Ktl-icon-tai-lieu

chép họa tiết dân tộc

Được đăng lên bởi quyenle-t2
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 1: Vẽ trang trí

Chép hoạ tiết trang trí dân tộc
I / Mục tiêu bài học :
- HS nhận ra vẻ đẹp của các loại hoạ tiết dân tộc miền xuôi và miền núi .
- HS vẽ được một số hoạ tiết gần đúng mẫu và tô màu theo ý thích.
II/ chuẩn bị :
1. Tài liệu tham khảo.
- Các báo, các tạp chí có một số ảnh chụp về đình, chùa và trang phục của
các dân tộc miền núi...
2. Đồ dùng dạy học.
+ Giáo viên.
- Minh hoạ hướng dẫn cách chép hoạ tiết trang trí dân tộc.
+ Học sinh.
- Sưu tầm các hoạ tiết dân tộc ở sách báo.
- Giấy vẽ, bút chì đen, tẩy, thước và màu vẽ.
3. Phương pháp dạy học.
- Phương pháp quan sát, vấn đáp, luyện tập.
III. Tiến trình dạy học
1 Tổ chức : ổn định lớp , kiểm tra sĩ số lớp
2 Kiểm tra : bài cũ , đồ dùng học tập.
3 Nội dung bài mới :
4 Đặt vấn đề
Trang trí là một phần quan trọng của cuộc sống , phản ánh sự phát triển
hay trì trệ của xã hội. Trang trí là bộ môn quan trọng trong môn học mĩ
thuật. Bài hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em biết về hoạ tiết dân tộc cách
chép và trang trí chúng
Hoạt động 1 : Quan sát- nhận xét

Hđ của giáo viên
- Giới thiệu một vài hoạ tiết
TT ở các công trình KT,
trang phục…
- Y/c HS xem tranh minh
hoạ SGK.

Hđ của HS

- Quan sát minh
hoạ theo hướng
dẫn của GV.
- HS nêu khái
niệm hoạ tiết,
? Các hoạ tiết này được trang
đặc điểm đường
trí ở đâu
nét bố cục, màu
?Hoạ tiết trang trí thường thể
sắc.
hiện nội dung gì , do ai sáng
- HS so sánh
tác.
được sự giống
?Chúng có hình dáng chung nhau (tương đối)
như thế nào
giữa hoạ tiết dân

Nội dung
+ Đây là những hoạ tiết
trang trí trên trống đồng, trên
váy áo người dân tộc
1.Hình dáng : hình vuông,
hình tròn, hình tam giác
2.Nội dung : Là các hình
hoa lá, mây,sóng nước,
chim, thú được khắc trên gỗ,
dệt trên vải hay vẽ trên gốm
gốm sứ.
3.Đường nét : Mềm mại,
uyển chuyển phong phú nét
vẽ giản dị, khúc chiết
1

?Đường nét của hoạ tiết đó
như thế nào
? Các hoạ tiét đó được sắp
xếp theo nguyên tắc nào
? Em có nhận xét gì về màu
sắc của các hoạ tiết dân tộc.

tộc và hoa, lá, … 4. Bố cục : Cân đối, hài hoà
thường đói xứng xen kẻ hoặc
trang trí khác.
nhắc lại
5. Màu sắc : Rực rỡ , tươi
sáng hoặc tương phản.

Hoạt động 2 : Cách chép hoạ tiết trang trí dân tộc

Hđ của giáo viên

Hđ của HS

Hướng dẫn học sinh cách vẽ:
- GV cho HS quan sát cách - HS nêu cách vẽ
qua minh hoạ.
vẽ trên bảng.
- GV nhấn mạnh: Chú ý đến
bố cục tổng thể, không nên
đi vào các nét chi tiết khi
mới bắt đầu vẽ.

Nội dung
B1: Quan sát, nhận xét tìm
ra đặc điểm của hoạ tiết (vẽ
hình dáng chung của hoạ
tiết)
B2: Phác khung hình và
đư...
BÀI 1: Vẽ trang trí
Chép hoạ tiết trang trí dân tộc
I / Mục tiêu bài học :
- HS nhận ra vẻ đẹp của các loại hoạ tiết dân tộc miền xuôi và miền núi .
- HS vẽ được một số hoạ tiết gần đúng mẫu và tô màu theo ý thích.
II/ chuẩn bị :
1. Tài liệu tham khảo.
- Các báo, các tạp chí có một số ảnh chụp về đình, chùa và trang phục của
các dân tộc miền núi...
2. Đồ dùng dạy học.
+ Giáo viên.
- Minh hoạ hướng dẫn cách chép hoạ tiết trang trí dân tộc.
+ Học sinh.
- Sưu tầm các hoạ tiết dân tộc ở sách báo.
- Giấy vẽ, bút chì đen, tẩy, thước và màu vẽ.
3. Phương pháp dạy học.
- Phương pháp quan sát, vấn đáp, luyện tập.
III. Tiến trình dạy học
1 Tổ chức : ổn định lớp , kiểm tra sĩ số lớp
2 Kiểm tra : bài cũ , đồ dùng học tập.
3 Nội dung bài mới :
4 Đặt vấn đề
Trang trí là một phần quan trọng của cuộc sống , phản ánh sự phát triển
hay trì trệ của xã hội. Trang trí là bộ môn quan trọng trong môn học mĩ
thuật. Bài hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em biết về hoạ tiết dân tộc cách
chép và trang trí chúng
Hoạt động 1 : Quan sát- nhận xét
Hđ của giáo viên Hđ của HS Nội dung
- Giới thiệu một vài hoạ tiết
TT các công trình KT,
trang phục…
- Y/c HS xem tranh minh
hoạ SGK.
? Các hoạ tiết này được trang
trí ở đâu
?Hoạ tiết trang trí thường thể
hiện nội dung gì , do ai sáng
tác.
?Chúng có hình dáng chung
như thế nào
- Quan sát minh
hoạ theo hướng
dẫn của GV.
- HS nêu khái
niệm hoạ tiết,
đặc điểm đường
nét bố cục, màu
sắc.
- HS so sánh
được sự giống
nhau (tương đối)
giữa hoạ tiết dân
+ Đây là những hoạ tiết
trang trí trên trống đồng, trên
váy áo người dân tộc
1.Hình dáng : hình vuông,
hình tròn, hình tam giác
2.Nội dung : Là các hình
hoa lá, mây,sóng nước,
chim, thú được khắc trên gỗ,
dệt trên vải hay vẽ trên gốm
gốm sứ.
3.Đường nét : Mềm mại,
uyển chuyển phong phú nét
vẽ giản dị, khúc chiết
1
chép họa tiết dân tộc - Trang 2
chép họa tiết dân tộc - Người đăng: quyenle-t2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
chép họa tiết dân tộc 9 10 631