Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI THI KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi dung-duong-dinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO TRẮC NGHIỆM
PHỤC VỤ HỘI THI “ĐỘI THANH NIÊN TUYÊN TRUYỀN PHÁP
LUẬT TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2012”

I. LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Câu hỏi 1. Pháp luật quy định Nam nữ được kết hôn khi đạt độ tuổi nào?
a) Nam từ đủ 19 tuổi, nữ từ đủ 17 tuổi
b) Nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi
c) Nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi
d) Cả 3 phương án trên đều sai.
Câu hỏi 2. Pháp luật cấm kết hôn trong những trường hợp nào sau đây:
a) Giữa người đang có vợ và đang có chồng.
b) Người mất năng lực hành vi dân sự.
c) Người có dòng máu về trực hệ; có họ trong phạm vi ba đời.
d) Tất cả các trường hợp trên đều bị cấm.
Câu hỏi 3. Việc kết hôn phải được đăng ký với cơ quan nào?
a) Thôn, bản, khối phố.
b) UBND cấp xã của 01 trong hai bên nam,nữ.
c) UBND cấp huyện của một trong hai bên nam, nữ.
d) Nhà thờ.
Câu hỏi 4. Vợ chồng đã ly hôn nay muốn kết hôn lại có cần phải đăng ký
kết hôn không?
a) Không cần đăng ký.
b) Phải đăng ký.
c) Không đăng ký nhưng phải báo cáo UBND cấp xã.
d) Không đăng ký nhưng phải báo cáo Thôn, khối phố.
Câu hỏi 5. Khi tổ chức đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ bắt buộc phải có
mặt không?
a) Bắt buộc hai bên nam nữ phải có mặt.
b) Chỉ cần một trong hai bên có mặt là được.
c) Cả hai bên vắng mặt cũng được nhưng phải ủy quyền cho người khác.
d) Tùy từng trường hợp có thể đến, có thể không.
II- LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Câu hỏi 6. Khi điều khiển xe môtô, xe gắn máy những hành vi nào không
được phép?

2

a) Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai
bánh đối với xe ba bánh.
b) Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang vác và chở vật cồng kềnh.
c) Chạy quá tốc độ quy định, để chân chống quẹt xuống đất và các hành vi khác
gây mất trật tự an toàn giao thông.
d) Tất cả các hành vi trên.
Câu hỏi 7. Biển báo hiệu đường bộ gồm những nhóm nào, ý nghĩa của từng
nhóm?
a) Nhóm biển báo cấm để biểu thị các điều cấm; nhóm biển báo hiệu nguy hiểm
để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.
b) Nhóm biển hiệu lệnh để báo hiệu các hiệu lệnh phải thi hành; nhóm biển chỉ
dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết.
c) Nhóm biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy
hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn.
d) Tất cả các nhóm nêu trên.
Câu hỏi 8. Những loại xe nào sau đây khi đi làm nhiệm vụ khẩn cấp có tín
hiệu còi, cờ, đèn theo quy định không bị hạn chế tốc độ, có thể đi vào đường
ngược chiều, các đường khác có thể đi được và chỉ tuân theo chỉ dẫn của người
điều khiển giao thông?
a) Xe chữa cháy, ...
BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO TRẮC NGHIỆM
PHỤC VỤ HỘI THI “ĐỘI THANH NIÊN TUYÊN TRUYỀN PHÁP
LUẬT TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2012”
I. LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Câu hỏi 1. Pháp luật quy định Nam nữ được kết hôn khi đạt độ tuổi nào?
a) Nam từ đủ 19 tuổi, nữ từ đủ 17 tuổi
b) Nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi
c) Nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi
d) Cả 3 phương án trên đều sai.
Câu hỏi 2. Pháp luật cấm kết hôn trong những trường hợp nào sau đây:
a) Giữa người đang có vợ và đang có chồng.
b) Người mất năng lực hành vi dân sự.
c) Người có dòng máu về trực hệ; có họ trong phạm vi ba đời.
d) Tất cả các trường hợp trên đều bị cấm.
Câu hỏi 3. Việc kết hôn phải được đăng ký với cơ quan nào?
a) Thôn, bản, khối phố.
b) UBND cấp xã của 01 trong hai bên nam,nữ.
c) UBND cấp huyện của một trong hai bên nam, nữ.
d) Nhà thờ.
Câu hỏi 4. Vợ chồng đã ly hôn nay muốn kết hôn lại cần phải đăng
kết hôn không?
a) Không cần đăng ký.
b) Phải đăng ký.
c) Không đăng ký nhưng phải báo cáo UBND cấp xã.
d) Không đăng ký nhưng phải báo cáo Thôn, khối phố.
Câu hỏi 5. Khi tổ chức đăng kết hôn, hai bên nam nữ bắt buộc phải
mặt không?
a) Bắt buộc hai bên nam nữ phải có mặt.
b) Chỉ cần một trong hai bên có mặt là được.
c) Cả hai bên vắng mặt cũng được nhưng phải ủy quyền cho người khác.
d) Tùy từng trường hợp có thể đến, có thể không.
II- LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Câu hỏi 6. Khi điều khiển xe môtô, xe gắn máy những hành vi nào không
được phép?
CÂU HỎI THI KIẾN THỨC PHÁP LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI THI KIẾN THỨC PHÁP LUẬT - Người đăng: dung-duong-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
CÂU HỎI THI KIẾN THỨC PHÁP LUẬT 9 10 606