Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp 2010-2011 - Môn Chính trị - Hệ Cao Đẳng

Được đăng lên bởi Dac Minh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 9912 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG NAI
KHOA CƠ BẢN KỸ THUẬT CƠ SỞ
-------

CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011
MÔN CHÍNH TRỊ - HỆ CAO ĐẲNG ( KHÓA 11CD1+ KHÓA 09CD3)
*****
Câu 1: Phân tích những biểu hiện cụ thể của truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Đối
với người lao động mới, những truyền thống nào cần phải phát huy cao độ nhất?
Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam được hình thành trên cơ sở những điều kiện
nhất định của xã hội Việt Nam. Trước tiên, truyền thống yêu nước của dân tộc được hình thành
trong quá trình dựng nước, quá trình trị thủy, đắp đê sông, để biển, khai thác mặt thuận lợi, khắc
phục những trở ngại của thiên nhiên để sản xuất; thứ hai, trong quá trình xây dựng các chế độ
chính trị và chống giặc ngoại xâm đã tác động đến sự hình thành tinh thần yêu nước, truyền thống
đoàn kết dân tộc, ý chí bất khuất của dân tộc.
Chính vì vậy, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam được thể hiện ở truyền thống
lao động cần cù, sáng tạo; truyền thống đoàn kết nhân nghĩa; truyền thống độc lập tự chủ, tự
cường; truyền thống đánh giặc giữ nước. (Tự phân tích các biểu hiện này ra)
1. truyền thống lao động cần cù sáng tạo:
− cần cù vốn là bản chất cảu người lao động, là 1 trong những truyền thống nổi bật của dân
tộc vn, có sắc thái riêng. Sinh ra trong 1 địa bàn nhỏ hẹp, không giàu tài nguyên, sản xuất nông
nghiệp khó khăn, thiên nhiên khắc nghiệt lại luôn bi giặt ngoại xâm đe dọa nên nhân dân vn
sớm có bản năng và ý chí cân cù, kiên nhẫn, chăm chỉ lao động, giản dị và tiết kiêm trong cuộc
sống.
− trong quá trình lao động nhân dân ta có tinh thần sáng tạo rất cao; luôn sáng tạo kỹ thuật
canh tác, dẫn nước, trị thủy, sớm biết nghệ thuật luyện đồng, có nhiều nghề thủ công cổ truyền,
nghệ thuật kiền trúc tinh xảo… là thành quả lao động cần cù, trí tuệ thông minh sáng tạo và ý
thức tự lực tự cường của con người vn.
2. truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa:
− đoàn kết nhân nghĩa là truyền thống quý báu của dân tộc được hình thành và phát triển trên
co so luon phai che ngu thien nhien va chong tra cac the luc ngoai xam manh hon minh de ton
tại.
− trong qua trinh dug nuoc va giu nuoc dân tộc vn sớm nảy sinh ý thức cộng động. những cậu
“ thương người như thể thương thân”, “ lá lành đùm lá rách”….đã sớm ngấm vào máu thịt của
con người vn và truyền từ thế hệ này sang thế thệ khác, tạo thành tình thương người, sống có
nhân có nghĩa.
− Ông cha ta hàng nghìn năm trước cũng đã biết để có yêu nước thì phải thương dân.
3. truyền thống độc lập tự chủ, tự cường:
− n...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG NAI
KHOA CƠ BẢN KỸ THUẬT CƠ SỞ
-------
CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011
MÔN CHÍNH TRỊ - HỆ CAO ĐẲNG ( KHÓA 11CD1+ KHÓA 09CD3)
*****
Câu 1: Phân tích những biểu hiện cụ thể của truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Đối
với người lao động mới, những truyền thống nào cần phải phát huy cao độ nhất?
Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam được hình thành trên sở những điều kiện
nhất định của hội Việt Nam. Trước tiên, truyền thống yêu nước của dân tộc được hình thành
trong quá trình dựng nước, quá trình trị thủy, đắp đê sông, để biển, khai thác mặt thuận lợi, khắc
phục những trở ngại của thiên nhiên để sản xuất; thứ hai, trong quá trình xây dựng c chế độ
chính trị và chống giặc ngoại xâm đã tác động đến sự hình thành tinh thần yêu nước, truyền thống
đoàn kết dân tộc, ý chí bất khuất của dân tộc.
Chính vậy, truyền thống yêu ớc của dân tộc Việt Nam được thể hiện truyền thống
lao động cần cù, sáng tạo; truyền thống đoàn kết nhân nghĩa; truyền thống độc lập tự chủ, tự
cường; truyền thống đánh giặc giữ nước. (Tự phân tích các biểu hiện này ra)
1. truyền thống lao động cần cù sáng tạo:
cần vốn bản chất cảu người lao động, 1 trong những truyền thống nổi bật của dân
tộc vn,sắc thái riêng. Sinh ra trong 1 địa bàn nhỏ hẹp, không giàu tài nguyên, sản xuất nông
nghiệp khó khăn, thiên nhiên khắc nghiệt lại luôn bi giặt ngoại xâm đe dọa nên nhân dân vn
sớm có bản năng và ý chí cân cù, kiên nhẫn, chăm chỉ lao động, giản dịtiết kiêm trong cuộc
sống.
trong quá trình lao động nhân dân ta có tinh thần sáng tạo rất cao; luôn sáng tạo kỹ thuật
canh tác, dẫn nước, trị thủy, sớm biết nghệ thuật luyện đồng, có nhiều nghề thủ công cổ truyền,
nghệ thuật kiền trúc tinh xảo… là thành quả lao động cần cù, trí tuệ thông minh sáng tạo và ý
thức tự lực tự cường của con người vn.
2. truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa:
đoàn kết nhân nghĩa truyền thống quý báu của dân tộc được hình thành phát triển trên
co so luon phai che ngu thien nhien va chong tra cac the luc ngoai xam manh hon minh de ton
tại.
trong qua trinh dug nuoc va giu nuoc dân tộc vn sớm nảy sinh ý thức cộng động. những cậu
thương người như thể thương thân”, lành đùm rách”….đã sớm ngấm vào máu thịt của
con người vn truyền từ thế hệ này sang thế thệ khác, tạo thành tình thương người, sống
nhân có nghĩa.
Ông cha ta hàng nghìn năm trước cũng đã biết để có yêu nước thì phải thương dân.
3. truyền thống độc lập tự chủ, tự cường:
ngay từ rất sớm dân tộc vn đã nhận thức đầy đủ răng nhỏ bé, dân tộc ta hoàn taon2
quyền độc lập và bình đẳng.
Câu 2: sao sự nh đạo đúng đắn của Đảng nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi của
cách mạng Việt Nam?
Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời là sự bế tắc về đường lối
Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp 2010-2011 - Môn Chính trị - Hệ Cao Đẳng - Trang 2
Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp 2010-2011 - Môn Chính trị - Hệ Cao Đẳng - Người đăng: Dac Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp 2010-2011 - Môn Chính trị - Hệ Cao Đẳng 9 10 463