Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc đề thi đại học môn Lý năm 2013

Được đăng lên bởi Vu Thi Minh Thu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấu trúc đề thi đại học môn Lý năm 2013
I- Phần chung cho tất cả thí sinh (40 câu):
- Dao động cơ: 7 câu
- Sóng cơ: 4 câu
- Dòng điện xoay chiều: 9 câu
- Dao động và sóng điện từ: 4 câu
- Sóng ánh sáng: 5 câu
- Lượng tử ánh sáng: 5 câu
- Hạt nhân nguyên tử: 6 câu

II- Phần riêng (10 câu):
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B

A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):
- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 6 câu
- Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử: 4 câu.

B-Theo chương trình Nâng cao (10 câu):
- Động lực học vật rắn: 4 câu
- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ
lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu.

MỘT SỐ NỘI DUNG GIẢM TẢI Ở SGK VẬT LÝ 12:
Dao động cơ: Bài toán về con lắc đơn sẽ không sử dụng đến công thức tính vận tốc v=2gl(cosα−cosαo)−−−
−−−−−−−−−−−√.
Điện xoay chiều:
+ Bỏ đi phần kiến thức liên quan đến các cách mắc mạch ba pha hình sao và hình tam giác đồng nghĩa với
việc loại bỏ những bài toán dùng công thức Ud=3√Up,...
+ Phần động cơ không đồng bộ chỉ cần nhớ duy nhất định nghĩa động cơ không đồng bộ ba và đặc điểm
của động cơ (tốc độ góc của khung dây nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay).
Mạch dao động điện từ: Bỏ đi phần thuyết điện từ của Max-oen, hai giả thuyết của max-oen thì chỉ nắm
được giả thuyết về từ trường biến thiên.
Lượng tử ánh sáng: Chỉ yêu cầu học sinh nắm được định nghĩa Laze và các đặc điểm của laze (có 4 đặc
điểm).
Từ vi mô đến vĩ mô: Bỏ hoàn toàn

Xem thêm: Cấu trúc đề thi đại học môn Lý năm 2013 (Khối A, A1) | ĐH CĐ 

...
Cấu trúc đề thi đại học môn Lý năm 2013
I- Phần chung cho tất cả thí sinh (40 câu):
- Dao động cơ: 7 câu
- Sóng cơ: 4 câu
- Dòng điện xoay chiều: 9 câu
- Dao động và sóng điện từ: 4 câu
- Sóng ánh sáng: 5 câu
- Lượng tử ánh sáng: 5 câu
- Hạt nhân nguyên tử: 6 câu
II- Phần riêng (10 câu):
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B
A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):
- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 6 câu
- Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử: 4 câu.
B-Theo chương trình Nâng cao (10 câu):
- Động lực học vật rắn: 4 câu
- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ
lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu.
MỘT SỐ NỘI DUNG GIẢM TẢI Ở SGK VẬT LÝ 12:
Dao động cơ: Bài toán về con lắc đơn sẽ không sử dụng đến công thức tính vận tốc v=2gl(cosα−cosαo)−−−
−−−−−−−−−−−√.
Điện xoay chiều:
+ Bỏ đi phần kiến thức liên quan đến các cách mắc mạch ba pha hình sao và hình tam giác đồng nghĩa với
việc loại bỏ những bài toán dùng công thức Ud=3√Up,...
+ Phần động cơ không đồng bộ chỉ cần nhớ duy nhất định nghĩa động cơ không đồng bộ ba và đặc điểm
của động cơ (tốc độ góc của khung dây nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay).
Mạch dao động điện từ: Bỏ đi phần thuyết điện từ của Max-oen, hai giả thuyết của max-oen thì chỉ nắm
được giả thuyết về từ trường biến thiên.
Lượng tử ánh sáng: Chỉ yêu cầu học sinh nắm được định nghĩa Laze và các đặc điểm của laze (có 4 đặc
điểm).
Từ vi mô đến vĩ mô: Bỏ hoàn toàn
Xem thêm: Cấu trúc đề thi đại học môn Lý năm 2013 (Khối A, A1) | ĐH -
http://tin.tuyensinh247.com/cau-truc-de-thi-dai-hoc-mon-ly-nam-2013-khoi-a-a1-
c24a8363.html#ixzz2TWb7CQ6g
Cấu trúc đề thi đại học môn Lý năm 2013 - Người đăng: Vu Thi Minh Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cấu trúc đề thi đại học môn Lý năm 2013 9 10 46