Ktl-icon-tai-lieu

CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN VÀ VẾT THƯƠNG THẤU BỤNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHẤN THƯƠNG BỤNG
THƯƠNG THẤU BỤNG

KÍN

VÀ

VẾT

322. Chấn thương bụng kín bao gồm những chấn thương vào bụng gây thương
tổn ...........và. ......... trong ổ phúc mạc
323.
324.

Vết thương thấu bụng là vết thương xuyên.............
Cơ chế tổn thương trong chấn thương bụng kín bao gồm:
A. Cơ chế trực tiếp
B. Cơ chế gián tiếp
C. Cơ chế giảm tốc đột ngột
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
325. Tổn thương tạng đặc thường gặp nhất trong chấn thương bụng kín theo thứ
tự lần lượt là:
A. Thận, gan, lách, tuỵ
B. Lách, gan, thận, tuỵ
C. Lách, thận, gan, tuỵ
D. Gan, tuỵ, thận, lách
E. Gan, tuỵ, lách, thận
326. Tổn thương tạng rỗng thường gặp nhất trong chấn thương bụng kín là:
A. Ruột già và dạ dày
B. Ruột non và dạ dày
C. Ruột non và bàng quang
D. Ruột và đường mật
E. Tất cả đều sai
327. Phần ruột non hay bị tổn thương nhất trong chấn thương bụng kín là:
A. Hỗng tràng đoạn cuối và hồi tràng đoạn đầu
B. Hỗng tràng đoạn đầu và hồi tràng đoạn cuối
C. Hồi tràng đoạn cuối và hỗng tràng đoạn cuối
D. Đoạn đầu của hỗng tràng và hồi tràng
E. Tất cả đều sai
328. Trong chấn thương bụng kín do cơ chế giảm tốc đột ngột, bệnh nhân thường
vào viện với:
A. Tổn thương thường là chỉ một tạng nào đó
B. Tổn thương thường phức tạp và đa tạng
C. Bệnh cảnh nặng nề và đe doạ tử vong nếu như không kịp thời hối sức
và can thiệp phẫu thuật kịp thời
D. Bệnh cảnh lâm sàng bụng chướng, huyết động ổn định
E. B và C đúng
329. Khi khám một bệnh nhân bị chấn thương bụng kín cần chú ý khám các cơ
quan:
A. Lồng ngực, tim mạch
B. Thần kinh sọ não
C. Các xương lớn như xương đùi, xương chậu
D. Khám toàn thân

E. Tất cả đều đúng
330. Triệu chứng lâm sàng của hội chứng chảy máu trong do vỡ tạng đặc trong
chấn thương bụng kín bao gồm:
A. Dấu chứng mất máu cấp
B. Dấu chứng ở bụng với dịch tự do trong ổ phúc mạc, đề kháng thành
bụng..
C. Chọc dò ổ phúc mạc ra máu không đông
D. Bụng chướng gõ đục vùng thấp
E. Tất cả đều đúng
331. Các nguyên nhân ngoại khoa thường gặp gây nên hội chứng chảy máu trong
trong chấn thương bụng kín bao gồm:
A. Vỡ tạng đặc
B. Tổn thương các mạch máu lớn trong ổ phúc mạc
C. Tổn thương rách hay đứt mạc treo ruột
D. Vỡ ruột, vỡ bàng quang
E. A,B, C đúng
332. Siêu âm trong chấn thương bụng kín có ý nghĩa:
A. Giúp phát hiện thương tổn tạng đặc
B. Giúp phát hiện dịch tự do hay ổ đọng dịch trong ổ phúc mạc
C. Hướng dẫn chọc dò ổ phúc mạc nếu cần
D. Giúp phát hiện hơi tự do trong ổ phúc mạc (đôi khi)
E. Tất cả đều đúng
333. X quang bụng đứng không chuẩn bị trong chấn thương bụng kín có ý ngh...
CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN VẾT
THƯƠNG THẤU BỤNG
322. Chấn thương bụng kín bao gồm những chấn thương vào bụng gây thương
tổn ...........và. ......... trong ổ phúc mạc
323. Vết thương thấu bụng là vết thương xuyên.............
324. Cơ chế tổn thương trong chấn thương bụng kín bao gồm:
A. Cơ chế trực tiếp
B. Cơ chế gián tiếp
C. Cơ chế giảm tốc đột ngột
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
325. Tổn thương tạng đặc thường gặp nhất trong chấn thương bụng kín theo th
tự lần lượt là:
A. Thận, gan, lách, tuỵ
B. Lách, gan, thận, tuỵ
C. Lách, thận, gan, tuỵ
D. Gan, tuỵ, thận, lách
E. Gan, tuỵ, lách, thận
326. Tổn thương tạng rỗng thường gặp nhất trong chấn thương bụng kín là:
A. Ruột già và dạ dày
B. Ruột non và dạ dày
C. Ruột non và bàng quang
D. Ruột và đường mật
E. Tất cả đều sai
327. Phần ruột non hay bị tổn thương nhất trong chấn thương bụng kín là:
A. Hỗng tràng đoạn cuối và hồi tràng đoạn đầu
B. Hỗng tràng đoạn đầu và hồi tràng đoạn cuối
C. Hồi tràng đoạn cuối và hỗng tràng đoạn cuối
D. Đoạn đầu của hỗng tràng và hồi tràng
E. Tất cả đều sai
328. Trong chấn thương bụng kín do cơ chế giảm tốc đột ngột, bệnh nhân thường
vào viện với:
A. Tổn thương thường là chỉ một tạng nào đó
B. Tổn thương thường phức tạp và đa tạng
C. Bệnh cảnh nặng nề đe doạ tử vong nếu như không kịp thời hối sức
và can thiệp phẫu thuật kịp thời
D. Bệnh cảnh lâm sàng bụng chướng, huyết động ổn định
E. B và C đúng
329. Khi khám một bệnh nhân b chấn thương bụng kín cần chú ý khám các cơ
quan:
A. Lồng ngực, tim mạch
B. Thần kinh sọ não
C. Các xương lớn như xương đùi, xương chậu
D. Khám toàn thân
CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN VÀ VẾT THƯƠNG THẤU BỤNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN VÀ VẾT THƯƠNG THẤU BỤNG - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN VÀ VẾT THƯƠNG THẤU BỤNG 9 10 491