Ktl-icon-tai-lieu

CĐ Thuật toán tương tự trong bồi dưỡng HSG Toán 8

Được đăng lên bởi Phan Đức Cảnh
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1453 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN

NGƯỜI THỰC HIỆN:NGUYỄN TRANG KIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LẬP THẠCH
TRƯỜNG THCS SƠN ĐÔNG

CHUYÊN ĐỀ:SỬ DỤNG THUẬT TOÁN “TƯƠNG TỰ “ TRONG
BỒI DƯỠNG HSG ĐẠI SỐ 8

Người thực hiện

: NGUYỄN TRANG KIÊN

Tổ:

: KHTN

Năm học

: 2013-2014

Lập Thạch, tháng 1 năm 2014

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN

NGƯỜI THỰC HIỆN:NGUYỄN TRANG KIÊN

LỜI NÓI ĐẦU
Có lẽ “Biến đổi đại số “ và Bồi dưỡng HSG đại số 8 luôn là đề tài hấp dẫn ,lôi quấn đối
với tất cả GV và HS tham gia và còn mãi là đối tượng nghiên cứu của toán học
Ngoài các bài toán có phương pháp chung hay qui tắc giải tổng quát trong các tài liệu là
sự thay đổi về số liệu hay các hình thức , yêu cầu tính toán xoay quanh nó thì nhiều bài
toán thường gặp không có qui tắc giải tổng quát , mỗi bài toán đòi hỏi một cách giải
riêng phù hợp với nó. Người học , người làm toán khi chiếm lĩnh được cách giải ví như
tìm được “chìa khoá vàng “ để bước vào không gian toán học rộng lớn và sáng tạo . Vì
thế giúp H S tìm ra “chìa khóa vàng “ có tác dụng rèn luyện tư duy toán học mềm dẻo
,linh hoạt và sáng tạo , thúc đẩy quá trình tìm tòi và phát kiến khoa học toán học biện
chứng .
Hiện nay có nhiều phương pháp dạy học mới đã được ngành chủ trương vận dụng dựa
trên tính căn bản , kế thừa và phát huy tinh hoa những phương pháp dạy học cũ nhằm
đạt đích lớn nhất cho sự lính hội kiến thức của người học , và thể nghiệm qua các kì thi
Vậy làm thế nào để H S tự học –sáng tạo , cần phải có vốn toán học căn bản .Để làm
được điều đó theo tôi H S cần học ,ghi nhớ và khắc sâu vốn kiến thức định hướng của
GV trực tiếp hướng dẫn , giảng dạy
Một yếu điểm đối với H S là học rồi hay quên . Để khắc phục điều này và rút ngắn thời
gian Dạy -học dần đến kết quả cao nhất , tôi xin mạnh dạn đưa ra đây một phương
pháp mà bản thân tôi đã -đang sử dụng và áp dụng lên đối tượng H S nghiên cứu ,
phương pháp : Sử dụng thuật toán “tương tự “ trong bồi dưỡng HSG đại số 8

2

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN

NGƯỜI THỰC HIỆN:NGUYỄN TRANG KIÊN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ đầy đủ
Chữ viết tắt
Vế trái ( Vế phải)
VT( VP)
Học sinh giỏi
HSG
Giả thiết
gt
Học sinh
HS
Giáo viên
GV
Phòng giáo dục
PGD
Số hạng tổng quát
SHTQ
Chững minh rằng
CM R

Phần
Phần I:Mở đầu

Phần II: Nội dung

MỤC LỤC
Nội dung cụ thể
I. Lí do chọn chuyên đề
II. Mục đích nghiên cứu
III.Đối tượng nghiên cứu
IV.Phạm vi nghiên cứu
V.Kế hoạch nghiên cứu
I. Cơ sở lí luận
II. Thực trạng nghiên cứu của đề tài
III.Nội dung cụ thể

Phần III: Kết luận
và kiến nghị

3

Trang
4

5
5

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN

NGƯỜ...
CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN NGƯỜI THỰC HIỆN:NGUYỄN TRANG KIÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LẬP THẠCH
TRƯỜNG THCS SƠN ĐÔNG
CHUYÊN ĐỀ:SỬ DỤNG THUẬT TOÁN “TƯƠNG TỰ “ TRONG
BỒI DƯỠNG HSG ĐẠI SỐ 8
Người thực hiện : NGUYỄN TRANG KIÊN
Tổ: : KHTN
Năm học : 2013-2014
Lập Thạch, tháng 1 năm 2014
CĐ Thuật toán tương tự trong bồi dưỡng HSG Toán 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CĐ Thuật toán tương tự trong bồi dưỡng HSG Toán 8 - Người đăng: Phan Đức Cảnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
CĐ Thuật toán tương tự trong bồi dưỡng HSG Toán 8 9 10 802