Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LOGIC

Được đăng lên bởi nguyentrang131207
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LOGIC CHƯƠNG 4 Các quy luật
Câu1: Trong câu ca dao:
Bà già đi chợ Cầu Đông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói gieo quẻ cho rằng:
Lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn.
Thầy bói đã vi phạm quy luật nào:
A
B
C
D

Vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn
Vi phạm quy luật lý do đầy đủ
Vi phạm quy luật loại trừ cái thứ ba
Vi phạm quy luật đồng nhất

Câu 2: Trong một phiên tòa ông Toàn nói “ tôi đồng ý bán nhà giúp con trả nợ” nhưng
thư ký phiên tòa lại ghi “ Tôi đồng ý bán nhà trả nợ giúp con”. Thư ký phiên tòa đã vi
phạm quy luật nào.
A
Vi phạm quy luật loại trừ cái thứ ba
B
Vi phạm quy luật đồng nhất
C
Vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn
D
Vi phạm quy luật lý do đầy đủ
Câu 3: Trong câu ca dao:
Có thương thì nói là thương,
Không thương thì cũng một đường cho xong.
Chứ đừng nửa đục nửa trong,
Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư.
Trong câu ca dao trên cô gái đã dùng qui luật nào khi tuyên bố dứt khoát với bạn
trai.
A Quy luật đồng nhất.
B Quy luật cấm mâu thuẫn.
 C Quy luật loại trừ cái thứ ba
D Quy luật lý do đầy đủ.
Câu 4: Trên xe lửa, một cô gái đang lật giở các trang của một cuốn từ điển. Có một chàng
trai ngôi bên cạnh ghé mắt nhìn khá thô bạo. Chịu đựng mãi rồi cô gái cũng nổi cáu“Xin
lỗi anh có biết lịch sự là thế nào không?„. Chàng trai bèn giật phắt lấy cuốn từ điển,
nhanh nhảu đáp:“Sao cô không hỏi ngay? Để tôi tra cho„
Câu chuyện trên tác giả muốn ám chỉ anh thanh niên đã vi phạm quy luật nào
trong tư duy?
A
Vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn
B
Vi phạm quy luật lý do đầy đủ
C
Vi phạm quy luật loại trừ cái thứ ba

D

Vi phạm quy luật đồng nhất

Câu 5: Trong một giờ giảng văn ở lớp 10, thầy giáo gọi một học sinh lên bảng và hỏi:
- Em hãy cho biết suy nghĩ của nhà thơ qua các câu thơ sau:
“Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh. Anh nhớ em. Anh nhớ lắm, em ơi!”
- Suy nghĩ một lát, học sinh trả lời:" Thưa thầy, có lẽ nhà thơ vừa mất....ti vi".
Học sinh đã vi phạm qui luật nào khi trả lời câu hỏi trên:
A
Không vi phạm quy luật nào
B
Vi phạm quy luật đồng nhất
C
Vi phạm quy luật mâu thuẫn
D
Vi phạm quy luật lý do đầy đủ và luật đồng nhất

Câu 6: Trong một giờ học địa lý, Cô giáo hỏi cả lớp:“Đây là bản đồ thế giới. Ai có thể
tìm thấy Châu Mỹ nào?„. Học trò Hùng lên bảng và chỉ đúng Châu Mỹ. Cô giáo
khen:“Tốt lắm! Bây giờ các em hãy cho cô biết, ai là người đã tìm ra Châu Mỹ nào?„ Cả
lớp đồng thanh “thưa cô bạn Hùng ạ!„
Hãy cho biết cô và trò trong câu chuyện trên đã vi phạm quy luật nào trong tư
duy?
A
Vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn
B
Vi phạm...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LOGIC CHƯƠNG 4 Các quy luật
Câu1: Trong câu ca dao:
Bà già đi chợ Cầu Đông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói gieo quẻ cho rằng:
Lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn.
Thầy bói đã vi phạm quy luật nào:
A Vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn
B Vi phạm quy luật lý do đầy đủ
C Vi phạm quy luật loại trừ cái thứ ba
D Vi phạm quy luật đồng nhất
Câu 2: Trong một phiên tòa ông Toàn nói “ tôi đồng ý bán nhà giúp con trả nợ” nhưng
thư ký phiên tòa lại ghi “ Tôi đồng ý bán nhà trả nợ giúp con”. Thư ký phiên tòa đã vi
phạm quy luật nào.
A Vi phạm quy luật loại trừ cái thứ ba
B Vi phạm quy luật đồng nhất
C Vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn
D Vi phạm quy luật lý do đầy đủ
Câu 3: Trong câu ca dao:
Có thương thì nói là thương,
Không thương thì cũng một đường cho xong.
Chứ đừng nửa đục nửa trong,
Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư.
Trong câu ca dao trên gái đã dùng qui luật nào khi tuyên bố dứt khoát với bạn
trai.
A Quy luật đồng nhất.
B Quy luật cấm mâu thuẫn.
C Quy luật loại trừ cái thứ ba
D Quy luật lý do đầy đủ.
Câu 4: Trên xe lửa, một cô gái đang lật giở các trang của một cuốn từ điển. Có một chàng
trai ngôi bên cạnh ghé mắt nhìn khá thô bạo. Chịu đựng mãi rồi gái cũng nổi cáu“Xin
lỗi anh biết lịch sự thế o không?„. Chàng trai bèn giật phắt lấy cuốn từ điển,
nhanh nhảu đáp:“Sao cô không hỏi ngay? Để tôi tra cho„
Câu chuyện trên tác giả muốn ám chỉ anh thanh niên đã vi phạm quy luật nào
trong tư duy?
A Vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn
B Vi phạm quy luật lý do đầy đủ
C Vi phạm quy luật loại trừ cái thứ ba
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LOGIC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LOGIC - Người đăng: nguyentrang131207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LOGIC 9 10 124