Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm môn Luật thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi nguyen van tien
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 9411 lần   |   Lượt tải: 61 lần
TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI! GIẢI THÍCH
1. Chỉ những hoạt động thương mại vượt ra khỏi biên giới quốc gia
mới được coi là thương mại quốc tế.
SAI, vì ở trong lãnh thổ của 01 quốc gia cũng xảy ra hoạt động thương
mại
quốc tế, như hoạt động buôn bán ra vào khu vực chế xuất là phải đóng
thuế,
làm thủ tục hải quan (theo luật hải quan) đây là hoạt động thương mại
quốc tế.
Vì vậy TMQT trong nước giống như ở nước ngoài là hoạt động TMQT.


2. Chỉ những quốc gia có chủ quyền mới là chủ thể của luật
thương mại
quốc tế
SAI, vì theo lý thuyết thì quốc gia phải có chủ quyền nhưng trong thực
tiễn
một số quốc gia không có chủ quyền nhưng vẫn tham gia Luật TMQT,
như các
nước Hồng Kong, Ma Cao, Đài Loan họ vẫn chính thức tham gia tổ chức
thương mại quốc tế WTO.
3.Trong trường hợp chủ thể là quốc gia thì chỉ những quốc gia có chủ
quyền mới có thể trở thành chủ thể của luật thương mại quốc tế. SAI,
vì
theo lý thuyết thì quốc gia phải có chủ quyền nhưng trong thực tiễn
một số
quốc gia không có chủ quyền nhưng vẫn tham gia Luật TMQT, như các
nước
Hồng Kong, Ma Cao, Đài Loan họ vẫn chính thức tham gia tổ chức
thương

mại quốc tế WTO.
4.Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải được ký kết bằng văn bản.



Sai, vì theo điều 11 công ước viên 1980 quy định “ hợp đồng mua bán
không cần phải được ký kết hoặc xác nhận bằng văn bản hay phải
tuân thủ một
yêu cầu nào khác về hình thức của hợp đồng. Hợp đồng có thể chứng
minh
bằng mọi cách, kể cả những lời khai của nhân chứng. Và theo khoản 2
điều 27
Luật Thương mại năm 2005 của VN quy định thì mua bán hàng hóa
quốc tế
phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình
thức
khác có giá trị pháp lý tương đương
5.Khi xác định hành vi phá giá của một doanh nghiệp đã thỏa mãn
các
điều kiện thì một doanh nghiệp của nước nhập khẩu có thể khởi kiện
doanh nghiệp bán phá giá đó.
SAI, vì theo điều 5 hiệp định thực thi điều VI của Hiệp định chung về
thuế
quan và thương mại 1994 (Hiệp định AD) thì một doanh nghiệp của
nước nhập
khẩu không thể khởi kiện được mà phải được sự ủng hộ 5 doanh
nghiệp của
nước nhập khẩu. Đơn yêu cầu sẽ được coi là được yêu cầu bởi ngành
sản xuất
trong nước hoặc đại diện cho ngành sản xuất trong nước nếu như đơn
này
được ủng hộ bởi các nhà sản xuất chiếm tối thiểu 50% tổng sản lượng
của sản
phẩm tương tự được làm bởi các nhà sản xuất đã bày tỏ ý kiến tán
thành hoặc
phản đối đơn yêu cầu đó. Tuy nhiên, điều tra sẽ không được bắt đầu
nếu như

các nhà sản xuất bày tỏ ý tán thành...
TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI! GIẢI THÍCH
1. Chỉ những hoạt động thương mại vượt ra khỏi biên giới quốc gia
mới được coi là thương mại quốc tế.
SAI, trong lãnh thổ của 01 quốc gia cũng xảy ra hoạt động thương
mại
quốc tế, như hoạt động buôn bán ra vào khu vực chế xuất là phải đóng
thuế,
làm thtục hải quan (theo luật hải quan) đây hoạt động thương mại
quốc tế.
Vì vậy TMQT trong nước giống như ở nước ngoài là hoạt động TMQT.
2. Chỉ những quốc gia chủ quyền mới chủ thể của luật
thương mại
quốc tế
SAI, theo thuyết thì quốc gia phải chủ quyền nhưng trong thực
tiễn
một số quốc gia không chủ quyền nhưng vẫn tham gia Luật TMQT,
như các
nước Hồng Kong, Ma Cao, Đài Loan họ vẫn chính thức tham gia tổ chức
thương mại quốc tế WTO.
3.Trong trường hợp chủ thể là quốc gia thì chỉ những quốc gia có chủ
quyền mới thể trở thành chủ thể của luật thương mại quốc tế. SAI,
theo lý thuyết thì quốc gia phải chủ quyền nhưng trong thực tiễn
một số
quốc gia không chủ quyền nhưng vẫn tham gia Luật TMQT, như các
nước
Hồng Kong, Ma Cao, Đài Loan h vẫn chính thức tham gia t chức
thương
Câu hỏi trắc nghiệm môn Luật thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm môn Luật thương mại quốc tế - Người đăng: nguyen van tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm môn Luật thương mại quốc tế 9 10 268