Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi thi cán bộ quản lý giỏi

Được đăng lên bởi lmtrung-kv
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1648 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu hỏi phần thi xử lý tình huống:
Câu 1: Trong buổi họp phụ huynh toàn trường để bàn về công tác tổ chức cho
trẻ ăn, ngủ tại trường, có một số phụ huynh không đồng tình ủng hộ chủ
trương nhà trường đã đưa ra. Là chủ tọa buổi họp, đồng chí giải quyết như thế
nào?
Câu 2: Nhà trường tổ chức họp phụ huynh bàn về việc nâng mức tiền ăn của
trẻ từ 5000đ/ngày lên 10000đ/ngày. Một số phụ huynh không đồng tình và đề
nghị nhà trường vẫn thu mức tiền ăn như cũ vì cho rằng việc nuôi dưỡng trẻ
chủ yếu ở gia đình, ở trường trẻ chỉ cần ăn thế là đủ. Đồng chí giải quyết như
thế nào?
Câu 3:Để chuẩn bị triển khai thực hiện thí điểm chương trình đổi mới của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, nhà trường tổ chức buổi họp phụ huynh học sinh bàn về
việc mua sắm thêm đồ dùng phục vụ việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho
trẻ. Một số phụ huynh không đồng tình và cho rằng: công tác giáo dục trẻ chỉ
bắt đầu từ cấp Tiểu học, cấp học mầm non chủ yếu là trông trẻ. Đồng chí xử
lý như thế nào với tình huống này?
Câu 4: Ở lớp mẫu giáo của cô Vân có cháu Hoàng rất hiếu động, hay nghịch
trong lớp và trêu chọc bạn. Một hôm khi cả lớp đang trật tự nghe cô Vân kể
chuyện, bỗng cháu Ngọc hét lên vì bị cháu Hoàng bỏ một vật gì đó vào cổ áo
làm cả lớp nhốn nháo, bực quá, cô Vân đã phạt cháu Hoàng đứng khoanh tay
và úp mặt vào tường.
Sáng hôm sau, khi mẹ cháu Hoàng chuẩn bị đưa con đi học cháu Hoàng nhất
định không đi và nói “ Con không đi học đâu, vì cô giáo bắt con khoanh tay
đứng úp mặt vào tường”. Nghe con nói vậy chị Nga mẹ cháu Hoàng bực lắm,
chị Nga đến ngay trường và vào thẳng phòng hiệu trưởng nhất định đề nghị
xin đổi cho con mình sang lớp khác học.
Trước đề nghị của chị Nga mẹ cháu Hoàng, là nhà quản lý giáo dục, bạn sẽ
giải quyết vấn đề này như thế nào?
Câu 5: Trong giờ trả trẻ, phụ huynh đến đón con thấy trên mặt con mình có
vết cào xước, giáo viên đã giải thích song phụ huynh cho rằng giáo viên thiếu
trách nhiệm trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ và đưa con lên gặp lãnh đạo nhà
trường. Đồng chí xử lý như thế nào khi gặp tình huống này?
Câu 6: Nhà trường tiếp nhận 2 giáo viên A và B mới ra trường có cùng trình
độ đào tạo. Nhà trường phân công giáo viên A phụ trách nhóm trẻ 24-36
tháng, giáo viên B phụ trách lớp mẫu giáo 4 tuổi. Giáo viên A có ý kiến với
nhà trường xin được dạy các lớp ở độ tuổi mẫu giáo. Đồng chí giải quyết như
thế nào khi gặp tình huống này.
Câu 7: Một số phụ huynh có con đang học ở lớp mẫu giáo 5 tuổi lo lắng nếu
trẻ không được học đọc, học viết và làm toán ngay từ khi học mẫu ...
Câu hỏi phần thi xử lý tình huống:
Câu 1: Trong buổi họp phụ huynh toàn trường để bàn về công tác tổ chức cho
trẻ ăn, ngủ tại trường, có một số phụ huynh không đồng tình ủng hộ chủ
trương nhà trường đã đưa ra. Là chủ tọa buổi họp, đồng chí giải quyết như thế
nào?
Câu 2: Nhà trường tổ chức họp phụ huynh bàn về việc nâng mức tiền ăn của
trẻ từ 5000đ/ngày lên 10000đ/ngày. Một số phụ huynh không đồng tình và đề
nghị nhà trường vẫn thu mức tiền ăn như cũ vì cho rằng việc nuôi dưỡng trẻ
chủ yếu ở gia đình, ở trường trẻ chỉ cần ăn thế là đủ. Đồng chí giải quyết như
thế nào?
Câu 3:Để chuẩn bị triển khai thực hiện thí điểm chương trình đổi mới của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, nhà trường tổ chức buổi họp phụ huynh học sinh bàn về
việc mua sắm thêm đồ dùng phục vụ việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho
trẻ. Một số phụ huynh không đồng tình và cho rằng: công tác giáo dục trẻ chỉ
bắt đầu từ cấp Tiểu học, cấp học mầm non chủ yếu là trông trẻ. Đồng chí xử
lý như thế nào với tình huống này?
Câu 4: Ở lớp mẫu giáo của cô Vân có cháu Hoàng rất hiếu động, hay nghịch
trong lớp và trêu chọc bạn. Một hôm khi cả lớp đang trật tự nghe cô Vân kể
chuyện, bỗng cháu Ngọc hét lên vì bị cháu Hoàng bỏ một vật gì đó vào cổ áo
làm cả lớp nhốn nháo, bực quá, cô Vân đã phạt cháu Hoàng đứng khoanh tay
và úp mặt vào tường.
Sáng hôm sau, khi mẹ cháu Hoàng chuẩn bị đưa con đi học cháu Hoàng nhất
định không đi và nói “ Con không đi học đâu, vì cô giáo bắt con khoanh tay
đứng úp mặt vào tường”. Nghe con nói vậy chị Nga mẹ cháu Hoàng bực lắm,
chị Nga đến ngay trường và vào thẳng phòng hiệu trưởng nhất định đề nghị
xin đổi cho con mình sang lớp khác học.
Trước đề nghị của chị Nga mẹ cháu Hoàng, là nhà quản lý giáo dục, bạn sẽ
giải quyết vấn đề này như thế nào?
Câu 5: Trong giờ trả trẻ, phụ huynh đến đón con thấy trên mặt con mình có
vết cào xước, giáo viên đã giải thích song phụ huynh cho rằng giáo viên thiếu
trách nhiệm trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ và đưa con lên gặp lãnh đạo nhà
trường. Đồng chí xử lý như thế nào khi gặp tình huống này?
Câu 6: Nhà trường tiếp nhận 2 giáo viên A và B mới ra trường có cùng trình
độ đào tạo. Nhà trường phân công giáo viên A phụ trách nhóm trẻ 24-36
tháng, giáo viên B phụ trách lớp mẫu giáo 4 tuổi. Giáo viên A có ý kiến với
nhà trường xin được dạy các lớp ở độ tuổi mẫu giáo. Đồng chí giải quyết như
thế nào khi gặp tình huống này.
Câu 7: Một số phụ huynh có con đang học ở lớp mẫu giáo 5 tuổi lo lắng nếu
trẻ không được học đọc, học viết và làm toán ngay từ khi học mẫu giáo thì lên
lớp 1 sẽ không theo kịp các bạn, vì vậy đề nghị Ban giám hiệu nhà trường tổ
chức cho trẻ học thêm chương trình lớp 1. Trong tình huống đó đồng chí giải
quyết như thế nào?
Câu hỏi thi cán bộ quản lý giỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi thi cán bộ quản lý giỏi - Người đăng: lmtrung-kv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Câu hỏi thi cán bộ quản lý giỏi 9 10 697