Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi môn maketing tiếp

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Tâm
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khi xác định được mong muốn của khách hàng doanh nghiệp có thể:
Chọn một câu trả lời



A) Xác định được loại sản phẩm dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu tự nhiên.



B) Xác định được mức giá phù hợp.



C) Xác định được đặc tính các sản phẩm dịch vụ.



D) Xác định được loại sản phẩm dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu tự nhiên và
đặc tính các sản phẩm dịch vụ.

Xu hướng của giới trẻ hiện nay:
Chọn một câu trả lời



A) Tin vào những người cùng độ tuổi hơn là các chuyên gia.



B) Giới trẻ có thể sẽ không đọc báo và tạp chí.



C) Họ sử dụng điện thoại cố định.



D) Quan tâm nhiều đến tivi.

Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu:
Chọn một câu trả lời



A) Là hoạt động quản trị marketing diễn ra thường ngày trong doanh ngh



B) Chỉ là một giai đoạn của quá trình quản trị marketing, diễn ra không th



C) Là một hoạt động không thể thiếu trong marketing.



D) Tất cả đáp án được nêu đều sai

Quan điểm cơ bản của Marketing xoay quanh:
Chọn một câu trả lời



A) Hàng hoá.



B) Sản xuất.



C) Cạnh tranh.



D) Thoả mãn nhu cầu.

Một công ty tập trung nỗ lực vào việc sản xuất sản phẩm rẻ hơn và do đó mở rộng được thị
trường. Đó là biểu hiện của quan điểm:
Chọn một câu trả lời



A) Sản xuất.



B) Sản phẩm.



C) Bán hàng.



D) Marketing.



A) Tập hợp các công cụ truyền thông marketing.



B) Chỉ bao gồm 4 chính sách: sản phẩm, giá, phân phối, truyền thông.



C) Tập hợp nhiều chính sách marketing trong đó 4 chính sách: sản phẩm,
truyền thông là các công cụ chính.

Marketing mix là:
Chọn một câu trả lời



D) Tất cả đáp án được nêu đều sai

Quan điểm marketing đạo đức xã hội:
Chọn một câu trả lời



A) Ra đời khi quan điểm marketing hiện đại không còn hiệu quả trong thự



B) Nhấn mạnh vào giá trị đạo đức của người làm marketing.





C) Coi xã hội cũng như khách hàng trên khía cạnh là một đối tượng cần đ
cầu, lợi ích.
D) Tất cả đáp án được nêu đều đúng

Đối tượng nào không thuộc phạm vi làm marketing của doanh nghiệp:
Chọn một câu trả lời



A) Với khách hàng, thị trường mục tiêu.



B) Với nội bộ của doanh nghiệp.



C) Đối thủ cạnh tranh



D) Với các đối tác, các chủ thể liên quan.

Khi xác định được nhu cầu tự nhiên của khách hàng doanh nghiệp có thể:
Chọn một câu trả lời



A) Xác định được loại sản phẩm dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu tự nhiên.



B) Xác định được mức giá phù hợp.



C) Xác định được đặc tính các sản phẩm dịch vụ.



D) Tất cả đáp án được nêu đều sai

Giá trị tiêu dùng đối với một sản phẩm là:
Chọ...
Khi xác định được mong muốn của khách hàng doanh nghiệp có thể:
Chọn một câu trả lời
A) Xác định được loại sản phẩm dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu tự nhiên.
B) Xác định được mức giá phù hợp.
C) Xác định được đặc tính các sản phẩm dịch vụ.
D) Xác định được loại sản phẩm dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu tự nhiên và Xác định được
đặc tính các sản phẩm dịch vụ.
Xu hướng của giới trẻ hiện nay:
Chọn một câu trả lời
A) Tin vào những người cùng độ tuổi hơn là các chuyên gia.
B) Giới trẻ có thể sẽ không đọc báo và tạp chí.
C) Họ sử dụng điện thoại cố định.
D) Quan tâm nhiều đến tivi.
Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu:
Chọn một câu trả lời
A) Là hoạt động quản trị marketing diễn ra thường ngày trong doanh nghiệp.
B) Chỉ là một giai đoạn của quá trình quản trị marketing, diễn ra không thường xuyên.
C) Là một hoạt động không thể thiếu trong marketing.
D) Tất cả đáp án được nêu đều sai
Quan điểm cơ bản của Marketing xoay quanh:
Chọn một câu trả lời
A) Hàng hoá.
B) Sản xuất.
C) Cạnh tranh.
D) Thoả mãn nhu cầu.
Một công ty tập trung nỗ lực vào việc sản xuất sản phẩm rẻ hơn và do đó mở rộng được thị
trường. Đó là biểu hiện của quan điểm:
Chọn một câu trả lời
A) Sản xuất.
B) Sản phẩm.
Câu hỏi môn maketing tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi môn maketing tiếp - Người đăng: Nguyễn Thanh Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Câu hỏi môn maketing tiếp 9 10 904