Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập học sinh giỏi địa lý lớp 9

Được đăng lên bởi congthanhqp2013
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 86 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 9
Câu 1: Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần có những giải pháp gì?
* Giải pháp:
- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động, chuyển từ đồng bằng sông Hồng, miền Trung đến
Tây Bắc và Tây Nguyên.
- Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, hướng
nghiệp dạy nghề ở nông thôn.
- Phát triển công nghiệp và dịch vụ ở thành thị, chú ý các hoạt động công nghiệp vừa và nhỏ
để thu hút lao động.
- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động để thu ngoại tệ.
Câu 2: Nêu những thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế ở nước ta trong thời
kì đổi mới?
* Thành tựu:
- Công cuộc đổi mới nền kinh tế từ năm 1986 đã đưa nền kinh tế nước ta ra khỏi tình trạng
khủng hoảng, kinh tế có tốc độ tăng trưởng kinh tế cai ( trên 7%) và tương đối vững chắc, ổn
định.
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa:
+ Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa. Đa dạng hóa từ chổ phải nhập khẩu
lương thực đến nay Việt Nam đã trở thành một trong ba nước xuất khẩu gạo lớn của thế giới.
+ Nền công nghiệp phát triển mạnh nhiều khu công nghiệp mới, khu chế xuất được xây dựng
và đi vào hoạt động. Hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm. Tỉ trọng công nghiệp trong
cơ cấu GDP tăng nhanh.
- Các ngành dịch vụ phát triển nhanh
- Đời sống nhân dân được cải thiện
- Nước ta đang hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Vị thế của Việt Nam trên
trường quốc tế được nâng cao.
* Thách thức:
- Nhiều tỉnh, huyện nhất là miền núi vẫn còn các xã nghèo, hộ nghèo.
- Môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt.
- Vấn đề việc làm còn nhiều bức xúc.
- Còn nhiều bất cập trong việc phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.
- Biến động trên thị trường thế giới và khu vực, những thách thức khi nước ta thực hiện các
cam kết AFTA, Hiệp định thương mại Việt – Mĩ, gia nhập WTO…
Câu 3: Cho biết vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống?
- Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất cho các ngành kinh tế
- Tiêu thụ sản phẩm tạo ra mối liên hệ gữa các ngành sản xuất trong và ngoài nước
- Tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nguồn thu nhập lớn.
Câu 4: Vì sao nói chăn nuôi bò và khai thác tiềm năng thủy sản là thế mạnh của vùng
DHNTB? Hãy kể tên các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung? Tên các
di sản thế giới ở miền Trung?
* Chăn nuôi bò và khai thác tiềm năng thủy sản là thế mạnh của vùng DHNTB là vì:
- Vùng địa hình phía Tây có nhiều đồi núi thấp và nhiều đồng cỏ, khí hậu khô nóng thích hợp
cho việc chăn nuôi ...
CÂU HỎI ÔN HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 9
Câu 1: Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần có những giải pháp gì?
* Giải pháp:
- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động, chuyển từ đồng bằng sông Hồng, miền Trung đến
Tây Bắc và Tây Nguyên.
- Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, hướng
nghiệp dạy nghề ở nông thôn.
- Phát triển công nghiệp và dịch vụ ở thành thị, chú ý các hoạt động công nghiệp vừa và nhỏ
để thu hút lao động.
- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động để thu ngoại tệ.
Câu 2: Nêu những thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế ở nước ta trong thời
kì đổi mới?
* Thành tựu:
- Công cuộc đổi mới nền kinh tế từ năm 1986 đã đưa nền kinh tế nước ta ra khỏi tình trạng
khủng hoảng, kinh tế có tốc độ tăng trưởng kinh tế cai ( trên 7%) và tương đối vững chắc, ổn
định.
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa:
+ Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa. Đa dạng hóa từ chổ phải nhập khẩu
lương thực đến nay Việt Nam đã trở thành một trong ba nước xuất khẩu gạo lớn của thế giới.
+ Nền công nghiệp phát triển mạnh nhiều khu công nghiệp mới, khu chế xuất được xây dựng
và đi vào hoạt động. Hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm. Tỉ trọng công nghiệp trong
cơ cấu GDP tăng nhanh.
- Các ngành dịch vụ phát triển nhanh
- Đời sống nhân dân được cải thiện
- Nước ta đang hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Vị thế của Việt Nam trên
trường quốc tế được nâng cao.
* Thách thức:
- Nhiều tỉnh, huyện nhất là miền núi vẫn còn các xã nghèo, hộ nghèo.
- Môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt.
- Vấn đề việc làm còn nhiều bức xúc.
- Còn nhiều bất cập trong việc phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.
- Biến động trên thị trường thế giới và khu vực, những thách thức khi nước ta thực hiện các
cam kết AFTA, Hiệp định thương mại Việt – Mĩ, gia nhập WTO…
Câu 3: Cho biết vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống?
- Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất cho các ngành kinh tế
- Tiêu thụ sản phẩm tạo ra mối liên hệ gữa các ngành sản xuất trong và ngoài nước
- Tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nguồn thu nhập lớn.
Câu 4: Vì sao nói chăn nuôi bò và khai thác tiềm năng thủy sản là thế mạnh của vùng
DHNTB? Hãy kể tên các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung? Tên các
di sản thế giới ở miền Trung?
* Chăn nuôi bò và khai thác tiềm năng thủy sản là thế mạnh của vùng DHNTB là vì:
- Vùng địa hình phía Tây có nhiều đồi núi thấp và nhiều đồng cỏ, khí hậu khô nóng thích hợp
cho việc chăn nuôi bò.
- Có diện tích chăn thả rộng
câu hỏi ôn tập học sinh giỏi địa lý lớp 9 - Trang 2
câu hỏi ôn tập học sinh giỏi địa lý lớp 9 - Người đăng: congthanhqp2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
câu hỏi ôn tập học sinh giỏi địa lý lớp 9 9 10 6