Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2015 CHO ĐỘI NGŨ CBQL, GV VÀ NV CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC, CƠ SỎ GD

Được đăng lên bởi Linh Khánh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1326 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2015 CHO ĐỘI NGŨ CBQL, GV VÀ
NV CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC, CƠ SỎ GD
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG
Câu 1. Đồng chí hãy cho biết chủ đề và phương châm chỉ đạo Đại hội XII là
gì? Đánh giá khái quát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về giáo dục, đào
tạo; Phương hướng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực? (04 điểm).
Câu 2. Để thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay, bản thân đồng chí cần phải
làm gì? (06 điểm).
* Một số lưu ý :
1. Hình thức trình bày: Góc trái trên cùng bài viết ghi đủ các thông tin sau:
- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Đơn vị công tác:
2. Bài thu hoạch phải được viết tay trên giấy A4, có đánh số trang và ghim
cố định.
3. Ban tổ chức sẽ chấm điểm “ 0” và báo cáo Thường trực Huyện uỷ để xử lý
những cá nhân nhờ người khác làm bài( chép) hộ.
4. Thời gian nộp bài: Chiều ngày 24/8/2015 (sau ngày này PGD sẽ không
nhận bài, cá nhân hoặc đơn vị nộp muộn sẽ phải tự nộp với Ban TG Huyện uỷ Chi
Lăng).
5. Người nhận: Bà Hoàng Thị Tuân- CBCM Phòng GD&ĐT huyện.
6. Các đơn vị nộp kèm bài thu hoạch gồm: Danh sách CB,GV,NV của đơn
vị; tổng số bài viết/Tổng số CBGV, NV của đơn vị; số người không viết bài thu
hoạch phải nêu rõ lý do. Thủ trưởng đơn vị kí và đóng dấu./.
(Câu hỏi này chỉ gửi qua đường Gmail)
BAN TỔ CHỨC

...
CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2015 CHO ĐỘI NGŨ CBQL, GV VÀ
NV CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC, CƠ SỎ GD
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG
Câu 1. Đồng chí hãy cho biết chủ đề và phương châm chỉ đạo Đại hội XII là
gì? Đánh giá khái quát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI v giáo dục, đào
tạo; Phương hướng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực? (04 điểm).
Câu 2. Để thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh v trung thực, trách nhiệm; gắn với nhân dân; đoàn kết xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay, bản thân đồng chí cần phải
làm gì? (06 điểm).
* Một số lưu ý :
1. Hình thức trình bày: Góc trái trên cùng bài viết ghi đủ các thông tin sau:
- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Đơn vị công tác:
2. Bài thu hoạch phải được viết tay trên giấy A4, đánh số trang ghim
cố định.
3. Ban tổ chức sẽ chấm điểm “ 0” và báo cáo Thường trực Huyện uỷ để xử lý
những cá nhân nhờ người khác làm bài( chép) hộ.
4. Thời gian nộp bài: Chiều ngày 24/8/2015 (sau ngày này PGD sẽ không
nhận bài, nhân hoặc đơn vị nộp muộn sẽ phải tự nộp với Ban TG Huyện uỷ Chi
Lăng).
5. Người nhận: Bà Hoàng Thị Tuân- CBCM Phòng GD&ĐT huyện.
6. Các đơn vị nộp kèm i thu hoạch gồm: Danh sách CB,GV,NV của đơn
vị; tổng số bài viết/Tổng s CBGV, NV của đơn vị; số người không viết bài thu
hoạch phải nêu rõ lý do. Thủ trưởng đơn vị kí và đóng dấu./.
(Câu hỏi này chỉ gửi qua đường Gmail)
BAN TỔ CHỨC
CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2015 CHO ĐỘI NGŨ CBQL, GV VÀ NV CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC, CƠ SỎ GD - Người đăng: Linh Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2015 CHO ĐỘI NGŨ CBQL, GV VÀ NV CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC, CƠ SỎ GD 9 10 143