Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI MINH HỌA MÔN DƯỢC LIỆU (Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo)

Được đăng lên bởi Hai HO
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 7600 lần   |   Lượt tải: 67 lần
CÂU HỎI MINH HỌA MÔN DƯỢC LIỆU
(Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo)
MÃ ĐỀ CƯƠNG: TCCD015
Câu 1: Tư tưởng chủ đạo của Thiền sư Tuệ Tĩnh là:
A. “Lương Y như từ mẫu”.
B. “Đề cao tinh thần trách nhiệm với sinh mệnh bệnh nhân”.
C. “Nam dược trị Nam nhân”.
D. “Lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ”.
Câu 2: Biệt hiệu của danh Y Lê Hữu Trác là:
A. Tuệ Tĩnh.
B. Hải Thượng Lãng Ông.
C. Hãi Thượng Lãn Ông.
D. Hải Thượng Lãn Ông.
Câu 3: Tác phẩm nào sau đây là của Tuệ Tĩnh thiền sư:
A. Nam Dược thần hiệu
B. Hải Thượng Y tông Tâm lĩnh
C. Nam Dược trị Nam nhân
D. Hồng Ngự giác tự Y thư
Câu 4: Tên thật của Ông tổ ngành Dược Việt Nam là:
A. Lê Hữu Trác
B. Chu Văn An
C. Nguyễn Bá Tĩnh
D. Phạm Công Bân
Câu 5: Ý kiến nào của Paracelsus thúc đẩy Dược liệu học phát triển
A. Nên sử dụng các bài thuốc độc vị
B. Các hoạt chất nên được tổng hợp từ đá
C. Các cây độc cũng có thể làm thuốc hữu hiệu
D. Chất tinh tuý của dược liệu
Câu 6: Lý thuyết nào của Paracelus giúp thúc đẩy Dược liệu học phát triển:
A. Các hoạt chất phải được chế tạo từ đá
B. Phòng bệnh hơn chữa bệnh
C. Trong điều trị cần dùng các bài thuốc độc vị
D. Chất tinh tuý cần được chiết xuất
Câu 7: Sự kiện chứng minh thuyết “tinh tuý” của Paracelcus:
A. Sertürner chiết được morphin từ thuốc phiện.
B. J. Abel đã chiết được epinephrin từ động vật.
C. K.W. Scheele đã chiết được các acid thực vật.
D. Fleming chiết được penicillin từ môi trường nuôi cấy Penicillin officinale.
Câu 8: Những phát kiến thời Hiện đại giúp thúc đẩy Dược liệu học phát triển:
A. Có thể phân biệt Dược liệu bằng mô học qua kính hiển vi
B. Kỹ thuật sắc ký
C. Kết hợp nghiên cứu tác dụng sinh học với thành phần hoá học
D. Các phép phân tích phổ
Câu 9: Tên tiếng Anh của Dược liệu học được ghép từ 2 từ Latinh là:
A. Pharmakon và ology
B. Pharmakon và cognosis
C. Pharmakon và gnosis
D. Pharmakon và materia
Câu 10: Dược liệu học nghiên cứu về các lĩnh vực, chọn câu SAI:
A. Điều kiện nuôi trồng cây thuốc.
B. Kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hóa dược liệu.
C. Chiết xuất dược liệu.

D. Nghiên cứu thuốc mới từ dược liệu.
Câu 11: Yêu cầu của môn học, ý nào sau đây là SAI:
A. Sử dụng được dược liệu trong điều trị bệnh đơn giản.
B. Xác định được thật giả.
C. Đánh giá được chất lượng của Dược liệu.
D. Xây dựng được kế hoạch phát triển cây thuốc ra thị trường.
Câu 12: Tên khoa học của một vị thuốc bao gồm:
A. Tên chi – tên loài – tên bộ phận dùng
B. Tên bộ phận dùng – tên chi – tên loài
C. Tên chi – tên loài
D. Tên bộ phận dùng – tên loài – tên họ thực vật
Câu 13: Các...
CÂU HỎI MINH HỌA MÔN DƯỢC LIỆU
(Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo)
MÃ ĐỀ CƯƠNG: TCCD015
Câu 1: Tư tưởng chủ đạo của Thiền sư Tuệ Tĩnh là:
A. “Lương Y như từ mẫu”.
B. “Đề cao tinh thần trách nhiệm với sinh mệnh bệnh nhân”.
C. “Nam dược trị Nam nhân”.
D. “Lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ”.
Câu 2: Biệt hiệu của danh Y Lê Hữu Trác là:
A. Tuệ Tĩnh.
B. Hải Thượng Lãng Ông.
C. Hãi Thượng Lãn Ông.
D. Hải Thượng Lãn Ông.
Câu 3: Tác phẩm nào sau đây là của Tuệ Tĩnh thiền sư:
A. Nam Dược thần hiệu
B. Hải Thượng Y tông Tâm lĩnh
C. Nam Dược trị Nam nhân
D. Hồng Ngự giác tự Y thư
Câu 4: Tên thật của Ông tổ ngành Dược Việt Nam là:
A. Lê Hữu Trác
B. Chu Văn An
C. Nguyễn Bá Tĩnh
D. Phạm Công Bân
Câu 5: Ý kiến nào của Paracelsus thúc đẩy Dược liệu học phát triển
A. Nên sử dụng các bài thuốc độc vị
B. Các hoạt chất nên được tổng hợp từ đá
C. Các cây độc cũng có thể làm thuốc hữu hiệu
D. Chất tinh tuý của dược liệu
Câu 6: Lý thuyết nào của Paracelus giúp thúc đẩy Dược liệu học phát triển:
A. Các hoạt chất phải được chế tạo từ đá
B. Phòng bệnh hơn chữa bệnh
C. Trong điều trị cần dùng các bài thuốc độc vị
D. Chất tinh tuý cần được chiết xuất
Câu 7: Sự kiện chứng minh thuyết “tinh tuý” của Paracelcus:
A. Sertürner chiết được morphin từ thuốc phiện.
B. J. Abel đã chiết được epinephrin từ động vật.
C. K.W. Scheele đã chiết được các acid thực vật.
D. Fleming chiết được penicillin từ môi trường nuôi cấy Penicillin officinale.
Câu 8: Những phát kiến thời Hiện đại giúp thúc đẩy Dược liệu học phát triển:
A. Có thể phân biệt Dược liệu bằng mô học qua kính hiển vi
B. Kỹ thuật sắc ký
C. Kết hợp nghiên cứu tác dụng sinh học với thành phần hoá học
D. Các phép phân tích phổ
Câu 9: Tên tiếng Anh của Dược liệu học được ghép từ 2 từ Latinh là:
A. Pharmakon và ology
B. Pharmakon và cognosis
C. Pharmakon và gnosis
D. Pharmakon và materia
Câu 10: Dược liệu học nghiên cứu về các lĩnh vực, chọn câu SAI:
A. Điều kiện nuôi trồng cây thuốc.
B. Kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hóa dược liệu.
C. Chiết xuất dược liệu.
CÂU HỎI MINH HỌA MÔN DƯỢC LIỆU (Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI MINH HỌA MÔN DƯỢC LIỆU (Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo) - Người đăng: Hai HO
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
CÂU HỎI MINH HỌA MÔN DƯỢC LIỆU (Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo) 9 10 805