Ktl-icon-tai-lieu

CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ TIN HỌC CƠ BẢN

Được đăng lên bởi konheopandame
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2524 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LH: buivanhieunghia@gmail.com hoặc yahoo: tinhyeumongmanh_01695964395

CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ TIN HỌC CƠ BẢN
SAMEDI 26 JANVIER 2008 12:05:46

1/Trong windows khi nhắp chuột phải lên thanh Taskbar, chọn lệnh nào để sắp xếp các cửa sổ
ứng dụng gối đầu nhau:
a.Windows title
b.Cascade Windows
c. Windows Auto Arrange
d.Arrange Icon
2/Trong Windows, để chạy một chương trình ta chọn:
a.Start, Programs...
b.Start, Search..
c.Start, Settings...
d.Các câu trên đều sai
3/Để thoát khỏi một chương trình trong ứng dụng của Windows, ta dùng tổ hợp phím:
a.Alt - F4 (a)
b.Ctrl - F4 (b)
c.Đáp án (1), (2) đều đúng
d.Shift - F4
4/Khi di chuyển cửa sổ ta dùng thao tác chuột gì trên thanh tiêu đề của cửa sổ:
a.Drag and drop
b.Point
c.Double Click
d.Click
5/Khi chỉ chuột tại viền hay góc cửa sổ và Drag and Drop chuột sẽ cho phép:
a.Thay đổi kích thước cửa sổ
b.Cực tiểu cửa sổ
c.Đóng cửa sổ
d.Di chuyển cửa sổ
6/Muốn thực hiện chạy chương trình trong Windows theo mặc định thì trỏ chuột đến Shortcut và:
a.Double Click
b.Các câu trên đều đúng.
c.Drag
d. Click
7/Thu nhỏ cửa sổ chương trình ứng dụng về kích cỡ lúc chưa phóng to tối đa, ta thực hiện
a.Tất cả các câu đều đúng
b.Ctrl - F5
c.Nhấp vào nút Restore
d.Nhấp Double Click trên Title bar
8/Phím Ctrl - F10 dùng để
a.Đáp án (a) và (b) đều đúng
b.Trả về kích thước ban đầu của cửa sổ hiện hành (b)
c.Đóng cửa sổ hiện hành
d.Phóng to cửa sổ hiện hành (a)
9/Để chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng đang mở trong windows, ta nhấn tổ hợp phím:
a.Alt + Tab
b.Ctrl + Tab
c.Shift + Tab
d.Space + Tab
10/Trong windows, thu cửa sổ cực tiểu

1

LH: buivanhieunghia@gmail.com hoặc yahoo: tinhyeumongmanh_01695964395
a.Các câu trên đúng
b. Chọn nút Minimize
c.Nhắp chuột vào biểu tượng trên Taskbar
d.Chọn Control box, Minimize
11/Cho các cửa sổ ứng dụng cùng một lúc nằm dưới thanh Taskbar chúng ta thực hiện như sau:
a.Đáp án (a) và (b) đúng
b.Nhấn phải chuột trên thanh Taskbar, Show the desktop (a)
c.Nhấn tổ hợp phím Start + D (b)
d.Nhấn vào nút Minimize trên các cửa sổ ứng dụng
12/ Trong môi trường Windows bạn có thể chạy cùng lúc:
a.Chạy nhiều trình ứng dụng khác nhau
b.Tất cả các câu trên đều sai
c.Chỉ chạy một chương trình
d.Hai chương trình
13/Muốn tạo một shortcut trong Windows, ta thực hiện nhấn phải chuột chọn
a.New -> Shortcut
b.Create Shortcut
c.Drag vào shortcut rồi thả ra vùng cần tạo
d.Tất cả các câu trên đều đúng
14/Thay đổi hình dạng shortcut ta nhấn phải chuột, và chọn:
a.Properties, Shortcut, Change Icon
b.Change shortcut
c.Rename shortcut...
LH: buivanhieunghia@gmail.com hoặc yahoo: tinhyeumongmanh_01695964395
CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ TIN HỌC CƠ BẢN
SAMEDI 26 JANVIER 2008 12:05:46
1/Trong windows khi nhắp chuột phải lên thanh Taskbar, chọn lệnh nào để sắp xếp các cửa sổ
ứng dụng gối đầu nhau:
a.Windows title
b.Cascade Windows
c. Windows Auto Arrange
d.Arrange Icon
2/Trong Windows, để chạy một chương trình ta chọn:
a.Start, Programs...
b.Start, Search..
c.Start, Settings...
d.Các câu trên đều sai
3/Để thoát khỏi một chương trình trong ứng dụng của Windows, ta dùng tổ hợp phím:
a.Alt - F4 (a)
b.Ctrl - F4 (b)
c.Đáp án (1), (2) đều đúng
d.Shift - F4
4/Khi di chuyển cửa sổ ta dùng thao tác chuột gì trên thanh tiêu đề của cửa sổ:
a.Drag and drop
b.Point
c.Double Click
d.Click
5/Khi chỉ chuột tại viền hay góc cửa sổ và Drag and Drop chuột sẽ cho phép:
a.Thay đổi kích thước cửa sổ
b.Cực tiểu cửa sổ
c.Đóng cửa sổ
d.Di chuyển cửa sổ
6/Muốn thực hiện chạy chương trình trong Windows theo mặc định thì trỏ chuột đến Shortcut và:
a.Double Click
b.Các câu trên đều đúng.
c.Drag
d. Click
7/Thu nhỏ cửa sổ chương trình ứng dụng về kích cỡ lúc chưa phóng to tối đa, ta thực hiện
a.Tất cả các câu đều đúng
b.Ctrl - F5
c.Nhấp vào nút Restore
d.Nhấp Double Click trên Title bar
8/Phím Ctrl - F10 dùng để
a.Đáp án (a) và (b) đều đúng
b.Trả về kích thước ban đầu của cửa sổ hiện hành (b)
c.Đóng cửa sổ hiện hành
d.Phóng to cửa sổ hiện hành (a)
9/Để chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng đang mở trong windows, ta nhấn tổ hợp phím:
a.Alt + Tab
b.Ctrl + Tab
c.Shift + Tab
d.Space + Tab
10/Trong windows, thu cửa sổ cực tiểu
1
CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ TIN HỌC CƠ BẢN - Trang 2
CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ TIN HỌC CƠ BẢN - Người đăng: konheopandame
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ TIN HỌC CƠ BẢN 9 10 280