Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 3187 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CÂU HI TRC NGHIM MÔN KINH T HC
Nguyn Hoài Bo
1
1
Ging viên b môn Kinh tê hc - Đại hc Kinh tế TP.HCM biên son và dùng cho các lp ôn thi cao hc kinh tế
năm 2010. Nhng câu hi đây ch giúp ôn tp ch không phn nh quan đim ca B môn hoc Trường mà tác gi
đang làm vic, do vy nhng sai sót nếu có là trách nhim ca chính tác gi. Email: baohoai@gmail.com
Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học 9 10 631