Ktl-icon-tai-lieu

chi tiết máy

Được đăng lên bởi cuonggt94
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết kế Đồ án Chi Tiết Môn Học
Đề số : 12

Bộ CÔNG THƯƠNG

Phương án :

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÔN
HỌC
Sinh viên thiết kế :

VŨ ĐÔNG HỢP

Lớp :

CĐ

CĐT 11A
A. Nội Dung Thiết Kế :
Thiết kế hộp giảm tốc một cấp có sơ đồ như hình vẽ và các số liệu như sau :
_ Lực tiếp tuyến trên bang tải

P = 8000 N

_ Vận tốc tiếp tuyến trên bang tải

V = 0.8 m/s

_ Đường kính băng tải

D = 320 mm

_ Thời gian làm việc của máy

T = 5 năm

_ Số ca làm việc trong ngày

C = 2 ca

_ Số giờ làm việc trong ca

X = 8 giờ

_ Số ngày làm việc trong năm

N = 300 ngày

Sinh Viên Thiết Kế : VŨ ĐÔNG HỢP

Lớp : CĐ CĐT 11A

Page 1

Thiết kế Đồ án Chi Tiết Môn Học

I . Chọn động cơ điện và phân phối tỉ số truyền
Chọn động cơ điện
_ Để chọn động cơ điện cần tính công suất cần thiết. Nếu gọi N – công suất
N ct
trên băng tải ,
Ƞ - hiệu suất chung ,
– công suất cần thiết thì :
N ct

trong đó N=

PV 8000.0,8
=
=¿
100
1000

6,4 kW

3

Ƞnốitrục

=1

Ƞ ổ lăn

= 0,9

Ƞtv =bv

= 0,65

Ƞ xích
Ƞ

N
Ƞ

Ƞ=Ƞ ổ lăn . Ƞ nốitrục . Ƞ tv −bv . Ƞ xích

Ta có



=

= 0,93
= 1 . 0,65 . 0,9 .

N ct =

0,993

= 0,57

6,4
0,57 = 11,23 kW

Động Cơ : Y160L-4







Công suất
Số vòng quay /phút
Hệ số công suất
Hiệu suất
Tỉ số moment khởi động
Tỉ số dòng khởi động

Sinh Viên Thiết Kế : VŨ ĐÔNG HỢP

15 kW
1460 v/p
0,85
88,5%
2,2
7
Lớp : CĐ CĐT 11A

Page 2

Thiết kế Đồ án Chi Tiết Môn Học
Tỉ số moment tối đa



2,2

Web : 

Phân phối tỉ số truyền
Tỉ số truyền động chung :

nt

i=

1460
48

ta có :

n

=

30,4

i xích ×i tv −bv

chọn trước

II=

ndc
nt

– số vòng quay của tang

i=

n

i =

i xích

i tv−bv =

=2,5

30,4
2,5

= 12,16

1460 1460
=
=120
itv −bv 12,16

III=

120 120
=
=48
i xích 2,5

N II

= 11,23 . 0,65 . 0,99 = 7,22

N III

= 7,22 . 0,99 . 0,9 = 6,4

Thông số

Trục động
cơ

Sinh Viên Thiết Kế : VŨ ĐÔNG HỢP

I

Lớp : CĐ CĐT 11A

II

III

Page 3

Thiết kế Đồ án Chi Tiết Môn Học
.n ( vòng / phút )

1460

1460

120

48

N ( kW)

11,23

11,23

7,22

6,4

i xích=2,5

i

i tv−bv

=

12,16

II. Thiết kế các bộ truyền
Thiết kế bộ truyền Trục vít Bánh vít
1.Giả thiết vận tốc trượt v > 5 m/s , chọn vật liệu bánh vít là đồng thanh thiếc
ƂpOƟ 10-1 đúc bằng khuôn cát , vật liệu trục vít là thép 45 tôi bề mặt có độ rắn
HRC = 40: 50
2.Định ứng suất cho phép của răng bánh vít :

[σ ]tx
[σ ]u

Tỉ số truyền : .i =

1460
120

2
= 50 N/ mm

= 12,17

Số chu kì làm viêc của bánh vít :

N = 60.u.n.T = 60 . 120 . 5 ...
Thiết kế Đồ án Chi Tiết Môn Học
Bộ CÔNG THƯƠNG
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÔN
HỌC
Sinh viên thiết kế : VŨ ĐÔNG HỢP Lớp :
CĐT 11A
A. Nội Dung Thiết Kế :
Thiết kế hộp giảm tốc một cấp có sơ đồ như hình vẽ và các số liệu như sau :
_ Lực tiếp tuyến trên bang tải P = 8000 N
_ Vận tốc tiếp tuyến trên bang tải V = 0.8 m/s
_ Đường kính băng tải D = 320 mm
_ Thời gian làm việc của máy T = 5 năm
_ Số ca làm việc trong ngày C = 2 ca
_ Số giờ làm việc trong ca X = 8 giờ
_ Số ngày làm việc trong năm N = 300 ngày
Sinh Viên Thiết Kế : VŨ ĐÔNG HỢP Lớp : CĐ CĐT 11A Page 1
Đề số : 12
Phương án :
chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chi tiết máy - Người đăng: cuonggt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
chi tiết máy 9 10 410