Ktl-icon-tai-lieu

Chăm sóc giáo dục trẻ - Kế hoạch tổng thể

Được đăng lên bởi Vampi Tam
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 8795 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHCSGDTrẻ

GV: Phạm Thị Linh Phương

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ
LĨNH VỰC
PHÁT TRIỂN

TUẦN 3

TUẦN 4

PLVPTTC

Đi trên ghế thể Đập bắt bóng
dục, chạy
nhanh 10 m

Ném xa bằng
hai tay

Đi trên ghế
băng

LVPTTCKNX H

Sự tích chú
cuội cung
trăng

Truyện: “ Cậu
bé mũi dài”

Dạy hát:
“Mừng sinh
nhật”

Thơ “ Thỏ
bông bị ốm”

LVPTTM

Dạy hát: “
Đêm trung
thu”

Dạy vận động
“ Cái mũi”

Vẽ chân dung
bạn trai, bạn
gái

Biểu diển văn
nghệ cuối chủ
đề

Thơ: “Em
vẽ”

Thơ: “Bé ơi”

Thơ: “Tâm sự
của cái mũi”

Truyện: “ Gấu
con bị đau
răng”

Đếm đến 3 tạo
nhóm có 3 đối
tượng

Trò chuyện về
cái mũi

Nặng hơn nhẹ
hơn, cao hơn
thấp hơn

Trò chuyện về
vấn đề dinh
dưỡng

LVPTNN

LVPTNT

Lớp:Chồi 1

TUẦN 1

TUẦN 2

1

Năm học: 2012-2013

KHCSGDTrẻ

GV: Phạm Thị Linh Phương

KỀ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1
Tuần 1 từ ngày 24/09/ 2012 đến ngày 28/ 09/ 2012
Tuần
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨNĂM THỨ SÁU
Đón trẻ, Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ các nhân dung nơi qui định, điểm
TDS,
danh,trò chuyện về bản thân
điểm
danh
Thể dục Hô hấp, tay, chân, bụng, bật
sáng
Hoạt
Lộn cầu vòng
động
ngoài
trời
Hoạt
TCXH
PTTM
PTTC
PTNT
PTNN
động học Sự tích “Chú
Đi trên ghế Đếm đến 3 Thơ: Em vẽ
Dạy hát;
thể dục,
tạo nhóm
Cuội cung
“Đêm
chạy nhanh có 3 đối
trăng”
trung thu” 10 m
tượng

Phân vai
Hoạt
Nghệ thuật
động góc Xây dựng
Thư viện
Thiên nhiên
Lao
Dùng khăn lau mặt khi có mồ hôi
động vệ
sinh
Nêu
Cấm cờ bé ngoan
gương

Lớp:Chồi 1

2

Năm học: 2012-2013

KHCSGDTrẻ

GV: Phạm Thị Linh Phương

ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN
( thực hiện trong 1 tuần)
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Cháu biết tên tuổi, đặc điểm khác nhau giữa bạn trai, bạn gái.
- Biết mình khác các bạn ở diểm nào.
- giáo dục cháu giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch đẹp.
II.CHUẨN BỊ:
- Tranh ảnh bạn trai bạn gái
- băng đĩa nhạc về chủ đề bản thân
III.TIẾN HÀNH:
- Đón trẻ vào lớp cô hướng dẫn trẻ cấ đồ dùng đúng nơi qui định.
- Gợi ý cho cháu quan sát tranh treo trong lớp
+ Các con nhìn xem lớp mình có gì?
+ Tranh vẽ gì?
+ Bạn trai mặc quần áo gì?
+ Bạn gái mặc quần áo gì?
+ Bạn trai và bạn gái có gì giống nhau, khác nhau?
- Gợi ý cho trẻ hát những bài hát về chủ đề bản thân.
*******************************************************************
*

THỂ DỤC
( thực hiện trong 1 tuần)
I.YÊU CẦU:
- Cháu thực hiện đúng động tác theo cô.
- Rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo ở trẻ.
- Cháu biết tập thể dục là để cho cơ thể khỏe mạnh
II. CHUẨN BỊ:
- Nơ, vòng thể dục.
- Sân rộng sạch thóng mát.
III. TIẾN HÀNH:
*Khởi động:
- Cho trẻ đi thành vòng tròn, kết hợp các kiểu đi: mũi bàn chân, gót chân...
KHCSGDTrẻ GV: Phạm Thị Linh Phương
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ
Lớp:Chồi 1 Năm học: 2012-2013
LĨNH VỰC
PHÁT TRIỂN
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4
PLVPTTC
Đi trên ghế thể
dục, chạy
nhanh 10 m
Đập bắt bóng Ném xa bằng
hai tay
Đi trên ghế
băng
LVPTTCKNX H
Sự tích chú
cuội cung
trăng
Truyện: “ Cậu
bé mũi dài”
Dạy hát:
“Mừng sinh
nhật”
Thơ “ Thỏ
bông bị ốm”
LVPTTM
Dạy hát: “
Đêm trung
thu”
Dạy vận động
“ Cái mũi”
Vẽ chân dung
bạn trai, bạn
gái
Biểu diển văn
nghệ cuối chủ
đề
LVPTNN
Thơ: “Em
vẽ”
Thơ: “Bé ơi” Thơ: “Tâm sự
của cái mũi”
Truyện: “ Gấu
con bị đau
răng”
LVPTNT
Đếm đến 3 tạo
nhóm có 3 đối
tượng
Trò chuyện về
cái mũi
Nặng hơn nhẹ
hơn, cao hơn
thấp hơn
Trò chuyện về
vấn đề dinh
dưỡng
1
Chăm sóc giáo dục trẻ - Kế hoạch tổng thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chăm sóc giáo dục trẻ - Kế hoạch tổng thể - Người đăng: Vampi Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Chăm sóc giáo dục trẻ - Kế hoạch tổng thể 9 10 199