Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn thi môn qlnn về đô thị

Được đăng lên bởi trongxuan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1401 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Năm học 2011 – 2012 - ĐT
Xác nhận của lãnh đạo
đơn vị:

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
BỘ MÔN QLNN VỀ ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN
-------------------------------------

Đề số : 01
ĐỀ THI HẾT MÔN VẤN ĐÁP
Hệ đào tạo
: Đại học hành chính – hệ chính quy
Môn thi
: Quản lý nhà nước về đô thị
Thời gian chuẩn bị: 15 phút
Ghi chú
: sinh viên học 45 tiết trả lời cả 3 câu hỏi; sinh
viên học 30 tiết chỉ trả lời 2 câu hỏi đầu tiên
(mỗi câu sẽ tính 5 điểm).
Câu 1 (4 điểm): Vai trò của đô thị trong các giai đoạn văn minh nông
nghiệp, công nghiệp và hậu công nghiệp có khác nhau không? Hãy
giải thích?
Câu 2 (4 điểm): Anh chị hiểu thế nào là xây dựng cơ sở hạ tầng đô
thị phải đồng bộ với sự phát triển đô thị?
Câu 3 (2 điểm): Có thể coi đồ án quy hoạch đô thị là một đạo luật
không? Nếu có, cho ví dụ?

Năm học 2011 – 2012 - ĐT
Xác nhận của lãnh đạo
đơn vị:

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
BỘ MÔN QLNN VỀ ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN
-------------------------------------

Đề số : 02
ĐỀ THI HẾT MÔN VẤN ĐÁP
Hệ đào tạo
: Đại học hành chính – hệ chính quy
Môn thi
: Quản lý nhà nước về đô thị
Thời gian chuẩn bị: 15 phút
Ghi chú
: sinh viên học 45 tiết trả lời cả 3 câu hỏi; sinh
viên học 30 tiết chỉ trả lời 2 câu hỏi đầu tiên
(mỗi câu sẽ tính 5 điểm).
Câu 1 (4 điểm): Nêu 03 đặc điểm Anh/Chị cho là nổi bật của quá
trình đô thị hoá ở Việt Nam giai đoạn hiện nay?
Câu 2 (4 điểm): Anh chị hãy cho biết tại sao cần phát triển đô thị vừa
và nhỏ trong định hướng phát triển hệ thống đô thị Việt Nam? Cho ví
dụ về việc Nhà nước đang tiến hành thực hiện mục tiêu đó.
Câu 3 (2 điểm): Tại sao phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị?
Khi nào cần điều chỉnh quy hoạch trên?

Năm học 2011 – 2012 - ĐT
Xác nhận của lãnh đạo
đơn vị:

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
BỘ MÔN QLNN VỀ ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN
-------------------------------------

Đề số : 03
ĐỀ THI HẾT MÔN VẤN ĐÁP
Hệ đào tạo
: Đại học hành chính – hệ chính quy
Môn thi
: Quản lý nhà nước về đô thị
Thời gian chuẩn bị: 15 phút
Ghi chú
: sinh viên học 45 tiết trả lời cả 3 câu hỏi; sinh
viên học 30 tiết chỉ trả lời 2 câu hỏi đầu tiên
(mỗi câu sẽ tính 5 điểm).

Câu 1 (4 điểm): Tại sao các công trình trong đô thị khi tiến hành xây
dựng phải xin cấp phép xây dựng? Cho ví dụ về trách nhiệm của
chính quyền đô thị để đảm bảo sự tuân thủ đó?
Câu 2 (4 điểm): Nhà nước phân định lộ trình thực hiện định hướng
phát triển đô thị Viêt nam đến 2050 như thế nào?
Câu 3 (2 điểm): Hãy lập luận để bảo vệ cho ý kiến về tiêu chí quan
trọng nhất để xác định một điểm dân cư là đô thị hay nông thôn?

Năm học 2011 – 2012 - ĐT...
Năm học 2011 – 2012 - ĐT
Xác nhận của lãnh đạo
đơn vị:
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
BỘ MÔN QLNN VỀ ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN
-------------------------------------
ĐỀ THI HẾT MÔN VẤN ĐÁP
Hệ đào tạo : Đại học hành chính – hệ chính quy
Môn thi : Quản lý nhà nước về đô thị
Thời gian chuẩn bị: 15 phút
Ghi chú : sinh viên học 45 tiết trả lời cả 3 câu hỏi; sinh
viên học 30 tiết chỉ trả lời 2 câu hỏi đầu tiên
(mỗi câu sẽ tính 5 điểm).
Câu 1 (4 điểm): Vai trò của đô thị trong các giai đoạn văn minh nông
nghiệp, công nghiệp hậu công nghiệp khác nhau không? Hãy
giải thích?
Câu 2 (4 điểm): Anh chị hiểu thế nào xây dựng sở hạ tầng đô
thị phải đồng bộ với sự phát triển đô thị?
Câu 3 (2 điểm): Có thể coi đồ án quy hoạch đô thị một đạo luật
không? Nếu có, cho ví dụ?
Đề số : 01
Câu hỏi ôn thi môn qlnn về đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn thi môn qlnn về đô thị - Người đăng: trongxuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Câu hỏi ôn thi môn qlnn về đô thị 9 10 142