi nhắc đến du học, nhiều người ng ngay
đến học bổng. Thực tế, học bổng không chỉ nhiều về số lượng còn rt đa
dạng về loại hình, được gọi chung Financial aid (tạm dịch gói hỗ trợ tài
chính). Tìm hiểu các loại gói hỗ tr tài chính sẽ giúp bạn định hướng
phân loại tốt hơn trong khâu săn học bổng sauy.
PHẦN 1: Tìm hiểu các loại hình học bổng
PHẦN 2: Những chiêu trò lừa bịp cần cảnh giác khi săn học bổng
PHẦN 3: Biết người biết ta trong khâu săn học bổng
Những điều cần biết về
HỌC BỔNG
Cẩm nang du học phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang du học phần 1 - Người đăng: Phuc Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cẩm nang du học phần 1 9 10 691