Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi, đề thi, đáp án môn Luật quốc tế

Được đăng lên bởi Nguyen Hoang Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 24069 lần   |   Lượt tải: 83 lần
LQT008_Câu hỏi-Đề thi-Đáp án môn Luật quốc tế
Nếu bạn thấy tài liệu có giá trị xin hãy click vào biểu tượng G+ ở phần đầu bài viết, đó sẽ là sự động viên tinh
thần rất lớn đối với chúng tôi, để từ đó chúng tôi cố gắng hơn nữa, đem đến nhiều tài liệu có giá trị phục vụ
cho cộng đồng

Trích
Câu hỏi 1: Luật Biển quốc tế là gì? theo Công ước của Liên Hợp quốc về Luật
Biển năm 1982, Việt Nam có những vùng biển nào?
Trả lời:
a. Luật Biển quốc tế là gl?
Luật Biển quốc tế được hiểu một cách đơn giản nhất, là tổng hợp các qui phạm
pháp luật quốc tế điều chỉnh hoạt động của các quốc gia trên thế giới liên quan
đến biển.
Công ước quốc tế về Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 (sau đây gọi tắt là
Công ước 1982), có hiệu lực năm 1994 và Việt Nam là thành viên của Công ước
này (Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã chính thức phê chuẩn ngày
23/6/1994), là một văn kiện quốc tế tổng hợp, toàn điện, bao quát những vấn đề
quan trọng nhất về chế độ pháp lý của biển và đại dương thế giới, quy định
những quyền và nghĩa vụ về nhiều mặt của mọi loại quốc gia (có biển, không có
biển, không phân biệt chế độ kinh tế, chính trị, xã hội cũng như trình độ phát
triển) đối với các vùng biển thuộc phạm vi quốc tế, cũng như những vùng biển
thuộc quyền tài phán quốc gia.
b. Các vùng biển theo Công ước l982
Theo Công ước 1982, Việt Nam có quyền ở 5 vùng biển với phạm vi và chế độ
pháp lý khác nhau. Đó là: Nội thủy, Lãnh hải, Vùng tiếp giáp, Vùng đặc quyền về
kinh tế và Thềm lục địa. Tháng 5/1977, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ra
Tuyên bố về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
Tháng 11/1982, Chính phủ ra Tuyên bố về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng
lãnh hải Việt Nam. Hai văn bản qui phạm pháp luật nói trên, mặc dù ban hành
trước khi Công ước 1982 ra đời, nhưng đã phù hợp với Công ước, thể hiện được
chủ trương, chính sách của Nhà nước ta sớm nắm bắt tinh thần và xu hướng
trong tiến trình xây dựng Công ước từ trước đó.
Câu hỏi 2: Đường cơ sở Việt Nam được xác định như thế nào?
Trả lời:
Là đường cơ bản quốc gia ven biển có thể đơn phương xác định đùng làm căn cứ
để tính chiều rộng lãnh hải và các vùng biển khác.

Có hai loại đường cơ sở:
+ Đường cơ sở thông thường: Sử dụng ngấn nước triều thấp nhất ven bờ biển
hoặc đảo.
+ Đường cơ sở thẳng: Nối các điểm hoặc đảo nhô ra nhất của bờ biển lục địa
hoặc đảo. Đường cơ sở thẳng áp dụng khi bờ biển quốc gia ven biển bị chia cắt
hoặc có chuỗi đảo gắn liền và chạy dọc theo bờ biển. Việt Nam có chuỗi đảo dọc
theo bờ biển đượ...
LQT008_Câu hỏi-Đề thi-Đáp án môn Luật quốc tế
Nếu bạn thấy tài liệu có giá trị xin hãy click vào biểu tượng G+ ở phần đầu bài viết, đó sẽ là sự động viên tinh
thần rất lớn đối với chúng tôi, để từ đó chúng tôi cố gắng hơn nữa, đem đến nhiều tài liệu có giá trị phục vụ
cho cộng đồng
Trích
Câu hỏi 1: Luật Biển quốc tế là gì? theo Công ước của Liên Hợp quốc về Luật
Biển năm 1982, Việt Nam có những vùng biển nào?
Trả lời:
a. Luật Biển quốc tế là gl?
Luật Biển quốc tế được hiểu một cách đơn giản nhất, là tổng hợp các qui phạm
pháp luật quốc tế điều chỉnh hoạt động của các quốc gia trên thế giới liên quan
đến biển.
Công ước quốc tế về Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 (sau đây gọi tắt là
Công ước 1982), có hiệu lực năm 1994 và Việt Nam là thành viên của Công ước
này (Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã chính thức phê chuẩn ngày
23/6/1994), là một văn kiện quốc tế tổng hợp, toàn điện, bao quát những vấn đề
quan trọng nhất về chế độ pháp lý của biển và đại dương thế giới, quy định
những quyền và nghĩa vụ về nhiều mặt của mọi loại quốc gia (có biển, không có
biển, không phân biệt chế độ kinh tế, chính trị, xã hội cũng như trình độ phát
triển) đối với các vùng biển thuộc phạm vi quốc tế, cũng như những vùng biển
thuộc quyền tài phán quốc gia.
b. Các vùng biển theo Công ước l982
Theo Công ước 1982, Việt Nam có quyền ở 5 vùng biển với phạm vi và chế độ
pháp lý khác nhau. Đó là: Nội thủy, Lãnh hải, Vùng tiếp giáp, Vùng đặc quyền về
kinh tế và Thềm lục địa. Tháng 5/1977, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ra
Tuyên bố về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
Tháng 11/1982, Chính phủ ra Tuyên bố về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng
lãnh hải Việt Nam. Hai văn bản qui phạm pháp luật nói trên, mặc dù ban hành
trước khi Công ước 1982 ra đời, nhưng đã phù hợp với Công ước, thể hiện được
chủ trương, chính sách của Nhà nước ta sớm nắm bắt tinh thần và xu hướng
trong tiến trình xây dựng Công ước từ trước đó.
Câu hỏi 2: Đường cơ sở Việt Nam được xác định như thế nào?
Trả lời:
Là đường cơ bản quốc gia ven biển có thể đơn phương xác định đùng làm căn cứ
để tính chiều rộng lãnh hải và các vùng biển khác.
Câu hỏi, đề thi, đáp án môn Luật quốc tế - Trang 2
Câu hỏi, đề thi, đáp án môn Luật quốc tế - Người đăng: Nguyen Hoang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi, đề thi, đáp án môn Luật quốc tế 9 10 884