Ktl-icon-tai-lieu

Chế Biến Thực Phẩm Đại Cương

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Nông Nghiệp & TNTN

Chế Biến Thực Phẩm Đại
Cương

Tác giả: Trần Xuân Hiển
Biên mục: sdms

1

Chương 1: THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ CỦA THỰC
PHẨM
Thành phần hóa học của thực phẩm bao gồm: nước, protein, glucid, lipid, acid hữu
cơ, vitamin, khoáng chất, enzym và một số thành phần khác.
Thành phần hóa học của thực phẩm không những ảnh hưởng đến giá trị dinh
dưỡng mà còn quyết định cả tính chất lý học, hóa học và sinh học của thực phẩm.

1.1 Nước
1. Vai trò và tác dụng của nước trong đời sống và sản xuất thực
phẩm

Nước có vai trò rất quan trọng đối với sự sống. Nước là hợp phần chính chiếm tới
60% cơ thể người và cũng là hợp phần phong phú nhất trong các loại thực phẩm ở
trạng thái tự nhiên trừ ngũ cốc.
Nước tham gia vào phản ứng quang hợp của cây xanh để tạo nên các chất hữu cơ
trên trái đất.
to
6CO2 + 6H2O

------------>

C6H12O6 + 6CO2

Trong cơ thể người và động vật, nhờ nước mà các phản ứng thủy phân mới tiến
hành được.
Hầu như tất cả các loại thực phẩm đều chứa nước, nhưng hàm lượng nước trong
thực phẩm khác nhau rất nhiều, có loại thực phẩm chứa nhiều nước, có loại thực
phẩm chứa ít nước.
Bảng 1.1: Hàm lượng nước trong một số thực phẩm

Loại thực phẩm

Tỷ lệ, %

Chứa nhiều nước

- Rau quả tươi
- Thịt, cá tươi
- Trứng
- Sữa tươi

75 – 95
62 – 68
70 – 72
87 - 90

Chứa ít nước

- Trà, thuốc lá
- Đậu nành, phộng, mè
- Sữa bột
- Đường
- Mỡ nước

11 - 13
5–8
< 2,50
0,05
0,03

(Thương phẩm và hàng thực phẩm, Nguyễn Thị Tuyết)

2

Nước là nguyên liệu cần thiết không thể thiếu được đối với công nghiệp hóa học và
công nghiệp thực phẩm.
Nước dùng để nhào rửa nguyên vật liệu, vận chuyển và xử lý nguyên liệu, để chế
tạo sản phẩm và xử lý sản phẩm lần cuối. Nước còn dùng để liên kết các nguyên
liệu và các chất trong sản phẩm.
Nước là thành phần cơ bản của một số sản phẩm như bia, nước giải khát… Nước
tham gia trực tiếp vào các phản ứng hóa học và trở thành thành phần của thực
phẩm.
Nước làm tăng cường các quá trình sinh học như hô hấp, nẩy mầm, lên men…
Nước làm tăng chất lượng cũng như làm tăng giá trị cảm quan của thực phẩm. Các
tính chất cảm quan như độ bóng, độ mịn, dai, dẻo và dẹp của nhiều sản phẩm phụ
thuộc vào sự có mặt của nước.
Nước còn dùng để đốt nóng và làm lạnh các động cơ trong nồi hơi và trong các
máy ép thủy lực.

2. Hàm lượng và trạng thái của nước trong sản phẩm thực phẩm.
Dựa vào hàm lượng nước có thể chia các sản phẩm thực phẩm thành 3 nhóm:
• Nhóm
• Nhóm
• Nhóm

các sản phẩm thực phẩm có hàm lượng nước cao (trên 40%)
các sản phẩm thực phẩm có ...
Khoa Nông Nghi p & TNTN
Ch Bi n Th c Ph m Đ iế ế
C ngươ
Tác gi : Tr n Xuân Hi n
Biên m c: sdms
1
Chế Biến Thực Phẩm Đại Cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế Biến Thực Phẩm Đại Cương - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chế Biến Thực Phẩm Đại Cương 9 10 172