Ktl-icon-tai-lieu

cấu trúc và hoạt động của gen

Được đăng lên bởi Ymir Van
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 4

CẤU TRÚC &
HOẠT ĐỘNG CỦA GEN

Nộidung
1.

CấuTrúcgen

2.

Quátrìnhphiênmã

 TổnghợpmRNA ở prokaryote
 TổnghợpmRNA ở eukaryote
3.

Kiểmsoátsauphiênmã

4.

Dịchmã

Địnhnghĩagene
 Genelàmộtvùngtrongtrìnhtựbộgenetươngứngvớimộtđơnvịditruyền,cóliênkếtvới
cácvùngđiềuhòa,vùngdịchmãhaycácvùngtrìnhtựchứcnăngkhác(Pearson
(2006). "Genetics: what is a gene?". Nature 441 (7092):398–401)

H

 GenelàmộtđoạnDNAhoặcRNAmãhóachotrìnhtựmộtchuỗipolypeptidehoặcmộtch
uỗiRNAcóchứcnăng

 CácsinhvậtsốngcầngeneđểmãhóachotấtcảcácproteinvàcácchuỗiRNAchứcnăng.
 Genechứathôngtinđểxâydựngvàduytrìcáctếbàovàtruyềnlạicácđặcđiểmditruyền
chothếhệsau.

PhầnI.Cấutrúcgene
 Cấu trúc chung của các gen cấu trúc mã hóa prôtêin điển hình gồm 3 vùng trình tự:
 Vùng khởi đầu: nằm ở đầu của gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.
 Vùng mã hóa: mang thông tin mã hóa các axit amin.
 Vùng kết thúc: nằm ở cuối gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

PhầnI.Cấutrúcgene

CấutrúcgenecủaProkaryote

 Gen không phân mảnh: các gen ở thực vật nhân sơ cóvùng mã hóa liên tục gọi là cistron.
 Các cistron xếp thành từng nhómchung vùng điều hoà tạo thành 1 operon.
 Kiểu tổ chức di truyền này giúp vikhuẩn thích nghi với sự thay đổi của điều kiện ngoại cảnh

PhầnI.Cấutrúcgene

CấutrúcgenecủaProkaryote

 Operonlàmộtđơnvịchứcnăngcủabộgenebaogồmmộtnhómgenechịusựđiềukhiểnc
ủapromoter

 Trongoperoncóthểcómộthoặcnhiềugenecấutrúc
 Operonbaogồm
Promoter:trìnhtựnucleotidechophépbắtđầusựphiênmã,vịtrínơiRNA
polymerasegắnvàođểphiênmã

Operator:đoạnDNAnơiproteinkiềmhãm(repressor)gắnvàođểngănchặnquátrìnhphiên
mã

Genecấutrúc: quiđịnhtrìnhtựRNAcấutrúchoặctrìnhtựamino acidcủachuỗipolypeptide

 Geneđiềuhòa:mãhóachoproteinkiềmhãm(repressor)

PhầnI.Cấutrúcgene

CấutrúcgenecủaEukaryote

 Gen phân mảnh: các gen ở thực vật nhân thực có vùng mãhóa không liên tục chứa
đoạn không mã hoá (intron) xen kẽvới đoạn mã hoá (exon),một số ít gen không có
intron như gen mãhoá cho protein histone.

 Ở nhiều gen, tổng độ dài intron lớn hơn exonnhư gen mã hoá cho albumin, conalbumin.
 Các đoạn intron sẽ bị cắt bỏ trong quá trìnhphiên mã
 Điểm giao tiếp giữa intron và exon có dấuhiệu đặc biệt là cặp bazo GU và AG

PhầnII.Quátrìnhphiênmã
 QuátrìnhchuyểnđổitừDNAđếnRNA (phiênmã)vàtừRNAđếnprotein
(dịchmã)xảyraởmọitếbàosống

PhầnII.Quátrìnhphiênmã

Tổngquanvềphiênmã
 Trongtếbàomỗigenecóthểđượcbiểuhiệnởnhiềucấpđộ

PhầnII.Quátrìnhphiênmã

Tổngquanvềphiênmã

 CấutrúchóahọcphântửRNA
 (A)RNAchứađườngribose...
CHƯƠNG 4
CẤU TRÚC &
HOẠT ĐỘNG CỦA GEN
cấu trúc và hoạt động của gen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấu trúc và hoạt động của gen - Người đăng: Ymir Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
cấu trúc và hoạt động của gen 9 10 47