Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi bkav-tom
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 948 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Gửi các bạn sinh viên. Dưới đây là một số nội dung gợi ý ôn tập hết môn.
Đề thi bao gồm câu hỏi tự luận, trắc nghiệm và bài tập.
HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
Phần I: Phần câu hỏi tự luận
1. Đặc điểm TTQT
2. Các nhân tố quyết định lựa chọn tiền tệ, thời gian thanh tóan, phương tiện, phương thức
thanh toán và địa điểm thanh tóan.
3. Có sở pháp lý điều chỉnh TTQT
4. UCP 600: tính chất; nội dung và vận dụng để giải quyết các tình huống
5. Hối phiếu: Đặc điểm, phân loại; hình thức; nội dung; ký hậu; chấp nhận B/E;
6. Séc chú ý các loại séc: Séc du lịch; séc đích danh; séc vô danh; séc theo lệnh; séc xác
nhận; séc bảo lãnh.
7. Thẻ thanh toán: khái niệm; các loại thẻ
8. Phương thức thanh toán nhờ thu và tín dụng chứng từ: Khái niệm; các chủ thể tham gia
thanh tóan; quy trình thanh tóanh thanh; rủi ro đối với các chủ thể tham gia thanh tóan
9. Bộ chứng từ trong TTQT: B/L, chứng từ bảo hiểm, Invoice, các chứng từ khác
PHẦN II: MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý ÔN TẬP
1. Giải thích: quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP) là một văn bản
pháp lý tuỳ ý.
2. Nội dung của UCP 600:
 Định nghĩa; xuất trình phù hợp; ngân hàng được chỉ định; xuất trình; chiết khấu; ...
 Một số thuật ngữ thường sử dụng trong L/C (điều 3, UCP 600)
 Sửa đổi thư tín dụng;
 Trách nhiệm của ngân hàng phát hành; ngân hàng xác nhận; các chủ thể tham
 Quy định về chứng từ: hoá đơn; chứng từ vận tải; chứng từ bảo hiểm;
 Giao hàng từng phần;
 Chuyển tải;
 Thời hạn thanh toán;
 Ngày tháng lập chứng từ;

 Địa chỉ các bên liên quan trên chứng từ;
3. So sánh hối phiếu sử dụng trong thanh toán Nhờ thu và Tín dụng chứng từ
4. Cách lập B/E
5. Tại sao phải chấp nhận hối phiếu? Chủ thể chấp nhận hối phiếu trong thanh toán quốc
tế? Hình thức chấp nhận hối phiếu?
6. Phân biệt chấp nhận B/E và kí hậu B/E
7. Những tiện ích khi sử dụng thẻ thanh toán. Phân biệt thẻ tín dụng và thẻ nợ. Những lưu ý
khi sử dụng Credit Card?
8. So sánh nhờ thu kèm chứng từ và nhờ thu phiếu trơn. ưu nhược điểm của nhờ thu chứng
từ đối với các bên liên quan.
9. So sánh để phân biệt những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa D/P và D/A; giữa D/P
trả ngay và D/P kỳ hạn.
10. Phân tích trách nhiệm, quyền hạn của các thành phần tham gia thanh toán tín dụng chứng
từ.
11. Ưu, nhược điểm của thanh toán tín dụng chứng từ.
12. Phân tích những nghiệp vụ chủ yếu của các ngân hàng tham gia thanh toán tín dụng
chứng từ.
13. Nội dung cơ bản của L/C
14. Phân tích mối quan hệ giữa các thời hạn: hiệu lực của L/C, thời hạn giao hàng và thời
hạn x...
Gửi các bạn sinh viên. Dưới đây là một số nội dung gợi ý ôn tập hết môn.
Đề thi bao gồm câu hỏi tự luận, trắc nghiệm và bài tập.
HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
Phần I: Phần câu hỏi tự luận
1. Đặc điểm TTQT
2. Các nhân tố quyết định lựa chọn tiền tệ, thời gian thanh tóan, phương tiện, phương thức
thanh toán và địa điểm thanh tóan.
3. Có sở pháp lý điều chỉnh TTQT
4. UCP 600: tính chất; nội dung và vận dụng để giải quyết các tình huống
5. Hối phiếu: Đặc điểm, phân loại; hình thức; nội dung; ký hậu; chấp nhận B/E;
6. Séc chú ý các loại séc: Séc du lịch; séc đích danh; séc danh; séc theo lệnh; séc xác
nhận; séc bảo lãnh.
7. Thẻ thanh toán: khái niệm; các loại thẻ
8. Phương thức thanh toán nhờ thu tín dụng chứng từ: Khái niệm; các chủ thể tham gia
thanh tóan; quy trình thanh tóanh thanh; rủi ro đối với các chủ thể tham gia thanh tóan
9. Bộ chứng từ trong TTQT: B/L, chứng từ bảo hiểm, Invoice, các chứng từ khác
PHẦN II: MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý ÔN TẬP
1. Giải thích: quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP) một văn bản
pháp lý tuỳ ý.
2. Nội dung của UCP 600:
Định nghĩa; xuất trình phù hợp; ngân hàng được chỉ định; xuất trình; chiết khấu; ...
Một số thuật ngữ thường sử dụng trong L/C (điều 3, UCP 600)
Sửa đổi thư tín dụng;
Trách nhiệm của ngân hàng phát hành; ngân hàng xác nhận; các chủ thể tham
Quy định về chứng từ: hoá đơn; chứng từ vận tải; chứng từ bảo hiểm;
Giao hàng từng phần;
Chuyển tải;
Thời hạn thanh toán;
Ngày tháng lập chứng từ;
Câu hỏi ôn tập tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập tài chính quốc tế - Người đăng: bkav-tom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập tài chính quốc tế 9 10 705