Ktl-icon-tai-lieu

CHỈ THỊ SINH HỌC

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỈ THỊ SINH HỌC

CHỈ THỊ SINH HỌC
Khái niệm:
• Chỉ thị môi trường ( Environmental Indicator): là 1 hoặc tập
hợp các thông số môi trường( hóa, lý, sinh vật) chỉ ra đặc
trưng nào đó của MT.
Thực tế, MT chứa vô số các thông số hóa, lý, sinh
học không thể xác định hết tất cả các thông số  dựa
vào 1/1 số thông số chính có giá trị chỉ thị.
Sự biến động, hiện diện một số thông số xác định
được đặc điểm của thành phần môi trường: tác nhân đó
được gọi là chỉ thị môi trường.

CHỈ THỊ SINH HỌC
Khái niệm:
• Chỉ thị sinh thái môi trường( Environmental Elogical
Indicator): nghiên cứu về các khoa học lấy sinh vật làm chỉ thị
cho tình trạng, mức độ trong lành hay ô nhiễm, thích hợp hay
không đối với sinh vật của môi trường sinh thái
• Chỉ thị sinh học( Bioindicator): nghiên cứu một loài hoặc một
sinh vật dùng để định mức chất lượng hoặc sự biến đổi của
môi trường

CHỈ THỊ SINH HỌC
Khái niệm:
• Sinh vật chỉ thị( Bio-indicator): cá thể, quần thể hay quần
xã có khả năng thích ứng hoặc rất nhạy cảm với môi
trường nhất định.
Sinh vật chỉ thị là các loài SV mà sự hiện diện và thay đổi
số lượng các loài chỉ thị cho sự ô nhiễm hay xáo trộn của
môi trường.
Các loài này thường có tính mẫn cảm cao với các điều
kiện sinh lý, sinh hoá

CHỈ THỊ SINH HỌC
Khái niệm:
Những đối tượng sinh vật có yêu cầu nhất định về điều
kiện sinh thái liên quan đến nhu cầu dinh dưỡng, DO,
cũng như khả năng chống chịu một hàm lượng nhất định
nào đó của yếu tố tác động.
Sự hiện diện của chúng biểu thị một tình trạng nhất định
của điều kiện sinh thái nằm trong giới hạn nhu cầu và
khả năng chống chịu của sinh vật đó

Kết luận:
• Sinh vật chỉ thị liên quan mật thiết với MT
• Các tập quán, đặc điểm sinh, lý, hoá của sinh vật
chỉ thị đều liên quan đến môi trường  đánh giá
hiện trạng môi trường, dự đoán sự thay đổi của
môi trường và hoạch định các chiến lược bảo vệ
môi trường

Phương pháp  Sinh vật chính được  Những chất ô  nhiễm 
quan trắc
sử dụng
chính được đánh giá
Nghiên cứu 
cấu trúc 
quần xã

Động 
xương 

vật 

không  Chất  thải  hữu  cơ  và 
chất  nguy  hại,  giàu 
dinh dưỡng

Các chỉ thị 
sinh học

Động 
vật 
không  Chất  thải  hữu  cơ, 
xương  sống  cỡ  lớn,  giàu  dinh  dưỡng, 
thực  vật  lớn,  tảo,  axít hóa, khí độc
địa y

Phương pháp 
vi sinh vật

Vi khuẩn

Vật tích tụ

Thực  vật  lớn,  động  Chất  thải  nguy  hại, 
vật  không/có    xương  chất phóng xạ
sống

Phép thử 
sinh học

VSV,  thực  vật  lớn,  Chất hữu cơ, các khí 
động 
vật 
không  độc,  chất  thải  độc 
xương  sống,  động  có  h...
CH TH SINH H C
CHỈ THỊ SINH HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHỈ THỊ SINH HỌC - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHỈ THỊ SINH HỌC 9 10 181